Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Λήγουν οι περιβαλλοντικοί όροι για το λιμάνι

Ο ΟΛΒ ζητεί νέα παράταση από το ΥΠΕΚΑ για Σιλό και σκραπ
Ο ΟΛΒ ζητεί νέα παράταση από το ΥΠΕΚΑ για Σιλό και σκραπ

Σε έναν αγώνα ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμανιού του Βόλου έχει επιδοθεί η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα (ΟΛΒ), καθώς στις 31 του ερχόμενου Μαΐου λήγει η σχετική παράταση που είχε δώσει πέρυσι το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Πάντως σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΛΒ, ο υπουργός έχει δεσμευθεί να δώσει την παράταση.

Η μη υλοποίηση ακόμη των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών έργων στο λιμάνι του Βόλου, αναγκάζει τη διοίκηση του ΟΛΒ, να θέσει πάλι υπ’ όψιν του ΥΠΕΚΑ το αίτημα παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, καθώς η ισχύς τους λήγει στις 31 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι σχετική παράταση των όρων είχε λάβει και πέρυσι ο ΟΛΒ για τη λειτουργία του Σιλό, προκειμένου να υλοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Στις 31 Μαΐου 2013 λήγουν οι προθεσμίες, τόσο για τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του Σιλό, όσο και για τους όρους διακομιδής και εναπόθεσης του σκραπ.

Ο ΟΛΒ είχε ζητήσει πέρυσι να δοθεί παράταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

επισημαίνοντας προς το ΥΠΕΚΑ ότι «η πρόταση αυτή θεωρείται ρεαλιστική, δεδομένων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, που οφείλεται στην πολυνομία, στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί υλοποίησης τεχνικών έργων του Δημοσίου και στην εμπλοκή πολλών υπηρεσιών μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η ανάγκη για τα παραπάνω καθίσταται απολύτως κρίσιμη, με δεδομένο το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της διακίνησης δημητριακών και της διακίνησης του σκραπ αποτελούν τις δύο από τις τρεις κύριες εμπορικές δραστηριότητες του ΟΛΒ Α.Ε.».

Τέλος κατέληγε πως «συνέπεια της μη παράτασης του χρόνου υλοποίησης των έργων θα ήταν η αποδυνάμωση του Οργανισμού και η διαφυγή εσόδων από την παύση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Μια τέτοια τροπή διακινδυνεύει τη βιωσιμότητα του Οργανισμού, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη βιομηχανική/αγροτική δραστηριότητα της περιοχής (Χαλυβουργία Θεσσαλίας, εξαγωγή αγροτικών προϊόντων), όσο και στην τοπική οικονομία, αφού μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων θα οδηγηθεί στην ανεργία, σε μια περίοδο, όπου η χώρα έχει περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη για τη διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή της Θεσσαλίας και την εθνική οικονομία».

Τυχόν διακοπή λειτουργίας του Σιλό θα ξεσήκωνε θύελλα διαμαρτυριών από τους χρήστες του.

Ο πρόεδρος του ΟΛΒ κ. Ι. Πρίγκος δήλωσε ότι σε συνάντηση που είχε στο ΥΠΕΚΑ με τον υπουργό κ. Ευ. Λιβιεράτο, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα δοθεί νέα παράταση, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα περιβαλλοντικά έργα στο λιμάνι.

Τι προβλέπει η ΜΠΕ

Να μεταφερθεί η δραστηριότητα της φορτοεκφόρτωσης σκραπ στην προβλήτα 3 του λιμανιού του Βόλου, από την προβλήτα 2 όπου αυτή γίνεται σήμερα και μέχρι τότε να γίνεται συνεχής διαβροχή του σκραπ με τη λειτουργία κατάλληλου συστήματος, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λιμανιού του Βόλου.

Η ΜΠΕ προτείνει μεταξύ άλλων:

-Να ορισθεί από τον ΟΛΒ υπεύθυνος περιβάλλοντος, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για την αποτελεσματική παρέμβαση κατά το στάδιο λειτουργίας του λιμένα, ώστε η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης να είναι η αποτελεσματικότερη δυνατή.

-Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο έλεγχος και η συντήρηση του συστήματος διαβροχής του σκραπ.

