Τοπικά

Μαγνησιακή Πίστη: Σε εξέλιξη το σχέδιο εξυγίανσης του Συνεταιρισμού

Σ3-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΗ

Εκτεταμένη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έξι μήνες στη Μαγνησιακή Πίστη. Η έρευνα αφορά στη λειτουργία του Συνεταιρισμού από το 2004 και έκτοτε, στοχεύοντας στην εξυγίανσή του ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα.

Η Μαγνησιακή Πίστη αποτελεί σημαντικό βοηθητικό «εργαλείο» για τους επαγγελματίες της Μαγνησίας και μπορεί να αναδειχθεί σε μία υγιή επαγγελματική τράπεζα.

Η νέα διοίκηση, υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Καπότση, διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η έρευνα θα ολοκληρωθεί και παράλληλα θα διεκδικηθούν χρήματα που απωλέστηκαν αδικαιολόγητα.

Ο νέος πρόεδρος της Μαγνησιακής Πίστης μιλά για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του για την κατάσταση της Μαγνησιακής Πίστης, τις ενέργειες της διοίκησης και τους επόμενους στόχους. Ξεκαθαρίζει πως στόχος είναι να λάμψει η αλήθεια, να ξεκαθαριστεί πλήρως το τοπίο και να σταματήσουν όλα όσα ακούγονται και διαδίδονται.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές ενέργειες για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων της Μαγνησιακής Πίστης, ενώ περιορίζονται μέχρι τέλος του έτους οι διευκολύνσεις προς τους μετόχους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι επαγγελματίες που έχουν ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ με βασική προϋπόθεση ότι διαθέτουν μερίδια 30% (δηλαδή μίνιμουμ 3.000 ευρώ). Μέχρι τέλος του έτους δεν θα επιστρέφονται χρήματα (ρευστοποίηση μεριδίων) σε μετόχους πέραν των 600 ευρώ.

Ο Συνεταιρισμός διεκδικεί επιστροφή 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και εγείρει δικαστικά τις αξιώσεις του μέχρι της οριστικής εξόφλησης.

 

 

Διευκολύνσεις χωρίς εγγυήσεις…

Ο κ. Καπότσης και τα άλλα μέλη της νέας διοίκησης ανέλαβαν τα ηνία του Συνεταιρισμού πριν από έξι μήνες.

Στην ερώτηση ποια ήταν η γενική οικονομική κατάσταση που παρέλαβε η νέα διοίκηση, ο κ. Καπότσης απαντά:

«Από τη διοίκηση των ετών 2004 – 2008 παραλάβαμε ανείσπρακτες και καθυστερημένες οφειλές περίπου 700.000 ευρώ, χωρίς να έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις και κατά συγκεκριμένων οφειλετών, οι δέουσες νομικές ενέργειες.

Σε πολλές δηλαδή περιπτώσεις, δεν υπήρχαν εμπράγματες εξασφαλίσεις για τις χορηγηθείσες ταμειακές διευκολύνσεις που θα θωράκιζαν οικονομικά το Συνεταιρισμό και θα του εξασφάλιζαν με σιγουριά, την επιστροφή των χρημάτων των μελών – συνεταίρων.

Από τη διοίκηση 2008 – 2012 παραλάβαμε ανείσπρακτες οφειλές περίπου 500.000 ευρώ, αλλά εν προκειμένω με συντελεσθείσες νομικές ενέργειες κατά των οφειλετών και υπέρ του Συνεταιρισμού, με τις οποίες κατοχυρώθηκαν τα δικαιώματα αυτού (π.χ. επιπλέον εμπράγματες εξασφαλίσεις σε 10 περίπου ακίνητα και κινητά, η αξία των οποίων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Μαγνησιακής Πίστης για τους συγκεκριμένους οφειλέτες-συνεταίρους.

Η νομική κάλυψη είναι άμεση και συνεχής με αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να εγείρει αδιάκοπα αξιώσεις από τους οφειλέτες – συνεταίρους του, μέχρι της οριστικής εξόφλησης.

