Τοπικά

Αξιολόγηση κάθε χρόνο για 180.000 εκπαιδευτικούς

Το σχέδιο δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας για διαβούλευση

 

Στη διαβούλευση δόθηκε στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ μέχρι και τις 10 Μαρτίου θα πρέπει να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Οι 180.000 εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται κάθε ένα χρόνο για το υπηρεσιακό τους έργο από το διευθυντή του σχολείου και κάθε τρία χρόνια από το σχολικό σύμβουλο για το παιδαγωγικό-διδακτικό έργο.

Κάθε εκπαιδευτικός θα έχει ένα ατομικό φάκελο, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι δράσεις του. Σε αυτό το φάκελο θα μπορεί να συμπληρώνει και ο ίδιος τις δραστηριότητες που θεωρεί άξιες αναφοράς.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται η ακόλουθη τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία κατώτατος βαθμός είναι 0 και ανώτατος 100:

Ελλιπής: 0 έως 30 βαθμοί, επαρκής: 31 έως 60 βαθμοί, πολύ καλός: 61 έως 80 βαθμοί, και εξαιρετικός: 81 έως 100 βαθμοί.

Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα διενεργείται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Μαρτίου. Η διοικητική  αξιολόγηση είναι ετήσια. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος).

Όσον αφορά στη διδασκαλία ένας εκπαιδευτικός θα κρίνεται ως ελλιπής, αν μεταξύ άλλων διαπιστώνεται απουσία σχέσεων ή σχέσεις αδιάφορες με τους μαθητές του, δεν υπάρχει συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, ελάχιστοι μαθητές συμμετέχουν στις εργασίες, δεν διατυπώνονται ούτε έμμεσα προσδοκίες για μάθηση και ο αξιολογούμενος χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο επίτευξης της πειθαρχίας την επιβολή κυρώσεων. Επίσης αν υπάρχει ψυχρό κλίμα με τους μαθητές, αν παραμελεί το χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για τη θέσπιση κανόνων, για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα έχουν θετική αξιολόγηση, θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα και θα επαναξιολογούνται, αλλά δεν θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις ευθύνης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία, κριτήρια:

Κατηγορία Ι-Εκπαιδευτικό Περιβάλλον περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

Α) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, β) παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη, γ) οργάνωση της σχολικής μονάδας. Κατηγορία ΙΙ-Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών, β) Στόχοι και περιεχόμενο, γ) διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. Κατηγορία ΙΙΙ-Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία, β) διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα, γ) εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.

Κατηγορία IV -Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις, β) συμμετοχή  στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο-αξιολόγησή της, γ) επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

Κατηγορία V-Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη, β) επαγγελματική ανάπτυξη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το