Photo Gallery, Τοπικά

Ιδιωτικές ναυτικές σχολές στο Ν. Πήλιο

  Πρόταση Ελλήνων επιχειρηματιών έχει και επεξεργάζεται ήδη η Δημοτική Αρχή

Πρόταση Ελλήνων επιχειρηματιών έχει και επεξεργάζεται ήδη η Δημοτική Αρχή

Πρόταση σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης έχει ήδη στη διάθεσή της και επεξεργάζεται η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου. Η πρόταση υποβλήθηκε αρμοδίως στο Δήμο από εκπρόσωπο Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται έντονα σχετικά με την υλοποίηση της επένδυσης στο Νότιο Πήλιο. Στο πλάνο τους οι επιχειρηματίες δεν αναφέρουν την περιοχή, στην οποία προγραμματίζουν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τις σχολές. Ωστόσο η Δημοτική Αρχή από την πλευρά θεωρεί, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, ως καταλληλότερη το Τρίκερι, ενώ αποκλείεται η έκταση των Καλών Νερών, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο Δήμο αναμένουν την υποβολή από την πλευρά των επενδυτών του ολοκληρωμένου σχεδίου, προκειμένου να θέσουν την πρόταση προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επεξεργάζονται ήδη στο Δήμο Νοτίου Πηλίου την πρόταση που κατέθεσε για λογαριασμό Ελλήνων επιχειρηματιών εκπρόσωπός τους σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Η σχετική διαβούλευση με την κατάθεση από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τριών συνολικά προσχεδίων βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες καταρτίζουν ήδη τα πλάνα τους για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών.

Στη Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου αντιμετωπίζουν σε αρχική τουλάχιστον φάση θετικά την προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή ιδιωτικών ναυτικών σχολών και αναμένουν πλέον από τους Έλληνες επιχειρηματίες ή τον εκπρόσωπό τους την υποβολή ολοκληρωμένης και πλήρως τεκμηριωμένης της πρότασης, προκειμένου να τη θέσουν προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέση του Δήμου είναι ότι με την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικών ναυτικών σχολών στην ευρύτερη περιοχή θα διευκολύνονται οι αρκετοί νέοι από το Νότιο Πήλιο που επιθυμούν να αποκτήσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και να εργαστούν στο Εμπορικό Ναυτικό.

Επιπλέον, εκτιμούν στη Δημοτική Αρχή ότι η δημόσια ναυτική εκπαίδευση υποβαθμίζεται και επομένως η συντριπτική πλειονότητα των νέων που επιθυμούν να εργαστούν στο Εμπορικό Ναυτικό θα στραφεί στην αντίστοιχη ιδιωτική.

Στο μεταξύ, στην πρόταση των Ελλήνων επιχειρηματιών, όπως υποβλήθηκε στο Δήμο από τον εκπρόσωπό τους, δεν αναφέρεται η περιοχή, στην οποία προγραμματίζουν να υλοποιήσουν την επένδυση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκλείεται από το σχεδιασμό η έκταση των Καλών Νερών, η οποία ανήκει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου θεωρεί, και θα εισηγηθεί σχετικά προς τους επενδυτές, το Τρίκερι ως την καταλληλότερη περιοχή για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών ναυτικών σχολών.

«Έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε πρόταση Ελλήνων επιχειρηματιών» επισημαίνει ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Νίκ. Φορτούνας «σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικών ναυτικών σχολών στην ευρύτερη περιοχή μας. Σε πρώτη φάση είμαστε θετικοί, ωστόσο περιμένουμε ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη την πρόταση, προκειμένου να τη θέσουμε προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας ενδιαφέρει η προοπτική. Εκτιμούμε ότι η δημόσια ναυτική εκπαίδευση στη χώρα μας έχει πάρει την «κατηφόρα» και το μέλλον ανήκει στην αντίστοιχη ιδιωτική. Θεωρούμε ότι οι ιδιωτικές ναυτικές σχολές πρέπει να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν στο Τρίκερι, την κατ’ εξοχήν ναυτική περιοχή μας. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη φοίτησή τους στις σχολές να συνομιλούν με τους ναυτικούς του Τρικερίου και να αποκτούν εμπειρίες» καταλήγει ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου.

Ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση

Τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ναυτικών και του ελληνικού εμπορικού στόλου με την παροχή ολικής, σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας επιλογών ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός από το σχεδιασμό που υλοποιεί για την αναβάθμιση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
Το υπουργείο κατήρτισε τρία συνολικά προσχέδια των κανονιστικών πράξεων λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, κατ’ εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Τα τρία προσχέδια τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο τη συγκέντρωση και αξιολόγηση απόψεων και προτάσεων με γνώμονα τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη χώρα μας.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα ξεκινήσει θεσμικός κοινωνικός διάλογος στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.
«Η ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, υπό τις προϋποθέσεις αυστηρού κρατικού ελέγχου και εποπτείας κατά τα σύγχρονα πρότυπα άλλων χωρών και αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, μπορεί να εγγυηθεί ακόμα καλύτερα αποτελέσματα της Ελληνικής Ναυτιλίας στο διεθνή ανταγωνισμό» είναι η θέση του αρμόδιου υπουργείου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το