Επισημαίνεται ως αρνητικό για το Συνεταιρισμό το γεγονός ότι στο παραπάνω διάστημα, λόγω της συνεχούς οικονομικής κρίσης, πολλοί συνεταίροι ζήτησαν και έλαβαν πίσω μεγάλα ποσά, διά της ρευστοποίησης των συνεταιριστικών τους μερίδων, με αποτέλεσμα ο ισολογισμός της χρήσης 2012 να εμφανιστεί με μειωμένα κεφάλαια, δεδομένου ότι η επιστροφή των μερίδων τους, συνεπάγεται αντίστοιχα και μείωση της συνεταιριστικής περιουσίας. Από το 2009 έως τέλος του 2012 επεστράφησαν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μερίδια των 150 ευρώ.

 

Άμεσες κινήσεις για εξυγίανση

Στην ερώτηση ποιες ήταν οι άμεσες κινήσεις σας με δεδομένο ότι αναλάβατε το Συνεταιρισμό σε εποχή δεινής οικονομικής κρίσης, ο κ. Καπότσης απαντά:

1. Το νέο ΔΣ που ανέλαβε στις 11/1/2013 τη Μαγνησιακή Πίστη έθεσε άμεσα σε εφαρμογή τα παρακάτω μέτρα και τους αντίστοιχους στόχους:

– Προσπάθεια επιστροφής των καθυστερημένων κεφαλαίων με κάθε νόμιμο τρόπο, ώστε να αυξηθεί και πάλι η επάρκεια του κεφαλαίου του Συνεταιρισμού.

– Δικαστική άσκηση των δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού στα αρμόδια αστικά, αλλά και ποινικά -αν απαιτηθεί- δικαστήρια τόσο για άρνηση – καθυστέρηση καταβολής των οφειλών, όσο και για τυχόν παράνομες χορηγήσεις, ή και βλαπτικές ενέργειες που ζημίωσαν αποδεδειγμένα το Συνεταιρισμό.

– Διευκολύνσεις με πολλές δόσεις για τους οφειλέτες – συνεταίρους που θα προσέρχονται αυτοβούλως για τακτοποίηση των οφειλών τους και θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση αυτών, συνδυαζόμενες με αντίστοιχη παύση της διαδικασίας για τις ποινικές διώξεις τους για έκδοση ακάλυπτων επιταγών, όταν το κεφάλαιο της οφειλής τους, δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

– Συνεργασία με γραφεία νομικών σε καθημερινή βάση με αποκλειστικό στόχο την πίεση στους οφειλέτες για την ταχεία επιστροφή των οφειλομένων στο Συνεταιρισμό.

– Προσωρινό «πάγωμα» σε επιστροφές συνεταιριστικών μερίδων μέχρι το τέλος του 2013 για ποσά πάνω από 600 ευρώ (απόφαση ΔΣ του Συνεταιρισμού σε συνδυασμό με την οδηγία της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος).

– Δραστική μείωση στα λειτουργικά έξοδα του Συνεταιρισμού, τα οποία παρουσίασαν την παρακάτω καθοδική πορεία, κατά τα τελευταία τρία χρόνια (2011 / 121.459 ευρώ, 2012 / 73.164 ευρώ και πρόβλεψη για το 2013 / 26.329 ευρώ).

– Ταμειακές διευκολύνσεις μόνο σε ταμειακώς ενήμερα μέλη του, σύμφωνα με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό χορηγήσεων.

– Μελλοντικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων με χρονικό ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος έτους, με στόχο τη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της ταμειακής επάρκειας του Συνεταιρισμού και απώτερο στόχο τη συνεχή κερδοφορία.

Σε ποια κατάσταση είναι η Μαγνησιακή Πίστη ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός, σε σχέση με τις άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες;

«Η Μαγνησιακή Πίστη ευρίσκεται σαφώς σε καλύτερη θέση από αυτή των Συνεταιριστικών Τραπεζών δεδομένου ότι δεν έχει καθόλου χρέη, έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας δεν έχει δανεισμό από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν έχει υποστεί «κουρέματα» ομολόγων ή καταθέσεων (δεν διαθέτει τέτοια προϊόντα) και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει ανακεφαλαιοποίηση όπως οι Τράπεζες, οι περισσότερες των οποίων ή θα συγχωνευτούν ή θα απορροφηθούν από τις τέσσερις συστημικές, ή θα περιέλθουν στο καθεστώς του Τ.Χ.Σ.

Η νέα διοίκηση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει με κάθε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να το βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις της να πάρει τη θέση που του αξίζει στην πόλη, όσο δύσκολο και αν φαντάζει τώρα το εγχείρημα.

Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η Μαγνησιακή Πίστη αποτελεί συνδεδεμένο μέλος με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.) και επιβάλλεται να αναβαθμιστεί και εξυγιανθεί σε όλους τους τομείς για να συνεχίσει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία των μικρομεσαίων, με συνεχώς αυξανόμενη την οικονομική της επάρκεια και την αντίστοιχη δυναμική της».

Τι εννοείτε λέγοντας ότι η Μαγνησιακή Πίστη είναι συνδεδεμένο μέλος της ΕΣΤΕ;

«Εννοούμε ότι συμμετέχουμε, αφενός μεν στο εταιρικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας Τράπεζας με 20.150 μετοχές, η οποία στηρίζεται κεφαλαιακά με τη σειρά της, από τις υπόλοιπες Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες, καθώς και συνδεδεμένους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, αφετέρου δε ότι το όλο σύστημα, είναι υπό την εποπτεία της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος.

Κατά συνέπεια έχουμε συμμετοχή και λόγο τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις της Πανελλήνιας, όσο και σε αυτές των Συνεταιριστικών Τραπεζών, καθώς και στις αποφάσεις τους, οι οποίες καθορίζουν τη μελλοντική τους πορεία στο Συνεταιριστικό Τραπεζικό γίγνεσθαι.

Επισημαίνεται, ότι τόσο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Σ.Τ.Ε. που έγινε στην Αθήνα στις 19/04/2013, όσο και στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Τράπεζας, που έγινε στις 10/05/2013 επίσης στην Αθήνα, για τη μελλοντική πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών και Συνεταιρισμών, αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν στις 30/6/13 και 13/07/13 αντίστοιχα, η Μαγνησιακή Πίστη εκπροσωπήθηκε κανονικά και θα εκπροσωπηθεί ξανά από τον πρόεδρό της».

Τι συζητήθηκε, σφαιρικά, σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις και πώς επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η λειτουργία της Μαγνησιακής Πίστης από αυτές;

«Στις Γενικές Συνελεύσεις τόσο της ΕΣΤΕ, όσο και της Πανελλήνιας Τράπεζας, διαφάνηκε η αδυναμία για ανακεφαλαιοποίηση του συνόλου των Συνεταιριστικών τραπεζών και η πιθανή επερχόμενη κατάρρευση των περισσοτέρων από αυτές συμπεριλαμβανομένης και της «οδηγού» Πανελλήνιας Τράπεζας, κάτω από το βάρος των τεράστιων δανεισμών τους, που ανέδειξαν οι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι της Τράπεζας της Ελλάδας, σε συνάρτηση με την αδυναμία τους για εξεύρεση νέων μετοχικών κεφαλαίων, μέχρι της προθεσμίας που τους είχε οριστεί, από την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή στις 31/05/2013.

Έτσι όπως πλέον καθαρά διαφαίνεται και με τον τραπεζικό χάρτη της χώρας να αλλάζει ραγδαία, τους προσεχείς τρεις μήνες, όλες οι εναπομείνασες τράπεζες, Εμπορικές-Συνεταιριστικές, εκτός των τεσσάρων συστημικών (ΕΘΝΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-EUROBANK-ALPHA), που ήδη ανακεφαλαιοποιήθηκαν, ή θα απορροφηθούν από αυτές, ή θα προσφύγουν τελικά στο ΤΧΣ.

Απεναντίας, η Μαγνησιακή Πίστη χωρίς να έχει χρέη και με πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος άντεξε και αντέχει με επιτυχία μέχρι στιγμής την οικονομική και δύσκολη συγκυρία και συνεχίζει να προσφέρει όσο μπορεί στην τοπική κοινωνία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Εφόσον δε καταφέρει να βάλει στα ταμεία της γρήγορα τα οφειλόμενα ποσά, που ξεπερνούν με τους τόκους το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τότε θα συμβάλλει με το θετικό της κομμάτι και θα αναχρηματοδοτήσει με το ποσό αυτό τουλάχιστον την τοπική μικρομεσαία αγορά άμεσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Για την περαιτέρω ισχυροποίηση της Μαγνησιακής Πίστης ο κ. Καπότσης επισημαίνει ότι επειδή η Μαγνησιακή Πίστη δεν είναι Τραπεζικό Ίδρυμα, αλλά Πιστωτικός Συνεταιρισμός, δεν μπορεί να δανειστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι το βάρος της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου θα πρέπει να το «σηκώσει» η τοπική κοινωνία με νέες εγγραφές μελών (150Ε / μερίδα), η οποία τελικά κοινωνία, θα έχει τεράστιο οικονομικό συμφέρον.

