Οικονομία

Διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι απειλούν με υποβάθμιση την οικονομία μας

Νέες φήμες για προειδοποιήσεις με στόχο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα


To τελευταίο διάστημα η Ελλάδα βιώνει μια νέα απειλή που αν υλοποιηθεί θα θέσει σε κίνδυνο κυρίως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Σήμερα κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Moody’s θα υποβαθμίσει την Ελλάδα κατά δύο βαθμίδες άμεσα ωστόσο η φήμη αυτή δεν επιβεβαιώνεται. To Λονδίνο δεν λειτουργεί καθώς όλοι οι αναλυτές απουσιάζουν όπως και χθες, στην Moody’s Κύπρου δεν γνώριζαν κάτι ωστόσο άλλη πηγή αναφέρει ότι η Moody’s δεν θα βιαστεί να προχωρήσει σε επιθετική υποβάθμιση της Ελλάδος παρ΄ ότι έχει απειλήσει τη χώρα.

Η Moody’s από τις 16 Δεκεμβρίου είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα για επιθετική υποβάθμιση.

Ενώ η Ελλάδα καταβάλλει μια προσπάθεια να εναρμονιστεί με τις επιταγές της τρόικας και ταυτόχρονα εμφανίζει και σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, οι διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι, τους οποίους έχει ανάγκη η χώρα όταν θα βγει στις αγορές και κυρίως το τραπεζικό σύστημα, απειλούν να υποβαθμίσουν την Ελλάδα επιθετικά.

Οι διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι απειλούν την Ελλάδα για να την προειδοποιήσουν, την απειλούν καθώς εκτελούν ένα ευρύτερο σχέδιο αποσταθεροποίησης ή την απειλούν γιατί όντως στα μάτια των διεθνών επενδυτών δεν έχει αποφύγει τον κίνδυνο χρεοκοπίας;

Η απειλή της προειδοποίησης για συνετισμό, σύμφωνα με το «BankingNews» έχει βάση καθώς οι S&P και η Moody’s δεν υποβαθμίζουν, αλλά απειλούν ότι θα υποβαθμίσουν τη χώρα.

Προφανώς περιμένουν πολύ περισσότερα από την Ελλάδα ή ανησυχούν ότι δεν θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Fitch, η οποία έστειλε τις προειδοποιήσεις σε πιο ήπια όμως μορφή όσον αφορά τη χώρα, καθώς επίκειται υποβάθμιση τίτλων και ομολόγων των τραπεζών από την Fitch μέσα στις επόμενες 40 μέρες. Στις 21 Ιανουαρίου μάλιστα ίσως έχουμε ανακοινώσεις αποφάσεων ή προθέσεων….

Οι διεθνείς οίκοι διαβλέπουν τους κινδύνους και οι απειλές για υποβάθμιση αυτό τον στόχο έχουν να περάσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα γιατί απλά πιστεύουν ότι η χώρα δεν θα αποφύγει την επιδείνωση στα δημόσια οικονομία και στο τέλος τη χρεοκοπία;

Είναι πολύ πιθανό και αυτό το ενδεχόμενο.

Όμως μια παράμετρος που πρέπει να αξιολογηθεί ουσιαστικά είναι ότι αν υπάρξουν επιθετικές υποβαθμίσεις στο μέλλον στην Ελλάδα, δεν θα την πληρώσει το κράτος. Η χώρα είναι εκτός αγορών άρα δεν βαρύνεται με επιπλέον κόστος στις αποδόσεις των δημοπρασιών ομολόγων. Η Ελλάδα δανείζεται μέσω μηχανισμού με συμφωνημένο επιτόκιο.

Μια επιθετική υποβάθμιση θα πλήξει καίρια το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες θα δεχθούν σοκ γιατί τα ομόλογα του κράτους, αλλά και οι πάσης φύσεως εκδόσεις τους θα υποβαθμιστούν άρα θα εκπέσουν από το πλαίσιο των αποδεκτών εγγυήσεων που θέτει η ΕΚΤ άρα θα ανακύψει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας για τις τράπεζες.

Είναι ξεκάθαρο ότι το τραπεζικό σύστημα με 137,7 δισ. ευρώ εγγυήσεις στην ΕΚΤ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Με μια επιθετική υποβάθμιση, η κατάσταση στις τράπεζες θα επιδεινωθεί δραματικά με σοβαρές επιπτώσεις στην λειτουργία τους. Θα χρειασθούν να βρουν πολλές νέες εγγυήσεις ώστε να καλύψουν  την μεγάλη υποβάθμιση που θα υποστούν, θα εισέλθουν σε ένα νέο φαύλο κύκλο….

Οι υποβαθμίσεις λοιπόν της χώρας αν και εφόσον σημειωθούν θα πλήξουν κυρίως τις τράπεζες.

