Οικονομία

Μηχανισμός ελέγχου των δαπανών της κυβέρνησης

Μηχανισμός ελέγχου των δημοσίων δαπανών ώστε να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για σοβαρές υπερβάσεις του, αλλά και μέτρα διόρθωσής των αποκλίσεων, δημιουργείται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφθηκε σήμερα με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Ο μηχανισμός αυτός θα είναι αυστηρά ελληνικός, χωρίς καμιά εμπλοκή από την πλευρά των δανειστών της Ελλάδας, ενώ θα υλοποιηθεί άμεσα, ώστε τα υπουργεία και οι εποπτευόμενοι οργανισμοί να εκπονούν τριμηνιαίους στόχους και να ελέγχονται σε μηνιαία βάση για το κατά πόσο βρίσκονται εντός των στόχων.

Έτσι όποια απόκλιση εμφανιστεί θα γίνεται γνωστή αμέσως και θα αντιμετωπίζεται έγκαιρα και από το υπουργείο που έγινε η υπέρβαση, ώστε να μην εξαναγκάζεται αργότερα η κυβέρνηση σε οριζόντιες περικοπές παντού.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ρυθμίζονται γενικότερα ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση των δημόσιων προϋπολογισμών, εντός των στόχων που αποφασίζονται από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

– Η σύναψη συμφωνιών μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων υπουργείων, με τις οποίες τα μέρη θα δεσμεύονται για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

-Η έγκαιρη έγκριση όλων των προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.

-Η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων και η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων.

-Η στενή παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων και η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους, θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση μάλιστα μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις και συγκεκριμένα η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης, αλλά και ο ορισμός Επόπτη των οικονομικών υπηρεσιών στα νομικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις.

Σε άλλο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ορίζεται ότι ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης μαζί με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, εισάγονται για κύρωση στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Παράλληλα, με το τρίτο άρθρο της πράξης δίνεται η δυνατότητα στους Γενικούς Διευθυντές των υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια, να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετά από αίτησή τους μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη από το Ν.3839/2010 επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων δεν έχει γίνει, λόγω και της επικείμενης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με συνέπεια κρίσιμες Γενικές Διευθύνσεις να υπολειτουργούν.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το