Photo Gallery, Οικονομία

Πόρισμα – καταπέλτης για τα τοξικά απόβλητα της ΚΟΝΤΙ

Από τους ελεγκτές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος
Από τους ελεγκτές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος

Καταπέλτης για τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν στο εργοστάσιο ΚΟΝΤΙ σχετικά με τα απόβλητα το 2009, είναι το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος. Η έκθεση αποτελεί και ένα βασικό στοιχείο της δικογραφίας για την ποινική δίκη που προσδιορίστηκε να γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2013, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενα εννέα συνολικά άτομα (εκπρόσωποι της εταιρίας και στελέχη από την Γαλλία και την Ελλάδα) για υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ’ εξακολούθηση.

Πορισματική αναφορά έχει συντάξει και το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας που επικεντρώνεται σε εικονική τιμολόγηση διάθεσης αποβλήτων και είσπραξης συμφωνηθέντος τιμήματος χωρίς την παροχή υπηρεσιών πλην της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και δελτίων καταστροφής των τοξικών προϊόντων. Χαρακτηριστικά μάλιστα το πόρισμα του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας σημειώνει ότι «γεγονός παραμένει ότι «χάθηκαν» κατά την μεταφορά 350 κιλά επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων χωρίς επαρκείς εξηγήσεις για την τύχη τους».

Το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος συντάχθηκε στις 7/10/2011 και απεστάλη στην Εισαγγελία Βόλου στο πλαίσιο της προανακρίσεως καθώς η υπόθεση της ΚΟΝΤΙ απασχόλησε έντονα την τοπική επικαιρότητα και την κοινή γνώμη για περισσότερο από ένα χρόνο σε σχέση με την διάθεση των τοξικών αποβλήτων της βιομηχανίας. Η αυτοψία από τους επιθεωρητές έγινε 5 και 6/5/2011.

Αποτελείται από 31 σελίδες και έχει αρκετές φωτογραφίες από το χώρο του εργοστασίου. Αφορούσε κυρίως την διετία 2009 και 2010. Εισαγωγικά γίνεται αναφορά στα στοιχεία δραστηριότητας της επιχείρησης, στις μονάδες και εγκαταστάσεις της. Σημειώνει δε -μεταξύ άλλων- ότι στις δεξαμενές έχει τοποθετηθεί σύστημα ηλεκτρονικής ένδειξης της στάθμης, που όμως βρίσκεται υπό κατασκευή και δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η μονάδα βαφής χάλυβα- σημειώνεται- από τις 31/5/2010 δεν διαθέτει σε ισχύ απόφαση ΕΠΟ, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα που ορίζει ο Νόμος. Επίσης αναφέρεται ότι «η δραστηριότητα ως υφιστάμενη πριν από το 2002 όφειλε από τις 31/10/2007 να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ αναφορικά με την μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων και να μην χρησιμοποιεί δύο επικίνδυνες ουσίες (υλικό για βαφή και αντιδραστήριο χρωματισμού).

Το πόρισμα αναφέρει επίσης ότι η βιομηχανία κακώς αδειοδοτήθηκε από υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – οι οποίες, όπως γράφει, κατ’ εξακολούθηση εξέδιδαν αποφάσεις ΕΠΟ σε αντίθεση με τον Νόμο. Η αδειοδότηση, υποστηρίζεται στο πόρισμα των ελεγκτών περιβάλλοντος, έπρεπε να δίνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά των ελεγκτών όσον αφορά στις αέριες εκπομπές. Μεταξύ άλλων επισημαίνουν στο πόρισμα ότι «στα συνολικά δέκα έτη λειτουργίας της βιομηχανίας συμπεραίνεται ότι η εταιρία δεν εφαρμόζει συστηματικά περιοδικό πρόγραμμα μετρήσεων και επιπλέον κατά την διενέργεια των μετρήσεων του 2009 δεν ελήφθησαν τρεις τιμές σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ όπου αναφέρεται πως «στις περιοδικές μετρήσεις λαμβάνονται τουλάχιστον τρεις τιμές κατά την διάρκεια κάθε σειράς μετρήσεων».

