Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί κατάλογοι

Ποιοι τοποθετούνται σε υπηρεσίες του Βόλου
Ποιοι τοποθετούνται σε υπηρεσίες του Βόλου

Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στην κινητικότητα των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους. Έτσι, οι 1891 υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν βγει σε διαθεσιμότητα μπορούν να δουν σε ποιο φορέα μετατάσσονται, με βάση τους προσωρινούς καταλόγους βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης σε φορείς υποδοχής.

Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:

– Προσωρινός ενιαίος πίνακας κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας).

– Αλφαβητικός προσωρινός ενιαίος πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης.

– Προσωρινός πίνακας διάθεσης (αλφαβητικός).

– Προσωρινός πίνακας διάθεσης (ανά φορέα υποδοχής).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων (μπορούν να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων).  Η προθεσμία υποβολής αρχίζει αύριο (σήμερα) και λήγει με την πάροδο της Τετάρτης, 17.4.2013.

Όπως σημειώνεται από το ΑΣΕΠ: «Η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα ή Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ 2131319187 ή 2131319188 ή 210 6467728) με την ένδειξη “Ενσταση για τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013″».

Σε υπηρεσίες του Βόλου μετατάσσονται οι:

Αδαμάκη Σταυρούλα – υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου, Αλεξίου Παναγ. – Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΠΑΔ Ν. Μαγνησίας, Βαϊρακλιώτης Αλέξ. – Πρωτοδικείο Βόλου, Βαλάτσος Απ. – Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, Βαν Όρσχοτ Άννα-Μαρία-Θηρεσία – Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, Γαρυφαλλοπούλου Μαρία – Α.Τ. Νέας Ιωνίας, Δεμίρη Αργυρώ – Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου, Ιωαννίδου Μαρία – Υ.Α. Βόλου, Ιωάννου Βασιλική – Α.Τ. Βόλου, Κατσιαούνης Νικ. – Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας, Κατσιγιάννη Κλεοπάτρα – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Κοτίνας Αθαν. – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Κούκης Κων. – Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου, Κουτσοδημήτρης Δημ. – Τ.Τ. Βόλου, Μακρή Αικατερίνη – ΕΚΑΒ, Μούτου Δήμητρα – Α.Τ. Περιφέρειας Βόλου, Μπαξεβανίδου Κυριακή – ΕΤΑΑ/Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ Δήμου Βόλου, Νικολάου Γεώργιος – Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, Παπαπούλιου Ζωή – Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας, Παππά Βασιλική – Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΠΑΔ Ν. Μαγνησίας, Σάρρου Ευαγγελία – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Σιγάλα Αγλαΐα – Α.Δ. Μαγνησίας, Σκόδρας Περικλής-Ελευθέριος – Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) Τμήμα Βόλου, Σταθόπουλος Γεώρ. – Πρωτοδικείο Βόλου, Τσέλιου Ελένη – Πταισματοδικείο Βόλου, Χατζάκου Παρασκευή – Ειρηνοδικείο Βόλου, Χριστοδούλου Κωνσταντία – Ειρηνοδικείο Βόλου, Χρυσοχού Ελένη – Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το