Photo Gallery, Τοπικά

Μπορεί το Γ.Π.Σ. να τροποποιήσει τη Ζ.Ο.Ε.;

Προτάσεις του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας για το Βόλο


«Το Γ.Π.Σ. Βόλου εγείρει ένα μείζον θέμα, που αφορά στο χωρικό σχεδιασμό, το κατά πόσο ένα Γ.Π.Σ. μπορεί να επέμβει και να τροποποιήσει μια ΖΟΕ ως προς τη χρήση και τα όριά της», επισημαίνει μεταξύ άλλων σε γνωμοδότησή του για τη Β1 φάση της μελέτης αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ Βόλου ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας.

 

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, «προκειμένου να υλοποιηθούν οι προγραμματιζόμενες επεκτάσεις, καταργείται τμήμα της ΖΟΕ 1γ μεταξύ Αγ. Στεφάνου και διοικητικού ορίου του Δήμου Βόλου για την ένταξη του Αγ. Στεφάνου και του Ο.Σ. Αξιωματικών-Ιδιωτών, καταργούνται τμήματα της ΖΟΕ-3α i) μεταξύ οικιστικού υποδοχέα Βόλου-Ν. Ιωνίας και περιφερειακού ii) περιμετρικά της περιοχής του Σαμπάναγα και στις Ν. Παγασές, καταργείται τμήμα της ΖΟΕ-3β μεταξύ των οικισμών Αστέρια και Αγριάς, καταργείται τμήμα της ΖΟΕ-3δ μεταξύ της οριογραμμής του ρέματος Ξηριά και του περιφερειακού στην περιοχή μεταξύ Ν. Ιωνίας και Μελισσάτικων και τέλος καταργείται η ΖΟΕ-3ε στην περιοχή του Σαμπάναγα. Επίσης χωροθετούνται κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (Άσπρες Πεταλούδες, Συνεδριακό Κέντρο, Μονάδα αντιμετώπισης Νόσου Αλτσχάιμερ) στη ζώνη 3δ, χωρίς όμως να προβλεφθούν πουθενά ζώνες υποδοχής χώρων κοινής ωφέλειας, αλλά γίνονται μόνο σημειακές επεμβάσεις.

Οι μελετητές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες τους προτάσεις και τελικά να γίνουν αποδεκτές οι προγραμματιζόμενες επεκτάσεις τους μέσω τροποποιήσεων των ΖΟΕ με Π.Δ. Βέβαια σε περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές η τροποποίηση των ΖΟΕ, θα έπρεπε το ΓΠΣ να πρότεινε και εναλλακτικές λύσεις. Γενικότερα οι δυνατότητες επέκτασης του Π.Σ. του Βόλου είναι περιορισμένες χωρικά, τόσο λόγω του περιορισμού επέκτασης της πόλης από τη θάλασσα αλλά και λόγω των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλουν οι ΖΟΕ που περικλείουν το Π.Σ.».

 

Χώροι πρασίνου

Για το πράσινο ο Σύλλογος αναφέρει:

«Οι χώροι πρασίνου είναι περιορισμένοι και περιορίζονται ακόμη περισσότερο, όταν λάβει κανείς υπόψη του, ότι αφενός το οικοδομικό τετράγωνο στις Αλυκές το οποίο προτείνεται ως αστικό πράσινο, έχει ήδη δομηθεί και αφετέρου οι χώροι πρασίνου που θα προκύψουν από τη μετεγκατάσταση του Στρατοπέδου Γεωργούλα στη Ν. Ιωνία, όπου τμήμα του θα δοθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του αστικού πρασίνου, μπορεί να μην προκύψουν τελικά, αφού δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα, ότι το στρατόπεδο θα μετεγκατασταθεί. Είναι εύλογο σε μια ήδη δομημένη πόλη, στο κέντρο της οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου να είναι περιορισμένοι και δεν αρκεί να χωροθετούνται στα άκρα της πόλης μόνο και μόνο για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα από τη νομοθεσία τ.μ. Επιπλέον οι χώροι πρασίνου στο Π.Σ. Βόλου είναι ασύνδετοι μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχει καν ούτε ένα υποτυπώδες δίκτυο σύνδεσης».

«Στην εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης του Π.Σ. Βόλου, θεωρούμε ότι η εκτιμώμενη μέση ετήσια μεταβολή είναι υπερβολικά αυξημένη, με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής εκτίμησης πληθυσμού».

«Σε ό,τι αφορά τις επεκτάσεις του Π.Σ. αυτές περιορίζονται στο όριο της Περιφερειακής Οδού».

