Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Τέρμα οι φωτιές την ύπαιθρο από την Πρωτομαγιά

Ειδική διάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ειδική διάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Από την 1η Μαΐου αρχίζει η αντιπυρική περίοδος και ταυτόχρονα η απαγόρευση για άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία άρχισε την προετοιμασία με εκπαιδεύσεις και σεμινάριο του προσωπικού και των εθελοντικών οργανώσεων.

Δημοσιοποιεί και τον κανονισμό μέτρων για την προστασία δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Ζητεί και από τους πολίτες να συμμορφωθούν και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε με τις πράξεις τους να μην γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιών.

Η σχετική διάταξη καθορίζει:

Όπως:

Από 1-5-2013 μέχρι 31-10-2013 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός των νήσων Βορείων Σποράδων και του ορεινού όγκου Πηλίου, όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 15-4-2013 μέχρι 31-10-2013.

Επιτρέπεται η καύση αγροτικών εκτάσεων, ύστερα  από  άδεια ατομική ή ομαδική από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Κλιμάκια, καθώς και οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και στις βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους που εκδίδεται από την αρμόδια Πυρ/κή Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1 της 9Α /2005 Πυρ/κής Διάταξης:

α. Δημιουργία ψηλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον 3 μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Διαβρέχεται η ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δενδροστοιχία.

δ. Εξασφαλίζεται η παρουσία φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων -πτυοσκάπανων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου είναι δυνατό και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80 (Α’ 157), ο διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητεί επιπλέον των ανωτέρου και βεβαίωση γεωπόνου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

στ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

Από 01-11-2013 μέχρι 30-4-2014 επιτρέπεται οποιαδήποτε καύση στις αναφερόμενες στην  προηγούμενη παράγραφο εκτάσεις, χωρίς άδεια της αρμόδιας Πυρ/κής Υπηρεσίας, αφού όμως ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 & 2 της 9Α /2005 Πυρ/κής Διάταξης. Για τις περιοχές των νήσων Βορείων Σποράδων και του ορεινού όγκου Πηλίου η συγκεκριμένη ρύθμιση επιτρέπεται από 1-11-2013 μέχρι 31-3-2014.

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ. εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το