Οικονομία

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Τίθενται σε εφαρμογή από τις αρχές του 2011, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έγιναν το 2010


ΑΘΗΝΑ, 28.

Ριζικές είναι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογία εισοδήματος και τίθενται σε πλήρη εφαρμογή από τις αρχές του 2011.

Οι μεγάλοι «χαμένοι» είναι οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2010 εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, αλλά και όσοι έχουν Ι.Χ. αυτοκίνητο άνω των 2.000 κ.ε. και σπίτι άνω των 300 τ.μ., λόγω της υιοθέτησης αυστηρότερων τεκμηρίων.

Στη νέα φορολογική κλίμακα, με συντελεστές από 18% έως 45%, υπάγονται όλα τα εισοδήματα, ενώ το αφορολόγητο όριο «χτίζεται» με τη συλλογή αποδείξεων στις 12.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα καταργούνται σημαντικές απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος, αλλά και η αυτοτελής φορολόγηση για σειρά εισοδημάτων.

Στις Ο.Ε. και Ε.Ε., καθώς και στις κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους και στους κοινωνούς, φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με συντελεστή 20% αφού όμως αφαιρεθεί η επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις ομόρρυθμους εταίρους.

Υποχρεώσεις επαγγελματιών

Οι αλλαγές που επέρχονται καθιερώνουν νέες υποχρεώσεις για όλους τους επαγγελματίες από την 1η Ιανουαρίου 2011, καθώς:

* οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα οφείλει να εκδώσει την απόδειξη, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.

* καθιερώνεται η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

* όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών, που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.

* όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.

* όλες οι φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών θα υποβάλλονται μέσω Internet.

* οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,

* οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

* θεσμοθετείται η υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κ.λπ. και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων.

* αφορολόγητοι για 3 χρόνια θα είναι οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ηλικίας έως 35 ετών με καθαρά κέρδη έως 30.000 ευρώ.

Τεκμήρια για Ι.Χ. και κατοικίες

Αυστηρότερα τεκμήρια ισχύουν για Ι.Χ. και κατοικίες, στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, τα τεκμήρια για τις κατοικίες έχουν ως εξής:

* μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά τ.μ.

* από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ.μ.

* από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ.μ.

* από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ.μ.

* από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 300 ευρώ ανά τ.μ.

Από την άλλη πλευρά τα τεκμήρια για Ι.Χ. διαμορφώνονται ως εξής:

* για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε. σε 3.000 ευρώ.

* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά,

* για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά

* για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 700 ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Αλλαγές 2011

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι οι μόνοι που από το 2011 εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεών τους, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν τις υποβάλλουν μέσω λογιστών.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν από το 2011 και μετά, όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο (μη επιτηδευματίας), που υποβάλλει τη δήλωσή του μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή.

Ειδικότερα, από το νέο έτος ισχύουν οι εξής αλλαγές:

* είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης από όλους όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από οικοδομές ή σύνταξη κ.λπ.

* δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ και το οποίο προκύπτει αποκλειστικά με βάση τις δαπάνες διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου Ι.Χ., του σκάφους, των ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κ.λπ.

* καθιερώνεται χωριστή βεβαίωση των φόρων μεταξύ συζύγων.

* προβλέπεται έκπτωση 1,5% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος.

* καθιερώνεται ειδική κλίμακα για τη φορολόγηση των μπόνους στελεχών των τραπεζών προκειμένου να μην επιβαρυνθούν χαμηλόβαθμα και μεσαία στελέχη υπέρμετρα.

* καταργείται η έκπτωση των δαπανών για επισκευή και συντήρηση εκμισθούμενων κατοικιών, η οποία υπολογιζόταν μέχρι ποσοστού 40% επί των ακαθαρίστων ποσών των εισπραττόμενων μισθωμάτων και μείωνε τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που χρησιμεύουν για την κάλυψη του αφορολογήτου.

* μειώνονται οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν στα ασφάλιστρα ζωής, τις δωρεές στο Δημόσιο, τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Κάθε μία από τις δαπάνες αυτές θα εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από το φόρο.

* καταργείται η έκπτωση από το εισόδημα του 40% των δαπανών για εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ωδεία, σχολές χορού, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.λπ. Όλες αυτές οι δαπάνες λαμβάνονται πλέον υπόψη μαζί με άλλες για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.

* η απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης.

* καθίσταται δυνατή η άμεση επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώνονται προφανείς παραβάσεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το