Οικονομία

Πράσινο φως για 10.600 μόνιμους

Πώς θα γίνουν προσλήψεις στην Υγεία και Πρόνοια, την Ασφάλεια και την Παιδεία


Αντίστροφη μέτρηση για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στο Δημόσιο σήμανε με την έκδοση, την περασμένη εβδομάδα, της κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια κατανομής του προσωπικού για το 2011. Στην κάλυψη 10.600 θέσεων μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα οι δημόσιοι φορείς, μόλις εκδοθεί και η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που θα ορίζει την τελική κατανομή τους ανά υπηρεσία. Η απόφαση θα δημοσιοποιηθεί άμεσα και προς τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις από τους φορείς.

Ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν εντός του τρέχοντος έτους προκύπτει από τον κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» και προκειμένου να τηρηθεί απαρέγκλιτα, έχει ζητηθεί να μη γίνει κανένας διορισμός μέχρι την οριστικοποίηση της κατανομής. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ανακοινώθηκαν, η «μερίδα του λέοντος» για τις προσλήψεις του 2011 αφορά τους τομείς Υγείας και Πρόνοιας, Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ανεξάρτητες Αρχές.

Οι βασικοί κλάδοι για τους οποίους αναμένεται να εκδοθούν προκηρύξεις αφορούν νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, ειδικούς φρουρούς και αστυνομικούς, επαγγελματίες οπλίτες, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Πιο περιορισμένες θα είναι οι ανακοινώσεις για πρόσληψη διοικητικού, τεχνικού προσωπικού και υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καθώς σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών αυτές οι ειδικότητες μπορούν να καλυφθούν μέσω άλλων διαδικασιών (π.χ. μετατάξεων).

Προκειμένου, πάντως, να γίνει η τελική κατανομή τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την έγκριση των θέσεων. Ειδικότερα, θα εξεταστεί ο αριθμός των αποχωρήσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε ανά υπηρεσία και φορέα το προηγούμενο έτος, αλλά και ο αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τόσο το 2011, όσο και κατά το τρέχον έτος, με συνυπολογισμό και του αριθμού προσωπικού κάθε υπηρεσίας που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

Τα δεδομένα αυτά θα συνδυαστούν με ενδεχόμενες νέες αρμοδιότητες που ανέλαβαν κάποιες υπηρεσίες με νομοθετικές διατάξεις μετά την αρχική κατάρτιση του οργανισμού λειτουργίας τους ή εκχωρήθηκαν σε αυτές από άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και με δράσεις από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Στόχος της συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών είναι να διαπιστωθεί ποιες ακριβώς υπηρεσίες παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω επιπλέον όγκου εργασίας και να δοθεί έμφαση στη στελέχωσή τους.

Ειδικές ρυθμίσεις

για τον τρόπο κάλυψης

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων αυτών και σε σχέση με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει ήδη οι φορείς, θα ανακοινωθεί ο αναλυτικός αριθμός των θέσεων. Λόγω των αυστηρών περιορισμών που έχει τεθεί στις προσλήψεις μονίμων, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο κάλυψης των θέσεων.

Έτσι, οι θέσεις κάθε φορέα θα πρέπει να καλυφθούν πρωτίστως από αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου (δηλαδή Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων, Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, Εθνική Σχολή Δικαστών).

Για παράδειγμα, εάν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που αποτελεί και έναν από τους τομείς προτεραιότητας εγκριθούν 2.500 θέσεις, μέρος αυτών θα αφορά την απορρόφηση των αποφοίτων των Σχολών Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, θα πρέπει να συνυπολογιστούν στις εγκριθείσες θέσεις και τυχόν μετατάξεις που θα γίνουν από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως έγινε με τις 2.700 του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και η σταδιακή τοποθέτηση όσων περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες υπηρεσίες για τις οποίες είχαν εκδοθεί οι προκηρύξεις.

Με βάση τον αριθμό των θέσεων που δεν θα καλυφθούν με τις προηγούμενες διαδικασίες, θα εκδοθούν στη συνέχεια οι προκηρύξεις από κάθε φορά ξεχωριστά, ώστε να προχωρήσουν οι διορισμοί των νέων υπαλλήλων.

Νέοι υπάλληλοι σε Δήμους και Περιφέρειες

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην κάλυψη αναγκών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να στηριχθεί το εγχείρημα του «Καλλικράτη». Όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση, θα ενισχυθούν κυρίως οι Τεχνικές Υπηρεσίες τους και οι υπηρεσίες Καθαριότητας, ενώ μέριμνα προβλέπεται και για τη στελέχωση κοινωνικών δομών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Στο πλαίσιο της τελικής κατανομής των θέσεων θα ληφθούν επίσης υπόψη αιτήματα από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, τα οποία αφορούν σε θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού για τις κεντρικές υπηρεσίες τους ή για νομικά τους πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι ειδικά στην περίπτωση των φορέων της Αυτοδιοίκησης, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των προσλήψεων που θα γίνουν οι μετατάξεις που προωθήθηκαν βάσει του «Καλλικράτη», δηλαδή η μετακίνηση προσωπικού από τις κρατικές περιφέρειες στις αιρετές περιφέρειες, καθώς και από τις πρώην Νομαρχίες στους Δήμους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το