Στην περίπτωση λοιπόν που τα μέλη μας αυξηθούν στο 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Μαγνησίας και αγγίξουν τα 10.000-12.000, τότε η περιοχή μας θα αποκτήσει ακόμη ένα επιτυχημένο κοινωνικοοικονομικό εργαλείο, όπως ήδη συμβαίνει με την ΕΒΟΛ, τη ΔΗΜΗΤΡΑ, τη ΖΑΓΟΡΙΝ και τόσους άλλους Συνεταιρισμούς ακόμη. Σημειώνεται ότι σήμερα τα μέλη ανέρχονται σε 1600.

Το νέο ΔΣ δηλώνει «παρών», μάχιμο και έτοιμο να εξυγιάνει και να αναπτύξει πλήρως το Συνεταιρισμό σε όφελος των συμπολιτών μας και της περιοχής της Μαγνησίας γενικότερα, διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών του», τονίζει με έμφαση.

 

Ο επιπόλαιος δανεισμός

Ακόμη ο κ. Καπότσης προσθέτει: «Ήδη έχει ανακοπεί κάθετα και αποτελεσματικά από τις αρχές του 2013 ο επιπόλαιος δανεισμός, υπό μορφή ταμιακών διευκολύνσεων, των επισφαλών απαιτήσεων και επιχειρείται η αναστροφή του κλίματος προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού, σε συνδυασμό πάντα με την υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας, που δίνει όπως απεδείχθη, στο άμεσο παρελθόν, το μεγαλύτερο ποσοστό τοκοφορίας από οποιαδήποτε άλλη Συνεταιριστική και Εμπορική Τράπεζα.

Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να καταλάβει, έστω και αργά, ότι πολλοί από όσους ήλθαν στο Βόλο για να επενδύσουν, από άλλες περιοχές, είτε στον τραπεζικό τομέα είτε σε άλλους τομείς, είχαν μοναδικό στόχο να εκμεταλλευτούν την περιοχή μας.

Διότι η συνδυασμένη δυναμική της Μαγνησίας, Βιομηχανία – Βιοτεχνία – Εμπόριο – Τουρισμός – Αγροτικά Προϊόντα – Υπηρεσίες, καθώς και ο αποταμιευτικός πληθυσμός μας, αποτελούν, ελκυστικότατο προορισμό για κάθε είδους επιχειρηματίες.

Δεν αξίζει λοιπόν να στηρίξουμε με μαζική εγγραφή 10000 μελών συνεταίρων τη Μαγνησιακή Πίστη και τη Μαγνησία γενικότερα; Δείτε τι έγινε και τι ακόμη πρόκειται να γίνει με τα «κουρέματα» των καταθέσεων και των ομολόγων στις τράπεζες…

Όλοι αυτοί που έχασαν ξαφνικά τα χρήματά τους και είναι πάρα πολλοί, θα τα έχαναν αν τα είχαν υπό μορφή συνεταιριστικών μερίδων στη Μαγνησιακή Πίστη; Ασφαλώς όχι διότι η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κούρεμα (haircut), αλλά στη χειρότερη περίπτωση επιστρέφεται άτοκα…».

 

Κατά καιρούς έχουν γραφεί διάφορα αρνητικά σχόλια στον τοπικό Τύπο για την οικονομική διαχείριση της Μαγνησιακής Πίστης. Τι έχετε να απαντήσετε;

«Για να θυμηθούμε και το Σωκράτη, θα σας πω ότι αυτοί που κατά καιρούς τα έγραψαν δεν ήταν απόλυτα βέβαιοι και αληθινοί, διότι έγραφαν πολλές ανακρίβειες, δεν ήταν απόλυτα καλοπροαίρετοι, όπως διατείνονταν, αλλά παντελώς κακοπροαίρετοι και διακατέχονταν από κόμπλεξ και εμπάθεια για συγκεκριμένα πρόσωπα και τέλος τα γραπτά τους, δεν βοηθούσαν καθόλου τους Βολιώτες και την περιοχή μας, όπως έλεγαν, αλλά προξενούσαν μόνο κακό και υπονόμευαν συνεχώς την περιοχή μας και το Συνεταιρισμό.

