Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης

Αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για το Δήμο Βόλου
Αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για το Δήμο Βόλου

Στην έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων», προϋπολογισμού 400.000,00€, πλέον ΦΠΑ, για το Πολεοδομικό Συγκρότημα, θα προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, σε συνεδρίασή του την Παρασκευή.

Η μελέτη αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Βόλου, προκειμένου να κατασκευασθούν αναμονές σύνδεσης, στην κατασκευή διακλαδώσεων, είτε στο νεοκατασκευαζόμενο, είτε στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων, προκειμένου να συνδεθούν τα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων.

Επίσης αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Βόλου, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα απορροής των όμβριων υδάτων.

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και ειδικότερα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολόγιου της εγκεκριμένης μελέτης.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες.
Περιορίζεται έργο

κατά 600.000 ευρώ

Στην ίδια συνεδρίαση θα αποφασιστεί η τροποποίηση της μελέτης και του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού περιορισμού διαρροών στο δίκτυο διανομής του Βόλου».

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί η τροποποίηση της μελέτης του έργου, ώστε σε αυτό να συμπεριληφθούν, με τα ίδια κονδύλια, και οι ανάγκες αυτόματου ελέγχου και τηλεπαρακολούθησης των υδραγωγείων.

Η τροποποιημένη μελέτη εστάλη στο υπουργείο, ενώ παράλληλα άρχισε η κατασκευή του έργου των φρεατίων, εντός της πόλης του Βόλου στα οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός περιορισμού των διαρροών.

Στη διαδικασία ελέγχου της τροποποίησης προέκυψε η ανάγκη περιορισμού του

προϋπολογισμού του έργου (3.575.300 €, πλέον ΦΠΑ) κατά τις δαπάνες που δεν

συνδέονται ευθέως με τον περιορισμό των διαρροών. Με βάση αυτή την ανάγκη και μετά από συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, αποφασίστηκε να υπάρξει:

– Περιορισμός των τιμών μονάδος των σταθμών ελέγχου του εσωτερικού υδραγωγείου κατά 5.000,00 € ανά σταθμό ή συνολικά κατά 225.000,00 €, που αντιστοιχεί στη δαπάνη διασυνδέσεων του σταθμού με το δίκτυο ύδρευσης και στην εγκατάσταση του αγωγού εντός των φρεατίων με τις δικλείδες ελαστικής έμφραξης.

– Στην αφαίρεση από το αντικείμενο του έργου των 2.000 μετρητών ευθείας

ανάγνωσης που αντιστοιχεί σε 180.00,00 €.

– Στην αφαίρεση του σταθμού ποιοτικών χαρακτηριστικών που αντιστοιχεί σε

45.000,00 €.

– Στην αφαίρεση της τράπεζας ελέγχου υδρομέτρων που αντιστοιχεί σε 60.000,00 €.

– Στην αφαίρεση 5 σταθμών συλλογής πληροφοριών δεξαμενών εξωτερικού

υδραγωγείου, που αντιστοιχεί σε 87.500,00 €.

Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 2.977.800,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το