Photo Gallery, Τοπικά

Απογραφή συνταξιούχων του ΟΑΕΕ

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η απογραφή των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ)

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η απογραφή των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) η απογραφή είναι υποχρεωτική και απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του συνταξιούχου στο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του.

Οι εξαιρούμενοι από τη διαδικασία προσέλευσης θα απογραφούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για την Αττική στα γραφεία των Τομέων (ΤΑΝΤΠ: Ακτή Μιαούλη 17-19, ΤΕΑΑ: Λέκκα 22, ΤΕΑΠΥΚ: Μαμούρη 14) και για την υπόλοιπη χώρα στα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ.

Τέλος, ο ΟΑΕΕ τονίζει ότι η παράλειψη της απογραφής συνεπάγεται, όπως ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, την αναστολή καταβολής της.

Έως τις 15 Φεβρουαρίου εξάλλου έχουν τη δυνατότητα να απογραφούν οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που δεν απογράφηκαν μέχρι τις 4 Ιανουαρίου, οπότε έληξε η σχετική προθεσμία.

Η απογραφή μπορεί να γίνει είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ, ανάλογα με το πού υπάρχει ο λογαριασμός στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη για κάθε συνταξιούχο, ενώ μετά τη 15/2/2013 η απογραφή θα μπορεί να γίνεται μόνο στα γραφεία του ΟΑΕΕ.

Για τους περίπου 15.000 συνταξιούχους του Οργανισμού, που δεν έχουν απογραφεί έως σήμερα, έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Για όσους απογραφούν εκπρόθεσμα η σύνταξη θα επαναφέρεται ανάλογα με τη ροή καταβολής συντάξεων, μέσω του ενιαίου συστήματος ελέγχου και πληρωμών συντάξεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Απογραφή συνταξιούχων χηρείας ΟΓΑ

Ξεκίνησε η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας ή ορφανείας (χήρες ή χήροι και ορφανά 12 ετών και άνω).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού, η απογραφή, η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους και σε όσους δεν απογραφούν θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Οι συνταξιούχοι, αφού λάβουν την ενημερωτική επιστολή, θα πρέπει να προσέλθουν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την ενημερωτική επιστολή και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βιβλιάριο υγείας για τα ανήλικα τέκνα χωρίς ταυτότητα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής.

3. Υπεύθυνη δήλωση των συνταξιούχων χηρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελέσει γάμο.

4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

6. Επιπλέον, για τα τέκνα απαιτείται:

– Ενήλικα τέκνα: Πιστοποιητικό σπουδών στην περίπτωση που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

– Ανήλικα τέκνα (12 ετών και άνω): Αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα.

Η Διοίκηση του ΟΓΑ, η οποία αποστέλλει στους δικαιούχους ενημερωτική επιστολή στην οποία περιγράφεται η διαδικασία της απογραφής, επισημαίνει ακόμη, ότι εάν ο γονέας λαμβάνει σύνταξη χηρείας και τα τέκνα ορφανική σύνταξη, θα πρέπει να απογραφούν ξεχωριστά.

Απογραφή συνταξιούχων ΝΑΤ

Παράλληλα συνεχίζεται η απογραφή δικαιούχων συντάξεων χηρείας του ΝΑΤ, που θα ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η απογραφή διενεργείται από τις υπηρεσίες του ΝΑΤ και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές. Όσοι δεν απογραφούν μέχρι αυτή την ημερομηνία, θα δουν τη σύνταξή τους να διακόπτεται.

Η απογραφή είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους ή από το νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των παρακάτω δικαιολογητικών:

-Ειδικό Απογραφικό Δελτίο συνταξιούχων λόγω θανάτου.

-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας.

-Το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από το συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησής του μέχρι την απογραφή δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

-Ειδικά για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε δημόσια ΙΕΚ, απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το