Το χρονολόγιο των απειλών

Στις 3 Δεκεμβρίου η Standard and Poor’s έθεσε σε επιτήρηση (CreditWatch) με αρνητικές προοπτικές την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ΒΒ+ ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Η εν λόγω κίνηση, σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, αντανακλά πιθανές συνέπειες που θα έχει στην οικονομία της χώρας ο μελλοντικός μηχανισμός στήριξης που αναμένεται να εφαρμοστεί στα μέσα του 2013.

Όπως αναφέρει o S&P, ο μελλοντικός μηχανισμός στήριξης θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμιος για την Ελλάδα, όσον αφορά στο γεγονός οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων να μη λαμβάνουν αυτά που τους αναλογούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει επίσης ότι έλαβε την εν λόγω απόφαση, καθώς ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για του όρους του νέου μηχανισμού στήριξης. Η απόφαση για το κατά πόσον θα προχωρήσει η υποβάθμιση της Ελλάδας θα ληφθεί εντός του επομένου τριμήνου, αναφέρει o S&P.

16 Δεκεμβρίου, η Moody’s προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε πολλαπλή υποβάθμιση της Ελλάδας η οποία βαθμολογείται με Ba1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία φορά η Moody’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας στις 14 Ιουνίου (υποβάθμιση σε Βα1, σταθερό outlook). Eίχε προηγηθεί υποβάθμιση στις 22 Απριλίου (υποβάθμιση σε Α3).

Η εν λόγω απόφαση, αντανακλά την αυξημένη αβεβαιότητα που κυριαρχεί για:

– τη δυνατότητα της Ελλάδας να μειώσει το χρέος της σε βιώσιμα επίπεδα, δεδομένης της πρόσφατης αναθεώρησης του ελλείμματος.

– την «τρύπα» στα έσοδα που έχει σημειωθεί κατά το 2010

– τα επίπεδα και τις συνθήκες της συνέχισης παροχής στήριξης προς τη χώρα, αν εκείνη παραμείνει έξω από τις αγορές.

Κλίμακα βαθμολόγησης

Η Ελλάδα ήταν στο παρελθόν στην κλίμακα Α3 που σημαίνει ότι η αξιολόγηση είναι λίγο πάνω από τη μέση κλίμακα και αφορά σε χαμηλό πιστωτικό ρίσκο.

Ακολουθούν οι βαθμολογίες Baa1, Baa2, Baa3 τα οποία σημαίνουν μέτριο πιστωτικό ρίσκο και αξιολόγηση μέσης κλίμακας.

Εν συνεχεία ακολουθεί η κατηγορία των junk, δηλαδή Ba1 που είναι τώρα η Ελλάδα, μετά η Ba2 και η Ba3. Οι κλίμακες αυτές συνεπάγονται ότι η πιστοληπτική ποιότητα του δημόσιου χρέους είναι υπό αμφισβήτηση.

Μετά από αυτή την κατηγορία ακολουθούν η Caa1, Caa2, Caa3, που σημαίνει πολύ υψηλός πιστωτικός κίνδυνος σε επίπεδο χώρας.

Η νέα κρίση ρευστότητας που ετοιμάζονται να προκαλέσουν στις τράπεζες οι οίκοι αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα απαιτήσει πρόσθετα ποσά εγγυήσεων από το Δημόσιο (της τάξεως των 15 δισ. ευρώ) που ήδη έχει προσφέρει εγγυήσεις δανεισμού συνολικού ύψους 55 δισ. ευρώ. Το νέο «πακέτο» εγγυήσεων, όμως, απλώς θα «κλείσει τρύπες» στους ισολογισμούς των τραπεζών, χωρίς να επηρεάσει θετικά τη ρευστότητα, παρότι από το φθινόπωρο η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την παροχή των εγγυήσεων με «σύμφωνα παροχής ρευστότητας» από τις τράπεζες που θα τις λάβουν.

Το πρώτο εξάμηνο του 2011, όπως εκτιμούν τραπεζικά στελέχη, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αφαιρούν ρευστότητα από την οικονομία και ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης αναμένεται να διατηρηθεί αρνητικός. Μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή, και επιχειρώντας να εξηγήσει πώς οι τεράστιες εγγυήσεις που έχει προσφέρει στο τραπεζικό σύστημα το Δημόσιο δεν οδηγούν σε αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλος, είχε υποστηρίξει ότι οι υποβαθμίσεις του Δημοσίου και των τραπεζών, οι εκροές καταθέσεων και η επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών δικαιολογούν τη στάση των τραπεζών.

Τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ επιβεβαιώνουν ότι στο 11μηνο του 2011 οι τράπεζες, που άλλοτε υποστήριζαν την ανάπτυξη της οικονομίας με πιστωτική επέκταση που ξεπερνούσε και το 20%, μετατράπηκαν σε «μαύρες τρύπες», αφαιρώντας μεγάλα ποσά ρευστότητας από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Συνολικά, αφαίρεσαν 1,541 δις. ευρώ, σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων της ΤτΕ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το