«Σε ό,τι έχει σχέση με την επέκταση μεταξύ του οικισμού Αστέρια Αγριάς και της Αγριάς κρίνεται ότι είναι μια επέκταση υπό αμφισβήτηση. Τα πληθυσμιακά δεδομένα της Αγριάς και των Αστεριών, αλλά και η μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού, δεν δικαιολογούν μια τόσο μεγάλη ανάγκη επέκτασης της περιοχής αυτής. Πραγματοποιείται μόνο και μόνο για να καλυφθεί το έλλειμμα χωρητικότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού».

 

Για τη Ν. Ιωνία

«Στη Ν. Ιωνία προτείνεται συμπληρωματικό ισχυρό κέντρο στο Στρατόπεδο Γεωργούλα. Η πρόταση αυτή είναι αμφίβολο αν θα λειτουργήσει. Δεν είναι βέβαιο ότι το στρατόπεδο θα μετεγκατασταθεί άμεσα, και οι λύσεις που θα δοθούν στην πράξη, δε θα ακολουθούν κάποιον προκαθορισμένο σχεδιασμό. Επίσης ένα μεγάλο τμήμα γενικής κατοικίας στη Ν. Ιωνία δε διαθέτει τοπικό κέντρο με αποτέλεσμα να στερείται και σημείων κοινωνικής και οικονομικής αναφοράς. Το τοπικό κέντρο που προβλέπεται στο χώρο της ΜΕΤΚΑ στη Ν. Ιωνία είναι επίσης αμφίβολο το πότε και αν θα λειτουργήσει καθώς ούτε και για τη ΜΕΤΚΑ υπάρχει βεβαιότητα μετεγκατάστασής της.

-Θετικά αντιμετωπίζεται η δημιουργία  τοπικού κέντρου στην ΠΕ-2, Νεάπολη-Αγ. Ανάργυροι, όπου σήμερα υπάρχει γενική κατοικία, χωρίς τοπικά κέντρα».

-«Το ΓΠΣ δεν κάνει καμία ξεχωριστή πρόταση για το λιμάνι του Βόλου, αλλά υιοθετεί απόλυτα τις προτάσεις του Master Plan του ΟΛΒ. Καλό θα ήταν να έπαιρνε θέση σχετικά με τη μεταφορά του scrab στην προβλήτα 3».

«Γενικά θεωρείται ότι το συγκεκριμένο ΓΠΣ δεν είναι το πλέον πρόσφορο για την προσέλκυση επαγγελματικών-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διότι:

-Η ΠΟΑΠΔ, που χωροτεθείται στην έξοδο προς Λάρισα, είναι μόλις 21 εκταρίων και επιτρέπει τη χωροθέτηση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά κρίνεται ιδιαίτερα περιορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του Π.Σ. Βόλου.

-Ο περιορισμός μεγέθους καταστήματος στα 300μ. στις περιοχές γενικής κατοικίας (που σημειωτέων είναι η πλειοψηφία μέσα στο Π.Σ.), λειτουργεί αποτρεπτικά για μια σοβαρή και μεγάλη επένδυση-επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Στην περιοχή των Παλαιών Βόλου να ισχύσουν οι ίδιοι περιορισμοί για τις χρήσεις γης σε όλους τους τομείς, για λόγους ομοιομορφίας και προστασίας της φυσιογνωμίας της περιοχής. Ειδικότερα για τον τομέα Δ, στα γραφεία Διοίκησης να ισχύει ομοίως ο περιορισμός των 200τ.μ. Σε διαφορετική περίπτωση να αιτιολογείται η εξαίρεση.

-Οι περιοχές των παραγωγικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως είναι το χονδρεμπόριο και τα logistics είναι πάρα πολύ περιορισμένες εντός του Π.Σ. Βόλου

-Πρέπει να προσδιοριστεί περιοχή παραγωγικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς μεταξύ της οδού Αγριάς- Λεχωνίων και κατάληξης περιφερειακού, ο οποία θα γειτνιάζει και θα λειτουργεί ως μια ενότητα με την αντίστοιχη προτεινόμενη περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδος».

Προωθείται η τουριστική ανάπτυξη στις Ν. Παγασές και στην Αγριά, δε γίνεται όμως καμία πρόβλεψη για την αύξηση και την ανάδειξη της τουριστικής ανάπτυξης εντός του Π.Σ. Βόλου».

Τη γνωμοδότηση συνέταξαν οι κ.κ. Έφη Αντωνίου και Άννα Γιαννιού, μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλη του Συλλόγου.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το