Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Μέτρια επίδοση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ το προσπερνούν άλλα περιφερειακά ΑΕΙ, όπως του Αιγαίου, της Θράκης, των Ιωαννίνων
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ το προσπερνούν άλλα περιφερειακά ΑΕΙ, όπως του Αιγαίου, της Θράκης, των Ιωαννίνων

Τη δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το διεθνή οργανισμό κατάταξης Webometrics. Παγκοσμίως το τοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα κατέχει την 1.212η θέση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την 465η θέση. Στο κριτήριο που υστερεί, είναι αυτό της δημοτικότητας, ενώ την καλύτερη επίδοση έχει στον τομέα της αριστείας.
Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε ο διεθνής οργανισμός κατάταξης Webometrics και τα οποία αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Σύμφωνα με την έρευνα το ΑΠΘ βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, στη θέση 204 της παγκόσμιας γενικής κατάταξης και στην 75η στην Ευρώπη.
Στη μεθοδολογία της Webometrics για την κατάταξη των πανεπιστημίων χρησιμοποιούνται τέσσερις δείκτες:
– Παρουσία (16,66%). Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κ.λπ.) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
– Απήχηση (50%). Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
– Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (16,66%). Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar.
– Αριστεία (16,66%). Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago.
Στην ίδια έρευνα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ το προσπερνούν άλλα περιφερειακά ΑΕΙ, όπως του Αιγαίου, της Θράκης, των Ιωαννίνων.
Στην παγκόσμια κατάταξη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μεταξύ 22.106 ΑΕΙ και ΤΕΙ κατέχει την 1.212η θέση. Το ενδιαφέρον είναι πως απέχει 250 περίπου θέσεις από το ένατο στην ελληνική κατάταξη Πανεπιστήμιο Θράκης και 280 θέσεις από το έβδομο στην ελληνική κατάταξη Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Στην πανευρωπαϊκή κατάταξη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατέχει την 465η θέση.
Η λίστα κατάταξης Ranking Web of Universities (http://www.webometrics.info/) ή Webometrics, δημοσιεύεται από το 2004 δύο φορές το χρόνο και καλύπτει πάνω από 10.000 Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία και κατατάσσει με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα ενός Ιδρύματος στον παγκόσμιο ιστό.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μεταξύ των τεσσάρων δεικτών έχει την καλύτερη επίδοση στο κριτήριο της αριστείας, όπου αποσπά τη 832η θέση και τη χειρότερη στο κριτήριο της δημοτικότητας, όπου καταλαμβάνει τη 2.475η θέση.
Ο αναπληρωτής πρύτανη για θέματα ακαδημαϊκών υποθέσεων κ. Θανάσης Κουστέλιος ανέφερε πως «προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο. Το Πανεπιστήμιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα από τις κατατάξεις των ΑΕΙ που γίνονται από τους διεθνείς οργανισμούς. Μάλιστα εντός της άνοιξης αναμένει τα αποτελέσματα αξιολόγησης από τη συμμετοχή σε ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο που λειτουργεί».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το