Photo Gallery, Οικονομία

Ευνοϊκοί όροι για ρύθμιση οφειλών

Προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας


Μείωση εισφορών σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ για το πρώτο δίμηνο του 2011


Ευνοϊκοί όροι για να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού µέχρι τις 31/12/2012 παρέχονται σε όσους οφείλουν καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2010, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας, Γ. Κουτρουµάνη.

Από τις 720.000 και πλέον επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούµενους, όσοι δεν ενταχθούν στον νέο διακανονισµό αποπληρωµής των οφειλών (συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ) προς τα ασφαλιστικά ταµεία, θα βρεθούν αντιµέτωποι µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς.

Η εγκύκλιος βασίζεται στις διατάξεις του νόµου µε τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών και στα άλλα Ταµεία καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού µέχρι 31/12/2012.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο θεσπίζεται µια ειδική, με µεταβατική ισχύ, διάταξη µε την οποία αναστέλλεται µέχρι 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης οφειλών εις βάρος των οφειλετών των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διευκολύνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα οι εργοδότες στην καταβολή των οφειλόµενων εισφορών.

Η αναστολή των αναγκαστικών µέτρων προβλέπεται ρητά στον νόµο και ο προσδιορισµός του µηνιαία καταβαλλόµενου ποσού έναντι της οφειλής γίνεται από το αρµόδιο διοικητικό όργανο.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη διάταξη του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα προβαίνουν:

1) Σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για αναστολή λήψης των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης.

2) Στον καθορισµό του µηνιαία µέχρι 31/12/2012 καταβαλλόµενου ποσού ανάλογα µε το ύψος της συνολικής οφειλής.

Στον διακανονισµό υπάγονται οι οφειλέτες που έχουν απολέσει τη ρύθµιση οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών του παγίου συστήµατος του ν. 3863/2010 ή άλλων ειδικών ρυθµίσεων οφειλόµενων εισφορών καθώς και όσοι δεν έχουν προβεί σε ρύθµιση των οφειλών τους, εφόσον:

α) υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων,

β) καταβάλλουν ανελλιπώς από 1/1/2011 και εφεξής τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, και

γ) καταβάλουν ως δόση έναντι της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής τους (ληξιπρόθεσµες µέχρι 31/12/2010 οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές µετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προστίµων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών µέτρων) ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των ασφαλιστικών εισφορών.

Σε καµία περίπτωση το ποσό της µηνιαίας καταβολής προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς φορείς µισθωτών αλλά και της διµηνιαίας καταβολής προς τον ΟΑΕΕ δεν µπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό µηνιαίας καταβολής προς τα ταµεία ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων – ανεξάρτητα απασχολούµενων είναι 100 ευρώ.

Στον διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν και:

α) όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλλουν αυτές εφάπαξ ή τις ρυθµίσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010,

β) όσοι έχουν ήδη ρυθµίσει τις οφειλές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3863/2010 ή µε άλλες ειδικές ρυθµίσεις και για το υπολειπόµενο ποσό οφειλής.

Στην περίπτωση αυτή όµως χάνουν όλα τα πλεονεκτήµατα που τους παρείχαν προηγούµενες ρυθµίσεις n όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων ασφάλισης µισθωτών δεν απασχολούν υπαλλήλους, εφόσον απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους για το χρονικό διάστηµα έως τις 31/12/2012 και για όσο διάστηµα απασχολούν προσωπικό.

 

Τι ισχύει για τους αγρότες

Ειδικά στους αυτοτελώς απασχολουµένους – ασφαλισµένους στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών που οφείλουν ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές ύψους τουλάχιστον 600 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης αυτών σε τριµηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να υπερβούν τις 20, ενώ ώς ελάχιστη δόση ορίζεται το ποσό των 150 ευρώ.

Η υπαγωγή τους στη ρύθµιση αναστέλλει τη λήψη αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης εις βάρος τους, ενώ η µη εµπρόθεσµη καταβολή δύο συνεχόµενων δόσεων καθώς και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθµιση και καθιστά άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού.

 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Μειωμένα κατά 13% είναι τα έσοδα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές το πρώτο δίμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης.
Η μείωση των εισφορών επιβαρύνεται σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη και από το ποσό των 100 εκατ., ευρώ το οποίο θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ για την επιδότηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης.
Μειωμένες κατά 1,62% είναι και οι εισφορές του ΟΑΕΕ, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ενώ αύξηση κατά 4,61%, εμφανίζουν οι εισφορές στο ΤΕΑΔΥ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από ασφαλιστικές εισφορές το πρώτο δίμηνο του 2011, ήταν 1.695.122.527 έναντι 2.022.406.116 το πρώτο δίμηνο του 2010.
Αντίστοιχα, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ, ήταν το πρώτο δίμηνο του 2011 423.330.160 ευρώ έναντι 430.295.953, του αντίστοιχου διμήνου του 2010. Τα έσοδα του ΤΕΑΔΥ από ασφαλιστικές εισφορές ήταν 105.281.736 ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2010, ενώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2011 εμφανίζονται αυξημένα και ανέρχονται στο ποσόν των 111.130.469.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το