Στους καυστήρες προπανίου, αναφέρει το πόρισμα, διαπιστώθηκε ότι η εταιρία διενεργεί μετρήσεις μία φορά το μήνα και όχι ανά βάρδια και δεν γίνονται μετρήσεις αιθάλης.

 

Ελάχιστες

αναλύσεις

 

Για τα υγρά απόβλητα το πόρισμα αναφέρει, μεταξύ άλλων: Η εταιρία, χωρίς να έχει υποβάλει παράλληλα αντίστοιχο φάκελο στη ΔΕΥΑΜΒ, για την τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση, προχώρησε στην τροποποίηση και λειτουργία του συστήματος σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στο ΠΔ με το οποίο εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ. Ακόμη αναφέρεται ότι η εταιρία δεν καταχωρεί σε θεωρημένο βιβλίο τα αποτελέσματα των αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, δεν διενεργεί αναλύσεις μία φορά το μήνα – ως οφείλει- και συνολικά από το 2000 έως 2011 πραγματοποίησε μόνο το 20% των αναλύσεων από αυτές που όφειλε να διενεργήσει (24 αναλύσεις έναντι των 124). Ακόμη αναφέρεται πως έχει προβεί σε διάθεση υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό σύστημα της ΔΕΥΑΜΒ με ποιοτικά χαρακτηριστικά άνω των επιτρεπτών ορίων ως προς τις παραμέτρους ψευδαργύρου, PH και χλωριούχα.

 

Επικίνδυνα

απόβλητα

 

Στην εγκεκριμένη ΜΠΕ –σύμφωνα πάντα με το πόρισμα- δεν γίνεται καμία αναφορά για την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων. Η ιλύς από την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αναφέρεται ως το μοναδικό επικίνδυνο απόβλητο που προκύπτει από τη μονάδα. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στους οργανικούς διαλύτες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των χρωμάτων στα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Καθώς επίσης και στις κενές συσκευασίες α’ υλών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αυτό το γεγονός συνδέεται άμεσα με το ότι η μονάδα δεν αδειοδοτήθηκε ως έργο Α1, αλλά ως έργο Β4 και επιπρόσθετα κατά την διαδικασία αδειοδότησής της δεν ελήφθη υπόψη από τις υπηρεσίες της ΝΑΜ το γεγονός ότι παράγονται και άλλα επικίνδυνα απόβλητα (εκτός της ιλύος) ώστε αφού ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία να τεθούν σχετικοί όροι διαχείρισής τους.

Σε άλλο σημείο του ίδιου κεφαλαίου, αναφέρει το πόρισμα, δεν δηλώθηκαν οι κενές συσκευασίες α’ υλών (βαρέλια, δοχεία) που περιέχουν χημικές ουσίες και κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς επίσης και τα απόβλητα οργανικών διαλυτών τα οποία προκύπτουν κατά την διαδικασία καθαρισμού των ρολών βαφής. Η μεταφορά, συνεπώς, των κενών βαρελιών έγινε από μη αδειοδοτημένη εταιρία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Τα δε επικίνδυνα απόβλητα των δύο μονάδων βρίσκονταν αποθηκευμένα εντός στεγασμένης κλειστής αποθήκης, σε ξεχωριστό κτίριο από την κυρίως εγκατάσταση.

Στο μισό τμήμα της αποθήκης ήταν τα επικίνδυνα απόβλητα και στο άλλο μισό οι α’ ύλες που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς να υπάρχει διαχωριστικό μέσο μεταξύ των δύο τμημάτων. Επιπλέον δεν έχει εκδοθεί άδεια αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Το πόρισμα εμπλέκει και άλλες εταιρίες για την μεταφορά και φύλαξη των αποβλήτων και άλλη έρευνα έγινε από το ΣΔΟΕ. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι για το διάστημα 2006 έως 2010 έγινε διαχείριση 450 τόνων αποβλήτων.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το