Photo Gallery, Τοπικά

Πρώτη δικαστική απόφαση αναστολής πλειστηριασμού για οφειλέτη Τραπεζών

 

Πρώτη δικαστική απόφαση για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 

 

 

Εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αλμυρού για υπερχρεωμένο νοικοκυριό

 

 

 

Την αναστολή οποιουδήποτε πλειστηριασμού και κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας οφειλέτη τραπεζών διέταξε το Ειρηνοδικείο Αλμυρού, με την πρώτη απόφαση που εκδόθηκε σε επίπεδο νομού Μαγνησίας σε εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η σχετική αίτηση αναστολής κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού στις 29 Μαρτίου 2011 και εκδικάστηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στις 12 Απριλίου.

 

Σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Καταναλωτών η πρώτη δικαστική απόφαση χαρακτηρίζεται θετική για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Πρόκειται για εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 «περί ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων επί αιτήσεως αναστολής καταδιωκτικών μέτρων (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κλπ)».

Την υπόθεση χειρίστηκε η Ένωση Καταναλωτών Βόλου διά της νομικής της συμβούλου, δικηγόρου κ. Αντωνίας Παλάσκα.

Με βάση την απόφαση διατάσσεται η αναστολή οποιασδήποτε εκτέλεσης που επισπεύδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη και κυρίως της κυρίας κατοικίας του, της οποίας ζητήθηκε η εξαίρεσή της από τη ρευστοποίηση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, που έχει υποβληθεί με την από 1-3-2011 αίτηση του οφειλέτη, ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου. Ο οφειλέτης ζητεί ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 και η οποία αναμένεται να εκδικαστεί την 27η Μαΐου 2011.

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου υποστηρίζει δωρεάν την πρώτη φάση της διαδικασίας, που είναι η κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ο αριθμός των αιτήσεων που χειρίζεται, ήδη ξεπερνά τις 330.

Σημειώνεται ότι στον συμβιβασμό μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δεν ασκούν δηλαδή εμπορική δραστηριότητα για οφειλές από καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια αλλά και από πιστωτικές κάρτες.

Για να υπαχθεί κάποιος στο Νόμο, πρέπει να έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, γεγονός που σημαίνει ότι το δικαστήριο υπάρχει κίνδυνος να κρίνει ότι δεν βρίσκεται ο οφειλέτης σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, καθώς πάντοτε θα υπάρχει η ελπίδα να βρει ο οφειλέτης εργασία ή καλύτερη εργασία ή να κληρονομήσει ή να κερδίσει το λαχείο και να αποπληρώσει το χρέος του.

Ο εξώδικος συμβιβασμός αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των χρεών στο δικαστήριο.

 

Στο Ειρηνοδικείο

 

Ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τις τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά), καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλή που δημιουργήθηκε με δόλο. Δεν ρυθμίζονται επίσης διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
Πριν από την προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, ο οφειλέτης μπορεί (και πρέπει ουσιαστικά) να επιχειρεί απευθείας συνεννόηση με την τράπεζα, συνεπικουρούμενος από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή κάποια αναγνωρισμένη καταναλωτική οργάνωση ή την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της κάθε Νομαρχίας. Αν αυτός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν πετύχει, τότε έρχεται η ώρα του Ειρηνοδικείου.

Ο νόμος 3869/2010 απαγορεύει ρητά τον πλειστηριασμό της κύριας ή μοναδικής κατοικίας οποιουδήποτε οφειλέτη, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν σε ήρεμες συνθήκες και χωρίς πιέσεις τις διατάξεις του νόμου για τη ρύθμιση των χρεών.
Οι οφειλέτες μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους, να μειώσουν το όποιο κόστος ή την όποια ανασφάλεια για την έκβαση της διαδικασίας, να αποφύγουν μειονεκτήματα και περιορισμούς της δικαστικής ρύθμισης (όπως λ.χ. την μακρόχρονη παραμονή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, τη δημοσιότητα της υπαγωγής σε ρύθμιση, περιορισμούς στην υποβολή νέας αίτησης, καθώς το δικαίωμα ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη δίνεται μία μόνο φορά, την τήρηση αυξημένων υποχρεώσεων κ.άλ).
Ο ενδιαφερόμενος αφού δηλώσει ακριβώς το επάγγελμά του και αφού προσκομίσει στην ΕΝΚΑ Βόλου τη βεβαίωση χρεών, γίνεται καταγραφή των περιουσιακών του στοιχείων και ξεκινά τη διαδικασία υποβολής πρότασης προς την Τράπεζα στην οποία οφείλει, βάσει της οποίας μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του.

Αν η Τράπεζα απαντήσει αρνητικά, τότε η πρόταση επανυποβάλλεται τροποποιημένη από τον οφειλέτη κι αν και πάλι η απάντηση είναι αρνητική, τότε το λόγο έχει το Ειρηνοδικείο.

Για πληροφορίες στο Γραφείο Καταναλωτή Ανθ. Γαζή 164 – Γαμβέτα κάθε Δευτέρα και Τρίτη ώρες 8.15-12.00 τηλ. 15186 και 2421356943.

ΔΗΜΟ.Σ.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το