Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης στον Αλμυρό

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το δίκτυο της ΔΕΥΑΑΛ
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το δίκτυο της ΔΕΥΑΑΛ

Διαρροές, χαλασμένα υδρόμετρα, διαρροές στα φρεάτια, είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζει με το δίκτυο ύδρευσης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αλμυρού με συνέπεια τα αυξημένα τιμολόγια και τις διαμαρτυρίες καταναλωτών.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αλμυρού εξετάστηκαν 61 αιτήσεις αναθεώρησης τιμολογίων και αποφασίστηκαν ομόφωνα μειώσεις χρεώσεως έως και 50%, υιοθετώντας πλήρως την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά μείωση λογαριασμών οφειλόμενων σε διαρροές, χαλασμένα υδρόμετρα, διαρροές σε φρεάτια κ.λπ.

Ενδεικτικά αποφασίστηκε για καταναλωτές να αφαιρεθεί το 1/3 της κατανάλωσης των κυβικών για το 2ο & 3ο τρίμηνο του 2012, λόγω αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση, να γίνει μείωση των καταναλωθέντων κυβικών για το 2ο τρίμηνο του 2012 στα 30 κυβικά, λόγω διαρροής στο φρεάτιο, να γίνει μείωση των καταναλωθέντων κυβικών για το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2012 στα αντίστοιχα κυβικά των περσινών τριμήνων, λόγω διαρροής στο φρεάτιο, να αφαιρεθεί το 1/3 της κατανάλωσης των κυβικών για το 2ο τρίμηνο του 2012, λόγω αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση, να γίνει μείωση 50% των καταναλωθέντων κυβικών για το 2ο τρίμηνο του 2012, λόγω αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση, να γίνει μείωση των καταναλωθέντων κυβικών για το 2ο τρίμηνο του 2012 στα αντίστοιχα κυβικά του 2ου τριμήνου του 2010, λόγω διαρροής στο φρεάτιο κ.ο.κ.

Προγραμματισμός προσλήψεων

Ομόφωνα επίσης το ΔΣ της ΔΕΥΑ Αλμυρού ενέκρινε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Εισηγούμενος το θέμα στο ΔΣ, ο διευθυντής της επιχείρησης είπε ότι «με το υπ’ αρ. 8920/6-3-2013 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να αποστείλουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 τα αιτήματα για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλύψουμε παροδικές ανάγκες για το έτος 2013. Όπως γνωρίζετε λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Ηλ. Πάντζιος είπε ότι «έχοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία της και για την κάλυψη των εποχικών και παροδικών αναγκών θα πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά με το αίτημα της ΔΕΥΑ Αλμυρού για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πρότεινε την πρόσληψη δύο υδραυλικών ΔΕ με οκτάμηνη σύμβαση, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η πρόσληψη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2013 με τους κωδικούς «Τακτικές αποδοχές εργατοτεχνητών ορισμένου χρόνου» με το ποσό των 23.000 ευρώ και «Εργοδοτικές εισφορές εργατοτεχνητών ορισμένου χρόνου» με το ποσό των 7.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το