Οικονομία

Αμερικανικό σύστημα ελέγχου στην Εφορία

Αμερικανική «συνταγή» στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Αμερικανική «συνταγή» στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

 

Με συνταγή της οικονομικής αστυνομίας των ΗΠΑ, του γνωστού IRS, η κυβέρνηση σχεδιάζει τα νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που θα θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο. Όλες οι αλλαγές θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα για να κατατεθεί στη Βουλή και να ισχύσει άμεσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Βήματος της Κυριακής», στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν ατομικό φάκελο, στον οποίο θα καταγράφονται, εκτός από τα εισοδήματα, τα δάνεια και την περιουσία τους, όλες οι τρέχουσες δαπάνες -λογαριασμοί εισιτήρια, αποδείξεις σούπερ μάρκετ- και μόλις κριθεί αναγκαίο θα καλούνται για έλεγχο.

Με ειδικές διατάξεις θα ελέγχονται οι offshore και οι διαχειριστές τους, καθώς και τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και πηγές του εξωτερικού. Οι αλλαγές θα περιληφθούν σε ν/σ που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα για να κατατεθεί στη Βουλή και να ισχύσει άμεσα. Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο.
Ο ατομικός φάκελος του κάθε φορολογούμενου θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση και τις συναλλαγές του, αλλά και τις τρέχουσες δαπάνες, ακόμη και δαπάνες για το σούπερ μάρκετ. Όταν κρίνεται αναγκαίο ο φορολογούμενος θα καλείται για έλεγχο βάσει του φακέλου αυτού.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο στόχαστρο θα βρεθούν με ειδικές διατάξεις οι off shore εταιρείες όπου καθίστανται υπόλογοι οι διαχειριστές, ενώ για πρώτη φορά θα ελεγχθούν τα εισοδήματα που αναφέρονται στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο και έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση.
Για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, 65 ειδικά κέντρα ελέγχου με στόχο τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής όλων των κατηγοριών φορολογουμένων.

Πώς θα ελεγχθούν φορολογικές υποθέσεις

των οποίων επίκειται χρόνος παραγραφής

Την απόφαση που ορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ελεγχθούν οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Με την απόφαση διευκρινίζεται ότι η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία έχουν προσδιορισθεί με παλαιότερες αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών.
Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων: Το είδος της επιχείρησης, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, την περιοχή που δραστηριοποιείται και τη φορολογική συμπεριφορά της.
Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, θα επιλεγεί και ένα επιπλέον δείγμα που θα αντιστοιχεί στο 20% των υποθέσεων από τον προϊστάμενο της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία για την επιχείρηση.
Ο αριθμός των υποθέσεων που θα σταλεί σε κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία περιλαμβανομένων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων ελεγκτών.
Προβλέπονται συγκεκριμένα πέντε υποθέσεις ανά ελεγκτή. Επιπλέον μία υπόθεση σε κάθε ελεγκτή θα αναθέσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας.
Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και ήδη έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά.
Επίσης, από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις των ειδικών συνεργείων που ανατέθηκαν με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών στο ΔΕΚ Αθηνών.
Επιπλέον, σε κάθε ελεγκτή του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα ανατεθούν προς έλεγχο τρεις υποθέσεις Φυσικών Προσώπων οι οποίες επιλέγονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
Εξάλλου, υποχρεωτικά, θα διενεργηθεί ο έλεγχος σε επιχειρήσεις για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005, για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει ολική ανάκτηση των ενισχύσεων θα διενεργηθεί επανυπολογισμός των τόκων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το