Photo Gallery, Οικονομία

Ρυθμίζονται οι οφειλές στον ΟΕΚ

Η απόφαση αφορά τους δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων


 

 

Ρυθμίζονται με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννη Κουτσούκου, οι διαδικασίες για τη ρύθμιση των οφειλών στον ΟΕΚ, των δικαιούχων στεγαστικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1-11-2011 και μέχρι 30-12-2011, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ για οφειλές που προέρχονται από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι την δημοσίευση του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) αποκλειστικά από το στεγαστικό του κεφάλαιο, για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας, είτε από παραχώρηση κατοικίας ή αγορασμένου διαμερίσματος και εξυπηρετούνται και παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του ΟΕΚ.
Με βάση την απόφαση οι οφειλές ρυθμίζονται κατά κατηγορία ως εξής:
α) Εφόσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του δικαιούχου κατέστη ληξιπρόθεσμο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ο δικαιούχος δύναται να εξοφλήσει το ποσό αυτό, καθώς και τις παντός είδους επιβαρύνσεις, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από εικοσιτέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Μέχρι του ποσού των 600 Ευρώ η εξόφληση ακολουθεί τη ρύθμιση της εφάπαξ καταβολής, ενώ για ποσά από 600 Ευρώ μέχρι 1.000 Ευρώ αναλογούν έξι (6) δόσεις. Από 1.000 Ευρώ και άνω η αντιστοιχία οφειλής με αριθμό δόσεων διαμορφώνεται όπως προσδιορίζεται ως εξής:
από 600-έως 1000Ε έως 6 δόσεις, έως 1400 Ε  7 δόσεις, έως 1800 Ε μέχρι  8, έως 2200Ε μέχρι  9 δόσεις ,έως 2600 Ε μέχρι 10, έως 3000 Ε μέχρι 11, έως 3400 Ε μέχρι 12, έως 3800 Ε μέχρι 13, έως 4200 Ε μέχρι 14, έως 4600 Ε μέχρι 15, έως 5000 Ε μέχρι 16, έως 5400 Ε μέχρι 17, έως 5800 Ε μέχρι 18, έως 6200 Ε μέχρι 19, έως 7000 Ε μέχρι 20, έως 8000 Ε μέχρι 21, έως 9000 Ε μέχρι 22, έως 10.000 Ε μέχρι 23 και μεγαλύτερα ποσά 24 δόσεις.
Όλες οι δόσεις είναι ισόποσες εφόσον προκύπτει ακέραιος αριθμός από το λόγο του οφειλόμενου ποσού προς τον αριθμό των δόσεων, διαφορετικά η τελευταία δόση διαφοροποιείται και προσαρμόζεται αναλόγως, ώστε να προκύπτει το οφειλόμενο ποσό.  Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης γίνεται μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης του δικαιούχου.
Το έντυπο της αίτησης εκδίδεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) του Ο.Ε.Κ από την Κεντρική Υπηρεσία και όλες τις Περιφ/κές Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ και περιέχει πληροφορίες για τις οφειλές και τις δυνατότητες ρύθμισής τους. Η καταχώρηση της αίτησης του δικαιούχου στο ΟΠΣ ισοδυναμεί με παροχή έγκρισης και σηματοδοτεί την έναρξη της συμμετοχής στη ρύθμιση.
Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται μετά την τακτική και εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων της ληξιπρόθεσμης οφειλής και το ποσό εκπίπτει από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος έκπτωσης από το δικαίωμα. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο δύο μη συνεχόμενες φορές και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής διπλάσιας δόσης τον επόμενο μήνα από τη μη πληρωμή. Η επανάληψη μη καταβολής δόσης για τρίτη φορά ή για δεύτερη συνεχόμενη ή η μη καταβολή της διπλάσιας δόσης, κατά τα ως άνω, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υπαγωγής στη ρύθμιση της τμηματικής καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής αποτελεί επιπλέον η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή των τρεχουσών δόσεων της οφειλής, οι οποίες θα καταβάλλονται στις προβλεπόμενες συμβατικές ημερομηνίες της δανειακής σύμβασης ή του Οριστικού Παραχωρητηρίου.
Μη έγκαιρη, ελλείπουσα ή ελλιπής καταβολή των τακτικών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιούχου.
β) Εφόσον η οφειλή του δικαιούχου είναι ενήμερη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση ή έχει κατά τα ανωτέρω γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή και υπολείπεται άληκτο κεφάλαιο, ο δικαιούχος δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επιμέρους δόσεων. Τα έτη προεξόφλησης έχουν αφετηρία το μήνα υποβολής της αίτησης και διάρκεια 12 μηνών έκαστο. Το υποκείμενο σε έκπτωση ποσό ενός (1) έτους προεξόφλησης είναι το σύνολο (άθροισμα) των δόσεων άληκτου κεφαλαίου, οι οποίες έχουν συμβατική ημερομηνία καταβολής μέσα στο έτος αυτό. Κατά την εφάπαξ εξόφληση τα καταβαλλόμενα ποσά λογίζονται πρώτα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μετά για το άληκτο κεφάλαιο. Η μη καταβολή ή η καταβολή μέρους των προσδιορισμένων ποσών της ρύθμισης συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιούχου είτε από τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων είτε από τη ρύθμιση του άληκτου κεφαλαίου είτε και από τις δύο. Οποτεδήποτε προκληθεί έκπτωση του δικαιούχου από την αιτηθείσα και εγκριθείσα συμμετοχή του στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) ακυρώνεται η έγκριση θεωρούμενη ως μηδέποτε δοθείσα. Οι υποχρεώσεις και οφειλές του δικαιούχου, επιβαρυνόμενες με τυχόν τόκους υπερημερίας, υπολογίζονται ως εάν δεν είχε μεσολαβήσει ουδέποτε η ρύθμιση. Τα καταβληθέντα υπό του δικαιούχου ποσά δεν επιστρέφονται, θεωρούμενα και λογιζόμενα ως καταβληθέντα προς εξόφληση των πριν, κατά και μετά το χρόνο της ρύθμισης οφειλών του.
Τόσο η εφάπαξ εξόφληση όσο και η πρώτη των προσδιοριζόμενων ίσων μηνιαίων δόσεων πρέπει να καταβληθούν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της έγκρισης. Εκάστη των λοιπών μηνιαίων δόσεων θα καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από εκείνον της προηγούμενης καταβολής.
Δεν παρέχεται δυνατότητα αλλαγής της αιτηθείσας και εγκριθείσας ρύθμισης μετά την 30/12/2011. Σε περίπτωση αλλαγής υποβάλλεται νέα αίτηση και η προηγηθείσα έγκριση ακυρώνεται θεωρούμενη ως μηδέποτε δοθείσα.
Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα.
Ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στις ανωτέρω (α) και (β) ρυθμίσεις υποχρεούται να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και εξουσιοδότηση σε περίπτωση παρουσίας τρίτου προσώπου, καθώς επίσης και αντίγραφο της δανειακής του σύμβασης ή αντίγραφο του οριστικού παραχωρητηρίου για παραχωρηθείσες κατοικίες και να δηλώνει τον κωδικό πληρωμής του στην Υπηρεσία.
γ) Εφόσον ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ε και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, δύναται να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31/12/ 2012. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.
Αν επιπλέον ο δικαιούχος έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή , μπορεί για το ποσό αυτό να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση της περίπτωσης (α) της παρούσης.
Η αναστολή και η επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, θα γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ, οι οποίες θα χορηγούν σχετική βεβαίωση στους δικαιούχους.

                                                                                                                                                

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το