Photo Gallery, Τοπικά

«Βεβιασμένο» το σχέδιο «Αθηνά» λένε οι πρυτάνεις

Ξανά αιτήσεις πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν στην Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Ξανά αιτήσεις πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν στην Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Ξανά αιτήσεις πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν στην Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Οι πρυτανικές εκλογές του Πανεπιστήμιου προκηρύχθηκαν πάλι, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του τοπικού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αιτήσεις, ενώ οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα λήξει στις 21 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή.

Στο μεταξύ για προβλήματα από «ατεκμηρίωτο και βεβιασμένο» σχεδιασμό του σχεδίου «Αθηνά» για συγχώνευση Πανεπιστημίων προειδοποιούν οι πρυτάνεις στο ομόφωνο ψήφισμα της έκτακτης συνόδου τους στο Λαύριο το Σάββατο. Οι πρυτάνεις επισήμαναν επίσης τα διοικητικά προβλήματα και τη «δυσαρμονία» που υπάρχει με τα Συμβούλια Διοίκησης στα Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με όσα είπαν πρυτάνεις, στη συζήτηση τέθηκε από πολλούς το θέμα της συνεργασίας με τα μέλη των νέων Συμβουλίων Διοίκησης, αναφέροντας ότι συχνά υπάρχουν δυσαρμονίες, αφού οι πρυτάνεις παραμένουν στη θέση τους και έτσι έχουν δημιουργηθεί δύο πόλοι διοικητικής εξουσίας στα Ιδρύματα.

Όσον αφορά στο σχέδιο «Αθηνά», το Οικονομικό Πανεπιστήμιο φέρεται να εξέφρασε διαφωνίες όσον αφορά στην ομοσπονδιοποίησή του με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Αθήνας, δηλαδή Πάντειο, Πειραιώς, Χαροκόπειο, Γεωπονικό (το σχέδιο «Αδαμάντιος Κοραής»).

Οι συζητήσεις έγιναν παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αθ. Κυριαζή, ο οποίος επισήμανε, για άλλη μια φορά, ότι ο διάλογος, για το σχέδιο «Αθηνά», είναι εν εξελίξει και σ΄ αυτόν θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που τίθενται μέχρι, στις αρχές Μαρτίου που θα καταλήξει το υπουργείο στην οριστική εισήγηση του.

Το ψήφισμα των πρυτάνεων

Στο ψήφισμα, οι πρυτάνεις αναφέρονται στα λειτουργικά προβλήματα των Πανεπιστημίων, και συγκεκριμένα στα προβλήματα με τις αρμοδιότητες των μελών των Συμβουλίων Διοίκησης, όπως επίσης και στα οικονομικά προβλήματα των ιδρυμάτων, με αφορμή τα συνεχώς μειούμενα κονδύλια. Επίσης συζητήθηκαν και τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».

«Η λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει απορρυθμιστεί λόγω των ήδη διαπιστωμένων θεσμικών ζητημάτων, που ανέκυψαν, από την εφαρμογή των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 (σ.σ. οι νόμοι για την ανώτατη εκπαίδευση) και τα οποία πλήττουν την αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων και την διασφάλιση των όρων της εύρυθμης λειτουργίας τους» αναφέρει το ψήφισμα.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, όπως του Πρύτανη και της Συγκλήτου με εκείνες του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Το Συντονιστικό όργανο της Συνόδου αναλαμβάνει την καταγραφή των προβλημάτων απορρύθμισης και την άμεση κατάθεση κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίλυσή τους.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η δραστική συρρίκνωση της κρατικής επιχορήγησης των Πανεπιστημίων, οι θεσμικές δυσχέρειες έγκαιρης έγκρισης των προϋπολογισμών τους, καθώς και τα διαρκή νομοθετικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για την απαιτούμενη απορρόφηση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους, έχουν θέσει σοβαρότατο θέμα συνέχισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Όσον αφορά στο σχέδιο «Αθηνά», η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργεί ο βεβιασμένος και ατεκμηρίωτος σχεδιασμός, ιδιαίτερα όταν αυτός οδηγεί σε κατάργηση ή συγχώνευση Πανεπιστημίων, του, κατά τα άλλα, αναγκαίου εξορθολογισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος θίγει την οικονομική, θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων με συνέπειες για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας.

Είναι αυτονόητο, σημειώνουν οι Πρυτάνεις, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Πανεπιστημίων. Ειδικά για το σχέδιο «Αδαμάντιος Κοραής» επισημαίνεται ότι τα Πανεπιστήμια θα μπορούσαν να θεσμοθετήσουν συνεργατικές δράσεις με την ελεύθερη βούληση των Ανώτατων Ακαδημαϊκών Οργάνων τους και όχι όπως προτείνεται και μάλιστα κατά παράβαση των οικείων συνταγματικών διατάξεων.

Τέλος, στο ψήφισμα τους οι πρυτάνεις επισημαίνουν ότι ζητήθηκε από όλους κατεπειγόντως χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, επισημάνθηκε ο κίνδυνος υποβάθμισης της έρευνας και αποσύνδεσής της από την ανάπτυξη, αν καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ τονίζουν ότι τα πανεπιστήμια ήδη έχουν καταθέσει καινοτόμες προτάσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ώριμων έργων, εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με γενικότερη σημασία για την ανάπτυξη της χώρας χωρίς καμία ανταπόκριση.

Οι αιτήσεις για τις πανελλαδικές

Από σήμερα ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου ορίζεται η προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013 οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα είναι ενιαία και για τους δύο τύπους λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σε κοινή προθεσμία, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, θα υποβληθούν και τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Η ανωτέρω προθεσμία (18 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση-δήλωση.

Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση-δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων), είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την αίτηση-δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψήφιου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Τις αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο Συγκρότημα Μουρτζούκου (Χείρωνος κι Επτά Πλατανίων), στον 7ο όροφο, από 9 π.μ. έως 1 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210-47386/47387. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει μεθαύριο Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Μαΐου 2013.

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το