Οικονομία

Νέο σύστημα κατά της φοροδιαφυγής

Θα καθορίζει με αντικειμενικά κριτήρια τους στόχους των ελεγκτώνΣε εφαρμογή στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών να  θέσει μέχρι την άνοιξη το νέο σύστημα ελέγχου που θα υποδεικνύει, βάσει μορίων, τις εστίες της φοροδιαφυγής.

Πρόκειται για ένα νέου τύπου «point system», το οποίο καταρτίζεται αυτές τις μέρες και θα καθορίζει τους επόμενους στόχους των ελεγκτών.

Το νέο σύστημα επαναφέρει την έννοια της μοριοδότησης και της ανάλυσης κινδύνου, με μόρια που θα αποτυπώνουν το βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή.

Έτσι θα επιλέγονται υποθέσεις με τον υψηλότερο βαθμό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «bankingnews.gr», συνολικά καταρτίζονται 400 δείκτες («κανόνες») διαφορετικής βαρύτητας, με βάση τους οποίους θα γίνεται η κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ως προς την πιθανότητα φοροδιαφυγής.

Με αυτά τα δεδομένα, θα σχεδιάζονται και θα διενεργούνται διαφορετικής συχνότητας και στοχοθέτησης φορολογικοί έλεγχοι.

Με βάση το προσχέδιο που επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών τα «αντικειμενικά κριτήρια» που θα οδηγούν σε ελέγχους εξπρές, αφορούν:

– Τη δήλωση μεγάλων ποσών δαπανών από ελεύθερους επαγγελματίες ή από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα.

– Αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

-Τη δήλωση έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους ζημίας από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

– Καθαρά κέρδη που δεν συνάδουν με τον προβλεπόμενο συντελεστή καθαρών κερδών.

– Ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

– Μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.

– Ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

– Κατασχέσεις βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

– Απώλεια βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

– Χρήση αναπτυξιακών νόμων.

-Απαλλαγές από ΦΠΑ.

– Τυχόν υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εφόσον εμφανίζονται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με το συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της.

– Δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

– Δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

Πώς «βαθμολογούνται» οι στόχοι

Για να επιλεγεί για έλεγχο μια επιχείρηση, με το υπό διαμόρφωση σύστημα, θα μετράει η βαθμολογία που θα παίρνει ως προς τα εξής κριτήρια:

– Προτεραιότητα: 10 μόρια για κάθε ανέλεγκτη χρήση ή κάθε ανεπεξέργαστο δελτίο ελέγχου, 100 μόρια για κάθε χρήση που πλησιάζει να παραγραφεί.

– Σπουδαιότητα: 0 μόρια για επιχειρήσεις με χαμηλά προσδοκώμενα έσοδα από τον έλεγχο (χωρίς παραβάσεις ή με χαμηλούς τζίρους), 10 ή περισσότερους για κάθε διαπιστωμένη παράβαση ή φορολογική χρήση με μεγάλους τζίρους.

– Βαθμός δυσκολίας: 2-5 μόρια για μικρομεσαίους με βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας, 6-8 μόρια για εξαγωγικές επιχειρήσεις, έως 10 μόρια για ανώνυμες, πολυεθνικές, εισηγμένες κ.λπ.

Στο στόχαστρο θα μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν πάνω από 4000 μόρια, αφού προστεθούν στα παραπάνω κριτήρια και οι «πόντοι» για επί μέρους στοιχεία που προκύπτουν από την κεντρική επεξεργασία που θα γίνεται στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Για παράδειγμα:

– Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων: 200 μόρια ανά δήλωση.

– Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από προηγούμενη περίοδο: 240 μόρια ανά περίπτωση.

– Πρόσφατη έναρξη εργασιών χωρίς να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ: 300 μόρια.

– Εμφάνιση πιστωτικού υπολοίπου σε συνεχόμενες περιόδους: 100 μόρια ανά περίπτωση.

Ποιους θα επισκεφθεί… η Εφορία

Μετά τα πρώτα «λουκέτα» που μπήκαν σε μπαρ, νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια, το υπουργείο Οικονομικών εντείνει το φοροκυνηγητό, βάζοντας στο «μάτι» τους φορολογούμενους που «γύρισαν την πλάτη» στην περαίωση, τους κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που είτε δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα «φτώχειας» είτε χρωστούν στο Δημόσιο, γιατρούς, δικηγόρους και τραγουδιστές, αλλά και τις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής λαμβάνει φέτος νέες διαστάσεις και ανάγεται σε «εθνικό στόχο», καθώς το οικονομικό επιτελείο έχει δεσμευθεί απέναντι στην τρόικα για άντληση πρόσθετων εσόδων 1,59 δισ. ευρώ από την καταπολέμησή της, για να μειωθεί το έλλειμμα στα 17 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2011.

Το ΣΔΟΕ πραγματοποιεί ήδη σαρωτικούς ελέγχους σε ελεύθερους επαγγελματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, προχωρώντας παράλληλα σε άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών για να διαπιστωθεί αν τα περιουσιακά τους στοιχεία δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία.

Οι έλεγχοι του πόθεν έσχες βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος των ερευνών που διενεργεί το ΣΔΟΕ, ενώ βασικό εργαλείο αποτελούν οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και το Elenxis που επιτρέπει τους online φορολογικούς ελέγχους.

Ήδη ο επικεφαλής της ΓΓΠΣ Δ. Σπινέλλης προετοιμάζεται για το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες, ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία να διασταυρώνονται, αναδεικνύοντας ασυμφωνίες, οι οποίες θα υποδεικνύουν τους στόχους των ελέγχων. Σταδιακά, η ΓΓΠΣ θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό προφίλ για το σύνολο των φορολογουμένων, στο οποίο θα καταγράφονται εισοδήματα, ακίνητα, αυτοκίνητα και περιουσιακά στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης, όπως πισίνες και σκάφη αναψυχής.

Στο στόχαστρο των φορο-ελεγκτών βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν έκαναν περαίωση, ιδιοκτήτες ακινήτων και επώνυμοι.

– Επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου που λήγει η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών. Όσοι «γυρίσουν την πλάτη» στην περαίωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι θα γίνουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων κινδύνου, τονίζει ο υφυπουργός Οικονομικών Δημ. Κουσελάς, προσθέτοντας πως στο επίκεντρο των ερευνών θα βρεθούν όσοι παρουσιάζουν «δυσαρμονία» με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και την ακίνητη περιουσία που διαθέτουν. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η περαίωση έφερε στα δημόσια ταμεία πάνω από 1 δισ. ευρώ, οι φόροι που βεβαιώθηκαν ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ εντάχθηκαν στη ρύθμιση πάνω από 600.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες: Η αρχή έχει ήδη γίνει με τους 2.250 γιατρούς ανά την επικράτεια, οι οποίοι εντοπίστηκαν με καταθέσεις από 1 έως και 10 εκατ. ευρώ σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ η λίστα εμπλουτίζεται συνεχώς και με νέες περιπτώσεις φορολογουμένων. Το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει ήδη σε άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και δημοφιλείς τραγουδιστές.

– Κέντρα διασκέδασης, μπαρ, εστιατόρια όπου οι ελεγκτές διαπιστώνουν σωρεία φορολογικών παραβάσεων κυρίως μη έκδοσης αποδείξεων και εισιτηρίων.

– Στο στόχαστρο και επιχειρήσεις με «περίεργα» οικονομικά δεδομένα (μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ, ασυνήθιστα χαμηλά έσοδα για τα δεδομένα του κλάδου κ.λπ.).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το