Τοπικά

«Μάχη» εμπόρων για τις 52 Κυριακές

«Μάχη» για να μην περάσει η ρύθμιση, να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα 52 Κυριακές το χρόνο, θα δώσουν οι έμποροι
«Μάχη» για να μην περάσει η ρύθμιση, να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα 52 Κυριακές το χρόνο, θα δώσουν οι έμποροι

«Μάχη» για να μην περάσει η ρύθμιση, να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα 52 Κυριακές το χρόνο, θα δώσουν οι έμποροι. Αυτό αποφάσισαν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Συνομοσπονδίας τους, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου – Ν. Ιωνίας κ. Κ. Τσέλιος.

Στο μεταξύ συνεχίζεται το πρόγραμμα στήριξης εμπορικών επιχειρήσεων από την ΕΣΕΕ, με την παροχή συμβουλών σε φορολογικά, ασφαλιστικά, τραπεζικά θέματα.

Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, «υπάρχει η πίστη ότι προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα εισαχθεί με το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή η ρύθμιση για τη λειτουργία των καταστημάτων 52 Κυριακές το έτος».

Η γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο ζητούνται τα εξής:

-Θεσμοθέτηση και προστασία της «εντός κρίσης μικρομεσαίας  εμπορικής επιχείρησης».

-«Πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση των παλαιών οφειλών στον ΟΑΕΕ.

-Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) μέσα από τις δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

-Άμεση απόσυρση του άρθρου 6 του ν/σχεδίου του ΥΠΑΝΥΠ. Διάλογος από μηδενική βάση για την «αργία της Κυριακής» και προσδιορισμός ιδιαιτεροτήτων τουριστικών περιοχών.

Επίσης αποφασίστηκε η διεξαγωγή καταστατικού συνεδρίου της ΕΣΕΕ τον Οκτώβριο του 2013.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης τίμησε τον τ. πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο για την πολύχρονη συνεισφορά του στη συλλογική εκπροσώπηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες υποστήριξης εμπόρων

Συνεχίζεται η παροχή προς τις εμπορικές επιχειρήσεις από την ΕΣΕΕ δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης για φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, μισθώματα και τραπεζικά προβλήματα, μέσω του προγράμματος Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων. Οι έμποροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συμβουλευτικό πρόγραμμα, το μόνο που πρέπει να κάνουν, είναι να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, να το αποστείλουν στην ΕΣΕΕ με φαξ 210 3259229 ή e-mail: [email protected], για να τους επισκεφτούν στην έδρα της επιχείρησής τους, εξειδικευμένοι συνεργάτες και να συζητήσουν κατ’  ιδίαν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και φυσικά με απόλυτη εχεμύθεια. Η πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω δύο βασικές δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ΜΜ και ΠΜ εμπορικών επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές, ενδεικτικά, μπορεί να είναι: Υπηρεσίες υποστήριξης για ενδιαφερόμενους νέους εμπόρους – επιχειρηματίες, προκειμένου να τους βοηθήσει σε θέματα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring, δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης ευκαιριών/δυνατοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες) σε διάφορα θέματα, για νέους ή υφιστάμενους εμπόρους – επιχειρηματίες. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Δραστηριότητα 2: Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων: Αφορά στην ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών των εμπορικών ΜΜΕ σε θέματα ανάπτυξης, κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο παραπάνω πλαίσιο, το όλο έργο αναλύεται σε τρία υποέργα ως ακολούθως: ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΜΕ: Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 1, είναι η παροχή υπηρεσιών προς τις ΠΜ – ΜΜΕ. Στις Δράσεις του Υποέργου περιλαμβάνονται: Δράσεις συντονισμού, υποστήριξης και διαχείρισης έργου: περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες στήριξης προκειμένου να υλοποιηθεί η Πράξη, όπως λειτουργία κέντρου λήψης πληροφοριών και βοήθειας (HELPDESK), επιλογή επιχειρήσεων, επιλογή συμβούλων, εκπόνηση προδιαγραφών για διαγωνισμούς κ.ά. Εκπαίδευση συμβούλων (μεντόρων): προκειμένου να επιτευχθεί ομογενοποίηση και τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι σύμβουλοι (μέντορες) που θα παρέχουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις θα παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συμβουλευτική Επιχειρήσεων: Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του προγράμματος, η οποία όμως για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται εισροή από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοι-μέντορες θα παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις. Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου. Ενέργειες Δημοσιότητας: Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής θα γίνουν ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου. ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 2, είναι η ανάπτυξη πλαισίου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστηρικτικών εργαλείων, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1. Το φυσικό αντικείμενο αποτελείται από το Πλήρες μεθοδολογικό πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο οποίο μπορούν να περιλαμβάνονται: έρευνα για την επιλογή προσφερόμενων υπηρεσιών, τυποποίηση τρόπου παροχής υπηρεσιών, αναλυτικές οδηγίες παροχής των υπηρεσιών αυτών κ.λπ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 3, είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1. Η Δραστηριότητα 1, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, εντάσσεται διοικητικά στο Υποέργο 1, ενώ η Δραστηριότητα 2 εντάσσεται διοικητικά στα Υποέργα 2 και 3. Μεθοδολογικά, η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1, προϋποθέτει την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Υποέργων 2 και 3 μέσω των οποίων θα έχει αντίστοιχα: προσδιορισθεί το πλήρες πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών (Υποέργο 2) και αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα (Υποέργο 3), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και διαχείριση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα τα Υποέργα 2 και 3 είναι απόλυτα συνδεδεμένα και αλληλεξαρτώμενα από το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που θα σχεδιασθεί, αναπτυχθεί και εγκατασταθεί, θα πρέπει να βασισθεί σε όσα θα έχουν προσδιορισθεί από το πλήρες πλαίσιο παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τεχνική Υποστήριξη: Για θέματα σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνήστε με την ΕΣΕΕ  τηλ.: 210 3259200 Email: [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το