Photo Gallery, Τοπικά

Πολύμηνη αναμονή για αναπηρική σύνταξη

Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στο Βόλο, που ενώ έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την απονομή αναπηρικής σύνταξης ή παραπληγικού επιδόματος, καθυστερεί η κλήση τους για να υποβληθούν στην τελική εξέταση

 

Περιμένει από τον Απρίλιο να την καλέσουν, προκειμένου να εξεταστεί από την Υγειονομική Επιτροπή και να λάβει αναπηρική σύνταξη. Ωστόσο, παρ’ ότι πέρασαν έξι μήνες, ακόμη δεν έχει κληθεί… Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στο Βόλο, που ενώ έχουν καταθέσει εδώ και μήνες δικαιολογητικά και έχουν ελεγχθεί αρχικά για την απονομή αναπηρικής σύνταξης ή παραπληγικού επιδόματος, καθυστερεί η κλήση τους για να υποβληθούν στην τελική εξέταση-έλεγχο των δικαιολογητικών και να λάβουν τη σύνταξη ή το επίδομα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους ενδιαφερόμενους να λάβουν προνοιακά επιδόματα καθυστερεί η κλήση τους από τον Δεκέμβριο του 2011. Ωστόσο εισπράττεται κανονικά το παράβολο των 46 ευρώ για τη διαδικασία…

Η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το Ελληνικό Δημόσιο έχει ως «θύματα» και τους ανάπηρους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, που ζητούν να λάβουν σύνταξη ή επιδόματα αναπηρίας. Ενώ το τοπικό Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) προωθεί τη διαδικασία, με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει, αυτή καθυστερεί να ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ στην Αθήνα. Πρόκειται ουσιαστικά για έμμεση παραδοχή του ελληνικού Δημοσίου, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στα αιτήματα των αναπήρων και μη ικανών ασφαλισμένων να εργασθούν.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές από το ΚΕΠΑ Βόλου, οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης μιας αναπηρίας είναι πολύμηνες, όπως για τα προνοιακά επιδόματα, που χρονολογούνται από το Δεκέμβριο του 2011 ή για χθεσινό περιστατικό, που ασφαλισμένη του πρώην ΤΕΒΕ από το Βόλο, έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά της από τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να τύχει αναπηρικής σύνταξης λόγω σοβαρής πάθησης της υγείας της.

Παρ’ ότι η ασφαλισμένη κατέθεσε τα δικαιολογητικά και ελέγχθηκαν αυτά αρχικά τον Απρίλιο από το τοπικό ΚΕΠΑ, ακόμη δεν έχει αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ η σχετική ατομική πρόσκληση στην ασφαλισμένη, ώστε να εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον γίνει αυτό, τότε η ασφαλισμένη θα πρέπει να περιμένει άλλους τόσους μήνες, για να λάβει τελικά την απόφαση για την απονομή αναπηρικής σύνταξης. Δηλαδή ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί πολλές φορές πάνω από χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση του ανάπηρου.

Μεταξύ των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού του ΚΕΠΑ Βόλου επικρατεί αγανάκτηση, καθώς οι μεν γιατροί καλούνται να εξυπηρετούν δέκα με 15 περιπτώσεις για έκδοση αναπηρικών συντάξεων ή επιδομάτων ημερησίως ο καθένας, με τον έλεγχο της κάθε περίπτωσης να διαρκεί μέχρι και 12 λεπτά. Παράλληλα οι τέσσερις γιατροί που στελεχώνουν καθημερινά το ΚΕΠΑ, καλούνται να μεταβαίνουν και στο ΚΕΠΑ Λάρισας, μέχρι και την Κοζάνη έφθασαν, χωρίς να εισπράττουν οδοιπορικά…

Και να επισημανθεί ότι οι αναπηρικές συντάξεις και τα όποια επιδόματα εκδίδονται για διάρκεια συνήθως 1-2 χρόνων, οπότε με την εξάντληση του χρόνου αυτού πρέπει να γίνει επανέλεγχος.

Πάντως, σύμφωνα με πηγές του ΚΕΠΑ Βόλου, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν εύκολα και χωρίς αντιρρήσεις το παράβολο των 46,14 ευρώ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που καταθέτουν, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώνεται η διαδικασία σε χρόνους που θα έπρεπε. Συνολικά από την τοπική υγειονομική μονάδα του ΕΟΠΥΥ απασχολούνται στον προέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων 15-20 γιατροί, γεγονός που αποδυναμώνει τη μονάδα από ιατρικό προσωπικό χρήσιμο για τις ιατρικές εξετάσεις και την εξυπηρέτηση των χιλιάδων ασφαλισμένων.

Γραφειοκρατία

Προκειμένου να κατατεθεί από ασφαλισμένο η αίτηση για αξιολόγηση και καθορισμό του βαθμού αναπηρίας, πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους) ή βιβλιάριο απορίας σε ισχύ. Αριθμός ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου. Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα. Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα) ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ. Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο. Γνωμάτευση του θεράποντος-παραπέμποντος ιατρού η οποία θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτό. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος, Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης. Στην ανωτέρω γνωμάτευση θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.

*Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά. Αν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, αναγράφεται ο αριθμός του εξιτηρίου Νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.

*Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η ΥΔ εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.

Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντός τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α με διαδικασία που θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται το σεβασμό στον πολίτη αφενός και αφετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Εφόσον συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (διοικητικά και ιατρικά) γίνεται ο ιατρικός προέλεγχος και αν τα στοιχεία είναι πλήρη, καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών. Αν κριθεί όμως ότι απαιτούνται περισσότερα ιατρικά στοιχεία, ζητείται να προσκομιστούν. Επίσης νέα ιατρικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημέρα εξέτασης, μπορούν να προσκομιστούν κατά την ημέρα της εξέτασης. Μετά την καταχώρηση της αίτησης ηλεκτρονικά, θα αποσταλεί ειδοποιητήριο μέσω ταχυδρομείου σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης.

Το ΚΕ.Π.Α στο οποίο εξετάστηκε η περίπτωση, χορηγεί τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας, καθώς και η χρονική διάρκεια της αναπηρίας. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση, η Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α χορηγεί αντίγραφά της, εφόσον ζητηθούν. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

2 Comments

  1. περειμενω να με φωναξει η υγεονομικη επιτροπη απο τον μαρτιο του 2ο11 κατεθεσα τα χαρτια μου το 2010 τι να κανω θεοφανησ μαντζωρος

  2. περιμενουμε απονομη αναπηρικης συνταξης απο το μαρτιο του 2012…δλδ 2.5 χρονια..ποσο ακομη;

Μοιραστείτε το