Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Αποθήκη τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ στο Βόλο

  Χιλιάδες δικαιολογητικά νοσηλίων και εξετάσεων προς έλεγχο σε τσουβάλια

Χιλιάδες δικαιολογητικά νοσηλίων και εξετάσεων προς έλεγχο σε τσουβάλια

 

Σε μια αποθήκη δικαιολογητικών έχουν κυριολεκτικά μετατραπεί τα γραφεία Βόλου του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που συστεγάζονται στα γραφεία του ΟΠΑΔ, στην οδό Κουντουριώτου. Δεκάδες τσουβάλια με δικαιολογητικά ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων, κιβώτια με δικαιολογητικά εργαστηριακών εξετάσεων και αναλώσιμων υλικών βρίσκονται σε όλα τα γραφεία του Οργανισμού… Στο μεταξύ από τον ΕΟΠΥΥ ανακοινώθηκε χθες πως θα ξεκινήσουν οι πληρωμές κλινικών και εργαστηρίων για τις οφειλές του πρώην ΟΠΑΔ πριν το 2012.

Ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δεν είναι ελεύθερο στον πρώτο όροφο όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ Βόλου, στο κτίριο του πρώην ΟΠΑΔ, στην οδό Κουντουριώτου. Δεκάδες τσουβάλια με δικαιολογητικά νοσηλίων ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές, ακόμη και κιβώτια βρίσκονται από εδώ και από εκεί, σε μια κατάσταση που παραπέμπει περισσότερο σε αποθήκη, παρά σε γραφεία δημόσιου οργανισμού και μάλιστα υγείας.

Στα εν λόγω γραφεία, όπως ενημερώνει ο προϊστάμενος του πρώην ΟΠΑΔ κ. Γρηγοριάδης, συγκεντρώνονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά για όλα τα νοσήλια και τις εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων που έχουν συγχωνευθεί με τον ΕΟΠΥΥ στη Μαγνησία, όπως π.χ. του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, του ΝΑΤ, των ταμείων των γιατρών, των δικηγόρων, των μηχανικών κ.ά.

Οι χώροι του κτιρίου δεν επαρκούν, για να στεγάσουν όλο αυτό το υλικό, που αφορά δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα η εικόνα που σχηματίζει ο επισκέπτης των γραφείων να είναι αποκαρδιωτική. Τα τσουβάλια με τα δικαιολογητικά και τις ταμπελίτσες από το μήνα που αναφέρεται το καθένα, βρίσκονται στο πάτωμα, ενώ όγκοι κιβωτίων εμποδίζουν την προσπέλαση ακόμη και των ελαχίστων υπαλλήλων, που ασχολούνται με τον έλεγχο των χιλιάδων δικαιολογητικών…

Συνολικά, όπως σημειώνει ο κ. Γρηγοριάδης, 14 υπάλληλοι απασχολούνται με την κατανομή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αριθμός πολύ μικρός, αν προστεθεί και το ότι δεν επαρκούν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διατίθενται για το σκοπό αυτό… «Έχουμε ζητήσει μεταστέγαση στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ στη Ν. Ιωνία» σημειώνει ο κ. Γρηγοριάδης, που προσθέτει ότι κάθε μήνα υποβάλλονται περίπου 1.200 αιτήσεις για εξέταση δικαιολογητικών, αριθμός που θα υπερδιπλασιαστεί, όταν ενταχθεί στην υπηρεσία και ο έλεγχος των παραστατικών του ΙΚΑ. «Ελέγχουμε τα παραστατικά για γυαλιά, ορθοπεδικά, οξυγόνο, αναλώσιμα, καροτσάκια, σύριγγες για διαβητικούς κ.ο.κ. Χρειαζόμαστε άλλους δέκα υπαλλήλους τουλάχιστον και άλλους τόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές» αναφέρει ο κ. Γρηγοριάδης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες, ελέγχονται όλα τα παραστατικά για τα νοσήλια και τις εργαστηριακές εξετάσεις του πρώην ΟΠΑΔ, για τη διετία 2010-2011 και αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η πληρωμή των δικαιούχων, με «κούρεμα» ωστόσο 10%.

Από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώθηκε ότι από χθες οι πρώην συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας του ΟΠΑΔ, μέσω της νέας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα  συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν και θα ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ, προ της ιδρύσεως του  ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην  από 23/4/2013 ανακοίνωση του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα οι πάροχοι υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση τα παρακάτω:

-Τα χειρόγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση factoring συνυπογράφουν οι εμπλεκόμενοι, με εξαίρεση την Πειραιώς factoring, η οποία θα συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη σχετική ρύθμιση για το σύνολο των παρόχων.

