Τοπικά

Ναυαγοσώστες στις παραλίες του Βόλου

Ναυαγοσώστες θα υπάρχουν από 1η Ιουνίου στις παραλίες του Δήμου Βόλου
Ναυαγοσώστες θα υπάρχουν από 1η Ιουνίου στις παραλίες του Δήμου Βόλου

Ναυαγοσώστες εν δράσει στις παραλίες , θα είναι έτοιμοι για όλα από την 1η Ιουνίου.

Οι «μπέιγουοτς» της δικής μας πραγματικότητας δεν θα περνούν απαρατήρητοι στις παραλίες και δεν θα έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ήρωες της δημοφιλούς αμερικάνικης σειράς.

Το ποσό των 125.000 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Βόλου για την κάλυψη των ακτών με ναυαγοσώστες.

Οι ακτές Αναύρου, Αλυκών, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαμιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο Δήμος Βόλου, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.

Ο Δήμος ανέθεσε μετά από διαγωνισμό το ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο, ο οποίος διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη εμπειρία.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου αφορούν: Την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία των Αλυκών, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Αναύρου, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Καρνάγιου, την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Χρυσής Ακτής και την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Μαμιδάκη.

Τα βάθρα αυτά θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν πτυχίο σχολής αναγνωρισμένης από το ΥΕΝ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και πλήρη εξοπλισμό.

Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά από 10:30 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τρεις μήνες και συγκεκριμένα από 1ης Ιουνίου έως και 31ης Αυγούστου.

Ο προϋπολογισμός του ναυαγοσωστικού έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 125.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βόλου του οικονομικού έτους 2013.

Η ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά ότι κατέχει όλα τα υλικά, τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, τα οποία θα εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο, μεταξύ άλλων και ένα μικρό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν στην καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικό έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το