-Η φόρτωση-εκφόρτωση σκραπ να μην ξεκινά ή να διακόπτεται στην περίπτωση που το σύστημα διαβροχής δεν λειτουργεί.

-Να κατασκευασθεί σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των απόνερων της διαβροχής του σκραπ.

-Να γίνεται σε συνεχή βάση βελτιστοποίηση του χρονικού προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, ώστε να μην παραμένει το σκραπ εκτεθειμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο φορτοεκφόρτωσης του λιμανιού. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον αποδέκτη του υλικού σκραπ.

-Να περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό η τυχόν διασπορά σκόνης με την τοποθέτηση προσωρινών πετασμάτων, ύψους τουλάχιστον 6 μέτρων, η οποία θα συνδράμει αποφασιστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών υλοποίησης της δραστηριότητας. Ενδεικτικά θα μπορούσαν προσωρινά να χρησιμοποιηθούν κενά εμπορευματοκιβώτια, τοποθετημένα εγκάρσια στον πόδα της προβλήτας 1, όπως προτείνεται στη ΜΠΕ.

-Στις φορτοεκφορτώσεις δημητριακών αναφορικά με την πιθανή εφαρμογή απεντόμωσης, σε καμιά περίπτωση δεν θα διενεργείται οποιασδήποτε μορφής εκνέφωση των κυψελών.

-Να ελεγχθεί αν έχουν υποστεί απεντόμωση (υποκαπνισμό).

-Τροποποίηση των χώρων φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγά αυτοκίνητα και ειδικότερα διαμόρφωση δύο υποστέγων για την εκφόρτωση δημητριακών από τα φορτηγά αυτοκίνητα στις χοάνες παραλαβής.

-Χρήση τηλεσκοπικού σωλήνα φόρτωσης με βαρούλκο και με αισθητήρα ανίχνευσης υλικού για την αυτόματη μετακίνηση του σωλήνα, καθώς και με τερματικά διακοπής της λειτουργίας του.

-Εγκατάσταση φίλτρων, που θα εξυπηρετούν την αποκονίωση κατά τη φόρτωση των φορτηγών με τηλεσκοπικούς σωλήνες.

-Αντικατάσταση των κυκλώνων στην οροφή του κτιρίου (Σιλό) με την τοποθέτηση σακκόφιλτρων για τον απορριπτόμενο αέρα.

-Η τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων αποκονίωσης για τη συγκράτηση της εκπεμπόμενης σκόνης κατά τις δραστηριότητες φορτοεκφόρτωσης δημητριακών.

Για τα υπόλοιπα χύδην φορτία προτείνεται η κατασκευή νέου συστήματος παραλαβής με αρπάγη και φόρτωσή τους σε φορτηγά αυτοκίνητα. Επίσης εγκατάσταση συστήματος αποκονίωσης κατά την εκφόρτωση της αρπάγης σε χοάνη και εγκατάσταση τηλεσκοπικού σωλήνα φόρτωσης των φορτηγών αυτοκινήτων. Κάλυψη με κατάλληλα μέσα του φορτίου οχημάτων μεταφοράς των χύδην φορτίων μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

Προτείνονται ακόμη μέτρα για το ακουστικό περιβάλλον, όπως τήρηση χαμηλών ορίων ταχύτητας και ειδικά των βαρέων οχημάτων, αυστηρός έλεγχος τήρησης του Κ.Ο.Κ., τακτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (γερανοί), αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης ηχοβόρων δραστηριοτήτων, ανανέωση του στόλου των λειτουργούντων μηχανημάτων και κατάλληλη εκπαίδευση των χειριστών.

Επίσης ο σχηματιζόμενος σωρός του σκραπ να περιορισθεί κατά ύψος και να μην ξεπερνά τα 8 μέτρα, δημιουργία φράκτη θορύβου στην προβλήτα 1, περιμετρική δενδροφύτευση του λιμανιού. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για απαγόρευση ανέλκυσης σκαφών για την υλοποίηση τυχόν συντήρησης ή επισκευής σε αυτά σε όλο το χώρο του λιμανιού.

Σημειώνεται ότι το λιμάνι του Βόλου έχει πιστοποιηθεί με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό PERS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων), για την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SuPorts», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το