Τοπικά

Μαγνησία: Ένας στους δύο αδυνατεί να πληρώσει στον ΟΑΕΕ

00OAEE

Ένας στους δύο ασφαλισμένους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στη Μαγνησία οφείλει στο ταμείο του, ενώ από τους 8.000 περίπου οφειλέτες, 1.050 υπήχθησαν στη ρύθμιση «Νέα αρχή» από την 1η Ιουλίου φέτος. Υπολογίζεται δε ότι οι ανεξόφλητες οφειλές στον ΟΑΕΕ μόνο στη Μαγνησία ξεπερνούν τα 100.000.000 ευρώ…

Σε δεινή οικονομική θέση έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία από το γραφείο Βόλου του Οργανισμού, συνολικά οι οφειλές των ασφαλισμένων ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις ένας στους οκτώ οφειλέτες περίπου  έχει υπαχθεί στις πρόσφατες ρυθμίσεις για αποπληρωμή των οφειλών του. Από τους 15.000 περίπου ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στη Μαγνησία το 50% περίπου αυτών οφείλουν εισφορές στον Οργανισμό και μόλις 1050 από αυτούς ανταποκρίθηκαν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».

Όπως μάλιστα έγινε χθες γνωστό, όσοι οφειλέτες δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα ειδοποιητήριά τους, πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΟΑΕΕ Βόλου μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 25 του μήνα, προκειμένου να γίνει επιτόπου εκτύπωσή τους και να μην εκπνεύσει ο Νοέμβριος και χάσουν τη ρύθμιση.

Με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012, με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης. Έκπτωση 40% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί, να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής. Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση.

Το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €): Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους. Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9. Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:

α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

β. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.  Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ): Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους. Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9. Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται: α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, β. ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα: Κινητές αξίες. Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών. Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών. Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα. Απαιτήσεις από τρίτους. Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕΕ Βόλου.

Πάντως το 80% των οφειλετών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, την τηρούν με μηνιαία καταβολή δόσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ από την πλευρά της ζητεί:

-Το συμψηφισμό των οφειλών με το χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή, αν κάποιος οφείλει 10.000 ευρώ και αντιστοιχούν 3 έτη ασφάλισης, να μπορεί να μεταφέρει αυτό το χρόνο στο τέλος του ασφαλιστικού του βίου, εξαγοράζοντας, τότε, ως συντάξιμα τα χρόνια αυτά.

-Τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας (και ασφαλίστρου) πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές.

– Την αποποινικοποίηση των οφειλών και την κατοχύρωση ασφαλιστικού δεσμού και παροχών υγείας με την καταβολή έστω και μίας εισφοράς στο εξάμηνο.

-Το «πάγωμα» έως τα τέλη του 2015 των ληξιπρόθεσμων οφειλών, για όσους είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών, χωρίς την επιβολή πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων.

-Την αύξηση του ποσού της οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από τα 20.000 ευρώ σήμερα, στα 40.000 ευρώ.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το