Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Δωρεάν οικόπεδα για πρώτη κατοικία

Από το Δήμο Νοτίου Πηλίου σε όσους δημότες δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία
Από το Δήμο Νοτίου Πηλίου σε όσους δημότες δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία

Στη δωρεάν παραχώρηση μικρών δημοτικών οικοπέδων σε δημότες, οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, προκειμένου να κατασκευάσουν τη δική τους πρώτη κατοικία προχωρεί η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου, πρόκειται να παραχωρηθούν σε ενδιαφερόμενους δημοτικά οικόπεδα έκτασης έως και 300 τετραγωνικών μέτρων, με τα κριτήρια επιλογής να είναι αυστηρά και τους δικαιούχους να επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Κυρίαρχοι στόχοι της πρωτοβουλίας για τη Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου είναι η διευκόλυνση δημοτών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, καθώς και η δυνατότητα επιστροφής όσων επιθυμούν στα χωριά, από τα οποία κατάγονται.

Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής Νοτίου Πηλίου είναι να παραχωρηθούν σε δικαιούχους μικρά δημοτικά οικόπεδα, αποκλειστικά και μόνο για την ανέγερση κατοικίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για ιδία χρήση.

Αποκλείεται η εκμετάλλευση των συγκεκριμένων ακινήτων για καλλιέργεια και παραγωγή αγροτικών προϊόντων, καθώς και για ανέγερση σπιτιού το οποίο δεν θα αποτελεί πρώτη κατοικία και θα πρόκειται είτε να ενοικιαστεί, είτε να χρησιμοποιηθεί ως εξοχικό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική και αποκλειστική προϋπόθεση ανέγερσης πρώτης κατοικίας, η Δημοτική Αρχή θα παραχωρήσει σε όσους τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία μικρά δημοτικά οικόπεδα, η έκταση των οποίων να περιορίζεται μέχρι τα 300 τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής Νοτίου Πηλίου, η παραχώρηση θα γίνει δωρεάν και ισοβίως, χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση επιστροφής της έκτασης στο Δήμο μετά από ορισμένα χρόνια.

Στο μεταξύ, για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας πρόκειται να τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων θα είναι αυστηρά, προκειμένου να μην προκύψουν είτε αδικίες, είτε περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων σε δημότες, οι οποίοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία.

Για την υλοποίηση της δράσης η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου θα συγκεντρώνει από τους ενδιαφερόμενους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αποδεικνύονται και θα τεκμηριώνονται μεταξύ άλλων η μη διάθεση ακίνητης περιουσίας, το ετήσιο εισόδημα και το ύψους του και αν ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ή είναι άνεργος.

Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Δήμου είναι ότι οι μικρές δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες θα παραχωρηθούν δωρεάν για την ανέγερση πρώτης κατοικίας, βρίσκονται εντός των ορίων του κάθε οικισμού, ενώ αποκλείονται από τη δράση οι αντίστοιχες που βρίσκονται εκτός ορίων.

Στόχοι της Δημοτικής Αρχής Νοτίου Πηλίου, με τη δωρεάν παραχώρηση των μικρών δημοτικών εκτάσεων σε όσους δημότες δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα ακίνητη περιουσία, είναι η διευκόλυνση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους πρώτη κατοικία και δεν έχουν την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα, λόγω των επιπτώσεων της κρίσης και της γενικότερης ύφεσης, καθώς και η ευκαιρία επιστροφής στα χωριά από τα οποία κατάγονται για όλους όσοι το επιθυμούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από το Δήμο μετά από την υποβολή σχετικών αιτήσεων από ενδιαφερομένους δημότες, οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία και επιθυμούν να επιστρέψουν στα χωριά τους, κατασκευάζοντας τη δική τους πρώτη κατοικία.

«Προχωρούμε στη δωρεάν παραχώρηση μικρών δημοτικών εκτάσεων» επισημαίνει ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Νίκ. Φορτούνας «προκειμένου όσοι δημότες μας δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία να έχουν τη δυνατότητα να κτίσουν σε αυτές την πρώτη τους κατοικία. Οι δημοτικές εκτάσεις θα παραχωρηθούν δωρεάν, αποκλειστικά και μόνο για την ανέγερση πρώτης κατοικίας και για αυτό το λόγο θα επιλέξουμε όσες είναι μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα και αυστηρά εντός οικισμών. Θα παραχωρηθεί μια μικρή έκταση για να χτιστεί ένα μικρό σπίτι. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων θα είναι αυστηρά, προκειμένου να μην προκύψουν αδικίες και οι δημοτικές εκτάσεις να παραχωρηθούν πράγματι σε όσους δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, αλλά ούτε και την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν οικόπεδο για να ανεγείρουν την πρώτη τους κατοικία. Εκτιμούμε ότι δεν είναι κακό να βρεθούν σε κάθε χωριό ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν δωρεάν ένα μικρό οικόπεδο από το Δήμο, προκειμένου να κατασκευάσουν των πρώτη τους κατοικία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, την οποία αναλαμβάνουμε μετά από την υποβολή σχετικών αιτήσεων από ενδιαφερόμενους δημότες. Στόχοι μας, με τη δωρεάν παραχώρηση των μικρών δημοτικών εκτάσεων σε όσους δημότες δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα ακίνητη περιουσία, είναι η διευκόλυνση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους πρώτη κατοικία και δεν έχουν την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα λόγω των επιπτώσεων της κρίσης και της γενικότερης ύφεσης, καθώς και η ευκαιρία επιστροφής στα χωριά από τα οποία κατάγονται για όλους όσοι το επιθυμούν» καταλήγει ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το