Photo Gallery, Τοπικά

Θετικό το πρόσημο για το Δήμο Βόλου

Η αναδιοργάνωση του νέου Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», αποτέλεσε τεράστιο οργανωτικό εγχείρημα

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε για το Δήμο Βόλου η διετία 2011-2012, αφού τόσο στο Δήμο, όσο και στα Νομικά του Πρόσωπα έχουν τεθεί γερά θεμέλια για ένα Δήμο υγιή και επιχειρησιακά ικανό να στηρίξει την ανορθωτική πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η μείζονα πόλη τα επόμενα δύσκολα χρόνια», όπως σημειώνει η δημοτική αρχή.

Αυτό προκύπτει από το διοικητικό απολογισμό του Δήμου Βόλου για τη διετία 2011-2012, που παρουσίασε στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση η αρμόδια αντιδήμαρχος Ν. Οικονόμου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η αναδιοργάνωση του νέου Δήμου, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», αποτέλεσε τεράστιο οργανωτικό εγχείρημα, το οποίο είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία εσωτερική διαδικασία διοικητικού-τεχνικού χαρακτήρα. Είναι μία διαδικασία εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, την παροχή ουσιαστικότερης εξυπηρέτησης και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες».

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα, την έκταση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά και τα χαρακτηριστικά του νέου διοικητικού μορφώματος (συνένωση 9 πρώην ΟΤΑ), το εγχείρημα της προσαρμογής στη νέα διοικητική πραγματικότητα του ενιαίου Δήμου Βόλου αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, στην υλοποίησή του, σοβαρότατες δυσκολίες. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Βόλου αποτελεί μία ακραία περίπτωση εφαρμογής του Νόμου, χάρις στο σχέδιο που υπήρξε και τη συστηματική προσπάθεια που έγινε αυτή τη διετία, η συγκρότηση του νέου Δήμου έγινε με επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη διοικητική του κατάσταση, αφού ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επιτυχώς:

-Η  διοικητική συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία των νέων συλλογικών οργάνων που προβλέπει η νομοθεσία,

-η αντιμετώπιση με υπευθυνότητα, διοικητική πληρότητα και εμμονή στη νομιμότητα και τη διαφάνεια, νοσηρών καταστάσεων του παρελθόντος, που ταλάνισαν το Δήμο για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ξεκίνημα της λειτουργίας του,

-η λύση – κατάργηση – συγχώνευση 65 πρώην νομικών προσώπων και επιχειρήσεων με άπειρες το καθένα ιδιαιτερότητες,

-η δημιουργία δύο νέων Νομικών Προσώπων, ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ και ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, και η μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,

-η συγχώνευση τριών ΔΕΥΑ σε μία, που έχει ήδη κάνει σημαντικές τομές σε σχέση με το παρελθόν,

-η δημιουργία των δύο νέων Σχολικών Επιτροπών,

-η μεταφορά προσωπικού από τα συγχωνευθέντα – λυθέντα – καταργηθέντα νομικά πρόσωπα στο Δήμο και στα δύο νέα νομικά πρόσωπα του ενιαίου Δήμου,

-η ηλεκτρονική απογραφή του προσωπικού,

-η εφαρμογή ηλεκτρονικού παρουσιολογίου,

-η κατάρτιση και εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Δήμου, με ενσωμάτωση όλων των συντελούμενων στο χώρο της Αυτοδιοίκησης αλλαγών, με σαφή τη στόχευση να λειτουργήσει το Δήμος ως ενιαία οντότητα και όχι ως άθροισμα πρώην δήμων, με την αναγκαία ευελιξία, τη λειτουργικότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, την επίτευξη οικονομικών κλίμακας, την ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού, τη δημιουργία δομών για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην καθημερινή εξυπηρέτηση όλων των δημοτών του ενιαίου Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκαν νέες υπηρεσιακές μονάδες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους:

-Η διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες (π.χ. προσλήψεις ακόμη και των δίμηνων συμβάσεων με διαδικασίες ΑΣΕΠ, παρότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία) και συμμετοχή όλων των μειοψηφιών σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου,

-η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Βόλου, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»,

-η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του Δήμου,

-η απόκτηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Βόλου κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429:2008 για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων,

-η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2011-2014, όπου αποτυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου και οι προτεραιότητες – άξονες για την υλοποίησή του,

-η κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το 2013, όπου εντάσσεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα, συνολικού ύψους 82.056.532,62 € (προϋπολογισμός 2013: 106.839.051,42 €), και το οποίο αποτελεί την κατ’ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού και περιλαμβάνει κοστολογημένες όλες τις λειτουργίες – δράσεις – επενδύσεις κάθε υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου για το 2013, γι’ αυτό και βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τον προϋπολογισμό 2013 του Δήμου.

-Σύμφωνα με την κ. Οικονόμου «όλα τα παραπάνω έγιναν με τις δυνάμεις του Δήμου, από το προσωπικό των υπηρεσιών, με την εθελοντική συνδρομή, σε κάποιες περιπτώσεις, φορέων, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες και χωρίς την πρόσληψη κανενός συμβούλου, ούτε καν γενικού γραμματέα, παρά το μέγεθος του Δήμου και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε γενικός διευθυντής.

«Η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου είναι αναγκαίος όρος για να ανταποκριθούμε στην πολύ μεγάλη μας ευθύνη, δηλαδή να μπορέσουμε να κρατήσουμε το Δήμο όρθιο και να στηρίξουμε τους δημότες που δοκιμάζονται σκληρά από την οικονομική κρίση» κατέληξε η κ. Οικονόμου.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το