Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Συμβουλευτική στήριξη σε φοιτητές

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Βοήθεια στη διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων, αλλά και στα θέματα άγχους, πίεσης για τα μαθήματα, αναβλητικότητας, αναζητούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που απευθύνονται στην υπηρεσία Συμβουλευτικής που λειτουργεί από το Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στα έξι χρόνια λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας 300 και πλέον φοιτητές βοηθήθηκαν. Η Συμβουλευτική αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα στήριξης των φοιτητών, ενώ πλέον έχει ενταχθεί ως κεντρική θεματική στο ένα από τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. Πρόκειται για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», το οποίο θα δέχεται αιτήσεις για φοίτηση μέχρι και τις 25 Μαΐου.

Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά και την υπηρεσία της συμβουλευτικής μιλά σήμερα στη «Θ» ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία και την ψυχοπαθολογία κ. Γιώργος Κλεφτάρας.

Ο ίδιος τόνισε αρχικά πως «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», είναι ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη στο χώρο της συμβουλευτικής. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε υποψήφιους που πραγματικά ενδιαφέρονται και έχουν «μεράκι» για τη συμβουλευτική. Χωρίς υπερβολή μπορώ να πω ότι ουσιαστικά πρόκειται για τρία μεταπτυχιακά σε ένα».

Εκτός από θεωρητικές και ερευνητικές γνώσεις το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει και εξειδίκευση στη συμβουλευτική μέσα από εξειδικευμένα εργαστηριακά μαθήματα και σεμινάρια, καθώς και με πρακτική άσκηση 1.100 ωρών που συνοδεύεται από ατομική και ομαδική εποπτεία, από επαγγελματίες συμβούλους, έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών που αναλαμβάνουν.

Ο κ. Κλεφτάρας υπογράμμισε πως το έργο του συμβούλου είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς καλείται να βοηθήσει και να στηρίξει ένα άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πορεία ζωής του. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ίδιος ο σύμβουλος να έχει κατ’ αρχήν «δουλέψει» τα δικά του προσωπικά ζητήματα και δυσκολίες, γεγονός που καλύπτει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέροντας στους φοιτητές ένα έτος ατομικής συμβουλευτικής και ένα έτος ομαδικής συμβουλευτικής για τη δική τους προσωπική ανάπτυξη και αντιμετώπιση των δικών τους προβλημάτων και δυσκολιών.

Για να καλύψει το ευρύ αυτό φάσμα απαιτήσεων το μεταπτυχιακό συνεργάζεται με τους καλύτερους καθηγητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο της συμβουλευτικής στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε επιστήμονες από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των επιστημών υγείας και γίνεται Σαββατοκύριακα για να μπορούν να το παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτοί που επωφελούνται περισσότερο από αυτό το πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι μεγαλύτερης ηλικίας με κάποια ωριμότητα και σχετική πορεία ζωής».

Ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί παρακολουθούν μεταξύ άλλων το μεταπτυχιακό.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των σπουδών στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ορίζεται σε δύο πλήρη έτη και εκτείνεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ημέρες μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή.

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχουν, ένας  υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Πληροφορίες – Ιστοσελίδα: http://www.sed.uth.gr (σελίδα ΠΜΣ). Γραμματεία – Επικοινωνία: Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή απόγευμα: 18:00 – 21:00 & Σάββατο πρωί: 11:30 – 15:30, τηλ.: 24210-74831, e-mail: [email protected].

 

Βοήθεια μέσω

συμβουλευτικής

 

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκτός από το «Αχιλλοπούλειο», το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το ΚΕΔΔΥ και άλλους φορείς, δραστηριοποιούνται και στο «Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση» του Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Εκεί λειτουργεί ήδη υπηρεσία συμβουλευτικής για φοιτητές που αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα και χρειάζονται στήριξη. Το αξιοσημείωτο είναι πως η υπηρεσία αυτή έχει επεκταθεί πλέον και στις υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις, ενώ σε λίγο καιρό θα μπορεί να εξυπηρετήσει και τους ενδιαφερόμενους εκτός Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν, μετά από συνεννόηση, να έχουν συναντήσεις με την ειδική ψυχολόγο του εργαστηρίου σε ατομική ή ομαδική βάση, ή να λάβουν μέρος στα σεμινάρια που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι συναντήσεις, ατομικές ή ομαδικές, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, διατηρώντας απόλυτα το προσωπικό απόρρητο.

Πιο αναλυτικά τα θέματα που αντιμετωπίζονται είναι τα εξής:

1. Προβλήματα στη φοιτητική ζωή / σπουδές: Δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή, Έλλειψη κινήτρων, Μειωμένη απόδοση, Άγχος εξετάσεων, Έλλειψη συγκέντρωσης.

2. Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις: Δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις, Χαμηλή αυτοεκτίμηση, Μοναξιά, Άγχος, κατάθλιψη.

3. Άλλα προβλήματα: Εξαρτήσεις, Ειδικές ανάγκες, Ψυχοσωματικά προβλήματα, Διαταραχές ύπνου, Διαταραχές διατροφής.

Υπολογίζεται ότι στα έξι χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας περισσότεροι από 300 φοιτητές έχουν αποταθεί ζητώντας βοήθεια.

Η οικονομική κρίση, η αβεβαιότητα που δημιουργείται από τις δυσκολίες της οικογένειας, η κοινωνική μετάβαση που κάνει ο νέος, ο οποίος από μαθητής αποκτά την ιδιότητα του φοιτητή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, είναι μερικά από τα θέματα που δημιουργούν μια ιδιαίτερη πίεση στους φοιτητές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Ποια είναι όμως τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές; Ο κ. Κλεφτάρας που διευθύνει το Εργαστήριο Ψυχολογίας, όπου εντάσσεται η υπηρεσία συμβουλευτικής, επισήμανε ότι προκύπτουν ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και σχέσεων με το άλλο φύλο. Από τη μια οι φοιτητές βρίσκονται σε μια φάση μετάβασης, καθώς αποχωρούν από την οικογένεια και έρχονται στο Πανεπιστήμιο, όπου προσπαθούν να ενταχθούν σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον επιχειρώντας ταυτόχρονα να αυτονομηθούν και να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Παράλληλα, όμως είναι στη φάση που αναζητούν μια σχέση με το άλλο φύλο και πολλές φορές δεν έχουν τις δεξιότητες, πώς να το προσεγγίσουν. Εκτός από αυτά τα θέματα τους φοιτητές τους απασχολεί το άγχος των εξετάσεων, η αναβλητικότητα για μελέτη, η γενικότερη πίεση που ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Μάλιστα λόγω της κρίσης όλα αυτά τα συναισθήματα είναι πιο έντονα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το θετικό είναι πως οι φοιτητές τολμούν και έρχονται στην υπηρεσία συμβουλευτικής για να βοηθηθούν, ενώ έχει διαδοθεί μια πολύ καλή φήμη για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας από τους φοιτητές που ήδη ωφελήθηκαν.

Το συντονιστικό ρόλο όλων των συνεργατών της υπηρεσίας συμβουλευτικής έχει η ψυχολόγος κ. Αγγελική Κωλέττη.

 

 

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το