Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ

 

Πρόγραμμα προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης
Πρόγραμμα προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκήρυξε το Πρόγραμμα: «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα», πρόγραμμα που ενδιαφέρει άμεσα και επιχειρήσεις του Βόλου.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ, με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ώς 400.000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα, που ανήκουν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 ευρώ.

Το ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται κατ’ αρχήν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr/mis.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 15/4/2013 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31/5/2013 και ώρα 24.00.

Ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Τράπεζες και τους συνεργαζόμενους Αναπτυξιακούς Φορείς.

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση του Προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση μετά την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 25%, να υποβάλει Αίτημα Ελέγχου – Πιστοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού του Προγράμματος που είναι η 14/12/2012.

Το πρόγραμμα αφορά στις εξής επιχειρήσεις:

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Παραγωγή παγωτών, Αρτοποιία, Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, Επεξεργασία τσαγιού και καφέ, Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ λοβού και φλοιού καφέ, Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου = 3 kg, Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού, Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων, Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων, Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α., Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους, Ποτοποιία, Ζυθοποιία, Παραγωγή αναψυκτικών, Παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών, Κατασκευή ειδών ένδυσης, Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκδόσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Παραγωγή Βασικών Φαρμακευτικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, Κατασκευή επίπλων, Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, Επεξεργασία λυμάτων, Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων, Εκδοτικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις, Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιμες δραστηριότητες, Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και για την παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (www.espa.gr) και (www.ependyseis.gr/mis) του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζών και Αναπτυξιακών Φορέων, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας τη διαχείριση του Προγράμματος έχει αναλάβει η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΕΔΕΠ), στην ηλεκτρονική σελίδα της οποίας έχουν αναρτηθεί όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία υποβοήθησης των υποψήφιων επενδυτών για την ενημέρωσή τους. www.aedep.gr

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη προγράμματος κ. Φρ. Δαγλαρίδου, τηλ. 24210/76894-8, Fax: 24210/29320, e-mail: [email protected]

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το