Εκείνο που είναι πέρα για πέρα αληθινό και σας το καταθέτω επίσημα είναι ότι ελεγχθήκαμε εξονυχιστικά και οικονομικά από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, του υπουργείου Ανάπτυξης, με επιτυχία και αναμένουμε να ελεγχθούμε και διαχειριστικά στο μέλλον, από το υπουργείο Οικονομικών, ευελπιστώντας ότι και εκεί, θα επαναλάβουμε τις πολύ καλές μας επιδόσεις».

Επειδή πολλά ακούγονται για αμοιβές μελών του ΔΣ, ο κ. Καπότσης απαντά ότι δεν υπάρχει καμία αμοιβή. «Καμία αμοιβή δεν υπάρχει για το εκάστοτε ΔΣ του Συνεταιρισμού, το οποίο είναι 9μελές, προκύπτει από εκλογές που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και οι θέσεις που προβλέπονται από το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού είναι καθαρά τιμητικές. Οι υποψήφιοι είναι απλοί επαγγελματίες ή βιοτέχνες, τις περισσότερες φορές μάλιστα καλούνται να πληρώσουν και από την τσέπη τους, προκειμένου να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Συνεταιρισμός.

 

 

«Στον Εισαγγελέα

όσοι αποδεδειγμένα

παρανόμησαν»

«Και για να απαντήσουμε και σε κάποια κακόβουλα σχόλια, εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπήρχαν παθογένειες στις διοικήσεις του Συνεταιρισμού κατά καιρούς. Και όταν ιδιαίτερα οι διοικήσεις αυτές αποτελούνται από απλούς επαγγελματίες, όπως προανέφερα, είναι γεγονός, ότι και λάθη θα γίνουν, και ατέλειες θα υπάρξουν, και επιπολαιότητες θα αναδειχθούν, αλλά είναι και σίγουρο ότι θα πάνε στον Εισαγγελέα όσοι αποδεδειγμένα παρανόμησαν.

Προειδοποιούμε λοιπόν τα διάφορα παπαγαλάκια ένθεν και ένθεν, που εξακολουθούν να ρίχνουν λάσπη κατά του Συνεταιρισμού, εξυπηρετώντας αρχικώς ίδια, αλλά και ξένα προς την πόλη μας συμφέροντα, ότι και τα χρήματα που οφείλουν θα τα επιστρέψουν έντοκα στο Συνεταιρισμό, και θα τους απαντήσουμε με τον τρόπο μας ανάλογα, στην ώρα τους.

Στους επόμενους δύο – τρεις μήνες αναμένεται να καταγραφεί πλήρως η δραματική αλλαγή στον τραπεζικό χάρτη της χώρας με νέα δεδομένα και τις νέες συνθέσεις μετόχων, που είτε αυτές θα σημάνουν ανάπτυξη και διατήρηση της οικονομικής ζωής του τόπου, είτε θα σημάνουν αλλού μεν κατάρρευση, αλλού δε συγχωνεύσεις πολλών τραπεζών.

Τα νέα τραπεζικά σχήματα που θα προκύψουν θα έχουν σαν στόχο μονοπωλιακές υποδομές και τακτικές, για το συναλλασσόμενο πολίτη για πλήρη τραπεζικό έλεγχο και εις βάρος πάντα του κοινωνικού συνόλου, που θα κληθεί για μία ακόμη φορά να πληρώσει με αίμα τις τράπεζες και τους τραπεζίτες…

Εκείνο λοιπόν που κατά τη γνώμη μας προέχει, επιβάλλεται και το οφείλουμε στα παιδιά μας σήμερα, είναι να αλληλοϋποστηριχτούμε όσο μπορούμε καλύτερα και ως τοπική κοινωνία και ως συνεταίροι επιτέλους και να δράσουμε όλοι μαζί σαν μία γροθιά, με μαζικές εγγραφές μελών άμεσα και υπέρ του Συνεταιρισμού, για το συμφέρον του Βόλου και της Μαγνησίας γενικότερα».

 

Συνέντευξη: ΤΟΥΛΑ ΚΕΚΑΤΟΥ

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το