Τοπικά

Κίνδυνος να μείνει χωρίς καύσιμα ο δήμος Βόλου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Δήμος Βόλου ξεμένει από καύσιμα, αυτοκίνητα και μηχανήματα της ΔΕΥΑΜΒ είναι ήδη ακινητοποιημένα, τα απορριμματοφόρα δεν θα μπορούν να κινηθούν σε λίγες ημέρες και ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς πετρέλαιο τα σχολεία είναι ορατός. Ο διαγωνισμός που προκήρυξε ο Δήμος Βόλου για την προμήθεια καυσίμων ύψους 1,7 εκατομμυρίου ευρώ ακυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς βρέθηκαν «κενά» στην προκήρυξη και σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή για απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών θέρμανσης του Δήμου Βόλου, της ΔΕΥΑΜΒ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απευθείας ανάθεση θα καλύψει τις ανάγκες για ένα μήνα και στη συνέχεια θα προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την κάλυψη του τελευταίου δίμηνου, του έτους. Ταυτόχρονα θα προκηρυχθεί νέος διεθνής διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του 2014, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος κ. Ξηρακιάς.

Ο Δήμος Βόλου την 1 Ιουλίου 2013 πραγματοποίησε διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το Δήμο Βόλου, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, ΔΕΥΑΜΒ και Σχολικές Επιτροπές, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 1.740.713,13 ευρώ του έτους 2013». Ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Από το Δήμο Βόλου ζητήθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, προϋπολογισμού 1.740.713,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2013, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, λόγω συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

Τον Ιούλιο, με απόφαση της Αρχής εγκρίθηκε το αίτημα και ο Δήμος προχώρησε στη διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ανακηρύχθηκε μειοδότης εταιρεία.

Ο φάκελος με όλο το ιστορικό του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και σχέδια συμβάσεων, υποβλήθηκε στο ΣΤ’ Τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο υποχρεωτικός προσυμβατικός έλεγχος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 18 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Βόλου και των νομικών προσώπων αυτού και της εταιρείας δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο να καταθέσει αίτηση ανάκλησης στην ολομέλεια του τμήματος εντός 15 ημερών.

Η Οικονομική Υπηρεσία σταθμίζοντας το χρόνο που απαιτείται για την προσφυγή και την εκδίκαση του θέματος κι έχοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες που θα δημιουργηθούν στην πόλη από την άμεση έλλειψη υγρών καυσίμων προέκρινε τελικά την απευθείας ανάθεση μιας πολύ μικρότερης ποσότητας που επαρκεί για το χρονικό διάστημα ενός μηνός – χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια νέου δημόσιου διαγωνισμού που θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου μέχρι τη λήξη του έτους 2013 – ενώ παράλληλα θα κινήσει τη διαδικασία για την προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού για το έτος 2014.

Τα αποθέματα υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου έχουν εξαντληθεί και άμεσα, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα είναι αδύνατη η κίνηση αυτών και ειδικότερα των απορριμματοφόρων. Η ακινησία δε αυτή των απορριμματοφόρων θα έχει ως άμεση και αναπότρεπτη συνέπεια τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων (οικιακών και μη) και τη δημιουργία εστιών μόλυνσης, σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι επίσης ακινητοποιημένα, λόγω έλλειψης υγρών καυσίμων, οχήματα (κυρίως μηχανήματα) της ΔΕΥΑΜΒ, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών, αλλά και τη διαρκή συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης και των οικισμών διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή νερού σε κατοικίες, επιχειρήσεις, ιδρύματα και σχολεία.

Το τελικό ποσό της απευθείας ανάθεσης που θα αποφασιστεί σήμερα, θα ανέλθει σε 147.385 ευρώ στον προμηθευτή «Α. Κωσταράς & ΣΙΑ Ε.Ε.», που ήταν ο μοναδικός προσφέρων, άρα και μειοδότης στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, που πραγματοποίησε ο Δήμος στις 2/8/2013.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το