-Την ασφαλιστική/φορολογική ενημερότητα.

-Τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

-Την εκτύπωση από το σύστημα, που δείχνει το ποσό των φορολογικών παραστατικών.

-Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου στο οποίο να αναφέρεται ο ΙΒΑΝ.

Εξάλλου οι πάροχοι, οι οποίοι έχουν διακόψει το επάγγελμα, θα πληρωθούν για τις οφειλές που είχαν εκδώσει φορολογικό παραστατικό στο παρελθόν. Οι οφειλές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό, θα πληρωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης προσκομίζοντας επιπλέον: Μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν διακόψει και βεβαίωση της διακοπής από την Εφορία.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η διαδικασία απόδοσης των δικαιούμενων ποσών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία απόδοσης κληρονομικών.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών του Οργανισμού

προς τους ασφαλισμένους και τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας, σας

ενημερώνουμε, ότι από την 10/6/2013 ξεκινά η πιλοτική λειτουργία της

ηλεκτρονικής υποβολής αναλυτικών παραστατικών υγείας κλειστής περίθαλψης

(eΔΑΠΥ κλειστής περίθαλψης).

Τα πληροφορικά συστήματα των παρόχων θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί

προκειμένου στο εξής οι λογαριασμοί να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω

ηλεκτρονικού αρχείου, του οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ήδη αναρτηθεί

στο site του ΕΟΠΥΥ. Το αρχείο αυτό είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο HL7.

Στη συνέχεια από 1/7/2013 θα ακολουθήσει η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας,

με υποχρέωση υποβολών από τον Ιανουάριο 2013 όλων των ιδιωτών παρόχων

υγείας κλειστής περίθαλψης, που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι με

τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της

ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr – Εφαρμογές – eΔΑΠΥ Κλειστής

Περίθαλψης) στο εξής θα υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους μέσω

internet.

 

 

Θεώρηση βιβλιαρίων

ασφαλισμένων

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 

Συνεχίζεται η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι (δημόσιοι και δημοτικοί) θεωρούν τα βιβλιάρια ασθενείας τους, καθώς και τα βιβλιάρια των έμμεσων μελών τους, για τα οποία δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων στην Υπηρεσία τους.

Τα βιβλιάρια όλων των συνταξιούχων θεωρούνται θεωρημένα, εφόσον συνοδεύονται κάθε φορά που προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας ή σε παρόχους υγείας, από το τελευταίο τρίμηνο εκκαθαριστικό της σύνταξής τους.

Στα γραφεία του ΟΠΑΔ θεωρούνται τα βιβλιάρια ασθενείας:

-Των έμμεσων μελών (σύζυγοι-παιδιά κ.λπ.) των εν ενεργεία υπαλλήλων πάνω από

18 ετών και για όσα απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών,

ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης κ.λπ.). Για τη θεώρηση των βιβλιαρίων

υποχρεωτική η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα

ασφαλισμένου.

Για να είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλιαρίων των έμμεσων μελών θα πρέπει ο άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένος να προσκομίζει και το δικό του βιβλιάριο, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί-απογραφεί από την Υπηρεσία του.

-Των έμμεσων μελών (σύζυγοι-παιδιά) των συνταξιούχων με την προσκόμιση του βιβλιαρίου του άμεσα συνταξιούχου, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υποχρεωτική η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου.

Η θεώρηση θα διαρκέσει  έως 28 Ιουνίου 2013 στα γραφεία του ΟΠΑΔ Κουντουριώτου 4, στο 2ο όροφο.

Σημειώνεται ότι το να τεθεί η σφραγίδα θεώρησης επί του βιβλιαρίου δεν αρκεί. Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει και η εργασία στην Εφαρμογή Απογραφής/θεώρησης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, για να είναι η διαδικασία ολοκληρωμένη και ο ασφαλισμένος απογραμμένος και το βιβλιάριό του θεωρημένο. Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέχρι 28-06-2013, ημερομηνία, λήξης θεώρησης – απογραφής. Έως την παραπάνω ημερομηνία πρέπει να έχουν θεωρηθεί – απογραφεί όλοι οι ασφαλισμένοι. Μετά το πέρας της προθεσμίας όσοι ασφαλισμένοι δεν απογραφούν τα βιβλιάριά τους δεν θα θεωρούνται ενεργά.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το