Τοπικά

Πιλοτικό σεμινάριο για την «Ψηφιακή ικανότητα»

Σήμερα και ώρα 13:00-17:00, έχει προγραμματιστεί η έναρξη του πιλοτικού σεμιναρίου «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών» στη βασική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διά βίου Μάθηση (ERF) «Ψηφιακή ικανότητα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERF. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην παροχή στους εκπαιδευτές με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ιδιαιτερότητες των βασικών ικανοτήτων, σύμφωνα με το ERF και το βασικό πλαίσιο λογικής του, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα μοντέλα και εκπαιδευτικά εργαλεία στη διδασκαλία τους σε διάφορες ομάδες στόχου, όπως κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Η μεθοδολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα είναι διαδραστική. Η ανατροφοδότηση και τα σχόλια που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία θα διαμορφώσουν την τελική μορφή του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την πιλοτική εκπαίδευση των τελικών χρηστών (κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες), οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές και ιδιαιτερότητες των βασικών ικανοτήτων, σύμφωνα με το ERF.

Το έργο CERF: Certification Standard for European Reference Framework Key Competences – Μοντέλο Πιστοποίησης των Βασικών Δεξιοτήτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (www.cerf.gr), είναι ένα έργο Μεταφοράς Καινοτομίας σχετικά με την εκπαίδευση στις πέντε βασικές ικανότητες του ERF. Ένας από τους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για τη βασική ικανότητα «Ψηφιακή ικανότητα» που ορίζεται από το ERF ως αναγκαία για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη συγκρότηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας βασισμένης στη γνώση.

Το CERF οργανώνει σε Αγγλία, Ισπανία, Σουηδία, Κύπρο και Ελλάδα, σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών στις πέντε βασικές ικανότητες σύμφωνα με το ERF καθώς και πιλοτικές εκπαιδεύσεις ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Ως εκπαιδευτικός μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή τη μεθοδολογία συμμετέχοντας στα σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών που θα γίνουν στη χώρα σου και στη συνέχεια να υιοθετήσεις τη μεθοδολογία του CERF για την εκπαίδευση στις βασικές ικανότητες σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και ομάδες στόχου.

Το πιλοτικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη βασική ικανότητα «Ψηφιακή ικανότητα», είναι δωρεάν.

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Παλαιολόγου 19, Λάρισα, www.dimitra.gr ή με την κ. Χριστίνα Ντούφα, τηλ. 2410 554026, εσωτ. 407, [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το