Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Στο επίκεντρο άρδευση και κεραίες τηλεφωνίας

Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, που συγκαλείται πάλι σήμερα
Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, που συγκαλείται πάλι σήμερα

Στην υπερψήφιση των περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προχώρησε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, το οποίο συγκαλείται σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα το μεσημέρι (2.30 μ.μ.) για την έγκριση θεμάτων με πιεστικό χρονοδιάγραμμα (προθεσμία υποβολής προτάσεων σε προγράμματα).

Ειδικότερα στην προχθεσινή συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

– Κανονισμός άρδευσης. Ο κανονισμός άρδευσης αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου εντός των ορίων του Δήμου Αλμυρού και αποσκοπεί στη θέσπιση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο Αλμυρού και συγκεκριμένα της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου και ειδικότερα:

α) Στη δίκαιη κατανομή των τοπικών υδάτινων πόρων που διατίθενται στη γεωργία, στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και στην αποφυγή της σπατάλης στην κατανάλωση των υδάτων που προορίζονται για άρδευση,

β) στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των αγροτών σχετικά με το αντικείμενο της άρδευσης, και

γ) στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος και στην αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού της περιοχής.

Ο κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αλμυρού και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται στη διοίκηση και αρμοδιότητα των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).

-Εκμίσθωση τμήματος του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Τριάδας. Οι διαδικασίες για την εκμίσθωση του παραπάνω Δημοτικού Καταστήματος, που είχε αποφασιστεί με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. δεν ολοκληρώθηκαν, διότι το κατάστημα δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατόπιν αυτού έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και εκδόθηκε άδεια αλλαγής χρήσης και νομιμοποιήθηκαν κάποια υπόστεγα (κιόσκια).

Μετά τα παραπάνω προτάθηκε και εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμήματος του Δημοτικού Καταστήματος 69,78 τ.μ. (αίθουσα, κουζίνα και wc), ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδας συμφωνεί για την εκμίσθωση.

Η μίσθωση θα γίνει με δημοπρασία από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή.

– Τοποθέτηση προστατευτικών:

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων μπροστά στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στην είσοδο φροντιστηρίου, καθώς αυτό

ζητήθηκε από τη Νομαρχία σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας του φροντιστηρίου.

Η Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών μετά από αυτοψία που έκανε στην περιοχή διαπίστωσε ότι μπορούν να τοποθετηθούν τα προστατευτικά κάγκελα στα σημεία που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανεξετάσει αίτημα για την τοποθέτηση μικρών κολόνων στο πεζοδρόμιο μπροστά από την οικία της δημότισσας παρά την αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία «η υπηρεσία μετά από αυτοψία που έκανε στην περιοχή διαπίστωσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την τοποθέτηση κολονακίων στο συγκεκριμένο σημείο».

– Κανονιστική για κεραίες κινητής τηλεφωνίας:

Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου, όπου αναλύεται όλη η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης, η οποία υπερψηφίστηκε με το εξής περιεχόμενο:

1.- Η έγκριση τοποθέτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, για την εγκατάσταση σταθμών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, θα επιτρέπεται, μόνον εφόσον ληφθεί υπόψη και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2.- Η απόφαση αυτή ισχύει, για ολόκληρη την περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού και έχει άμεση εφαρμογή.

 

Κατεπείγουσα συνεδρίαση

Στην προχθεσινή συνεδρίαση, τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης προς έγκριση θέματα, τα οποία απαιτούσαν αυξημένη πλειοψηφία και τελικά δεν εγκρίθηκαν, καθώς η μείζονα μειοψηφία τόνισε πως δεν μπορεί να ψηφίσει κάτι για το οποίο δεν έχει ενημερωθεί.

Τελικά τα θέματα, λόγω του πιεστικού χρονοδιαγράμματος (λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στις 22 τρεχ.), εντάχθηκαν σε ημερήσια διάταξη ΔΣ, το οποίο συγκαλείται εκτάκτως σήμερα στις 2.30 μ.μ. και αναμένεται να εγκριθούν, καθώς απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Έγκριση «Ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης πιλοτικής εφαρμογής έργων για την ανάπλαση της περιαστικής περιοχής του δάσους Κουρί του Δ. Αλμυρού» και έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «Διαμόρφωση τμήματος εξωτερικού χώρου δάσους Κουρί-κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης και ενός skatepark» προϋπ. 320.000 €.

2. Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 μέτρο 2 του Χρημ. Προγραμ. «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου του έργου «Διαμόρφωση τμήματος εξωτερικού χώρου δάσους Κουρί-κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης και ενός skatepark» προϋπ. 320.000 €.

3. Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Παράτασης εργοταξιακών παροχών ρεύματος».

4. Επιστροφή χρηματικού ποσού, αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή

Τέλος, συγκαλείται στην 7η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

1.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου, τρέχοντος έτους.

2.- Κατάρτιση και έγκριση των όρων δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση τμήματος εξωτερικού χώρου δάσους «Κουρί» – Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης και ενός skatepark, προϋπολογισμού δαπάνης (315.000) €.

3.- Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αλμυρού, προϋπολογισμού δαπάνης (9.113,25) €».

4.- Κατάρτιση έκθεσης οικονομικών στοιχείων α΄ τριμήνου 2013 του προϋπολογισμού του Δήμου.

5.- Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Αγίας Τριάδος.

6.- Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Εκπόνηση πράξης αναλογισμού (Κουλουριώτικα, Κύπρου, Παλταιών», ποσού (6.150) με το ΦΠΑ.

7.- Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, τρέχοντος έτους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το