Photo Gallery, Τοπικά

Σχολείο για το επιχειρείν στο Πανεπιστήμιο

Εντατικό σχολείο επιχειρηματικότητας από σήμερα στο Πανεπιστήμιο

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ/ΠΘ) διοργανώνει στο Βόλο από σήμερα έως 28/9 το 2ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας 2012 και καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π.), να συμμετάσχουν με επιχειρηματικές ιδέες, που βρίσκονται σε κάποιο, τουλάχιστον, πρώιμο στάδιο και χρειάζονται ενθάρρυνση, επιτάχυνση και βοήθεια στη μετατροπή τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα.

Στο σχολείο μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρηματικές ομάδες και ανεξάρτητοι συμμετέχοντες, αλλά και συμμετέχοντες που προτίθενται να στελεχώσουν επιχειρηματικές ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Το Σχολείο περιλαμβάνει διαλέξεις και κυρίως ομαδικά εργαστήρια επιχειρηματικού σχεδιασμού υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων μεντόρων και απαιτεί την ενεργή παρουσία και εργασία των συμμετεχόντων για περισσότερες από 8 ώρες κάθε μέρα. Στο πρόγραμμα του 2ου Εντατικού Σχολείου Επιχειρηματικότητας 2012 συμμετέχουν στελέχη, μέλη και συνεργάτες των:

– Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Π.Θ.

– Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ).

– Βιομηχανιών από τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα.

– Επιμελητηρίου Νέων Επιχειρηματιών Μαγνησίας.

Προγράμματα εκπαίδευσης από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

-«Αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (συμπτωματολογία – αξιολόγηση – παρέμβαση): Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία».

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε άτομα που ενδιαφέρονται να εμπλακούν ενεργά στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας και να καταρτιστούν σε θεματικές ενότητες όπως: Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχολογικές Διαταραχές, Νοητική Καθυστέρηση, Επιθετικότητα, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής κ.ά.

Η χρονική διάρκεια: 470 ώρες/ετήσιο. Η έναρξη του προγράμματος είναι τον Οκτώβριο του 2012.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας κ. Ανάργυρος Καραπέτσας.

Αιτήσεις συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 8/10/2012.

-«Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού».

Όσοι προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές, είτε διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί με αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού καλούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ή Β’ τάξης):

(α) Επιθεωρητές Κτιρίων.

(β) Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης.

(γ) Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Πληροφορίες: Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ., Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά,

Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, τηλ.: 2421006367, fax: 2421006487, e-mail: [email protected] και στην ιστοσελίδα www.kek.uth.gr.

Εκπαίδευση εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης – ΑΠ 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης. Δικαιούχοι συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εργοδότες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και συνβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων άνω των 18 ετών. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, επομένως όσοι συμμετάσχουν σε αυτά δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις υψηλού επιπέδου στο θεματικό αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνεται σε σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας ή/και σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής. Όσοι/ες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα προγράμματα εκπαίδευσης θα λάβουν, Βεβαίωση Διά Βίου Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα: Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης / 32 ώρες. Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα / 80 ώρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής – απογραφικό εκπαιδευόμενου/ης στην ακόλουθη διεύθυνση: Καστοριάς 2α, ΤΚ 41335, Λάρισα, τηλ. 2410 579876-7, φαξ 2410 579878, πρόσωπο επαφής: Κωνσταντίνα Σκρέκα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται α) ιδιοχείρως (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00 και απόγευμα μετά από συνεννόηση), β) μέσω φαξ (στα νούμερα που προαναφέρονται, με επιβεβαίωση παραλαβής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου) και γ) μέσω ταχυδρομείου με ημερομηνία πρωτοκόλλου την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου (στις διευθύνσεις που προαναφέρονται, υπόψη των προσώπων επαφής). Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες εφόσον ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες των δικαιούχων κατατάσσονται βάσει των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής – απογραφικό εκπαιδευόμενου/ης και καλούνται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα βάσει σειράς προτεραιότητας (αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής – απογραφικό εκπαιδευόμενου/ης, καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης

* στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr,

* στην ιστοσελίδα της ΓΣΕΒΕΕ www.gsevee.gr και στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ www.kekgsevee.gr,

* στην έδρα και στα παραρτήματα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το