Οικονομία

Αλλαγές στη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο

Προωθούνται από το υπουργείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΔεκαπέντε νόμοι, 6 προεδρικά διατάγματα και 5 υπουργικές αποφάσεις διέπουν το καθεστώς υπαίθριου εμπορίου, όλων των μορφών, στη χώρα μας και η δαιδαλώδης κατάσταση που υπάρχει, σύμφωνα με την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου, δεν έχει αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Για αυτό και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχωρεί στην κωδικοποίηση και συγκέντρωση σε ένα ενιαίο σύνολο – σε ψηφιακή μορφή – όλης της νομοθεσίας, η οποία θα συμπληρωθεί και θα ανανεωθεί όπου χρειάζεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να είναι φιλική στη χρήση της από τους ενδιαφερόμενους.
Να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται να ενταχθούν και οι αλλαγές που αφορούν στην αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου. Το υπουργείο αναφέρεται μόνο ”απλοποίηση” της διαδικασίας αδειοδότησης.
Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η «βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο θα διενεργηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2011 στο κτίριο του υπουργείου επί της πλατείας Κάνιγγος, και στόχος της Πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» είναι:
– Η συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για το υπαίθριο εμπόριο και υποχρέωση του αναδόχου είναι να συλλέξει το σύνολο των υφιστάμενων ρυθμίσεων, αλλά και κάθε άλλο που τυχόν διαφεύγει των όσων ήδη είναι ήδη καταγεγραμμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.
– Η καταγραφή του πλαισίου και η μορφοποίησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό στο χρήστη της ηλεκτρονικής σελίδας του υπουργείου.
– Αξιολόγηση των υφιστάμενων διατάξεων, με στόχο τον εντοπισμό ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων, επικαλύψεων και παράλληλη αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητάς τους, αλλά και των συνεπειών τους (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κ.ά.). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα αναπλάσει τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου προτείνοντας, όπου απαιτείται, διαδικασίες που απλοποιούν την αδειοδότηση των επαγγελμάτων του υπαίθριου εμπορίου (Ν. 3844/2010).
– Τελική επεξεργασία και σχέδια τροποποιήσεων ή και καταργήσεων.
– Προτάσεις τελικού προσχεδίου νόμου της κωδικοποιημένης νομοθετικής ρύθμισης και παράδοση της νομοθεσίας σε ψηφιακή μορφή φιλική προς το χρήστη της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Τα κρισιμότερα προβλήματα
Τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τις αλλαγές που επιχειρούνται είναι τα γνωστά προβλήματα των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στο κανονιστικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή η πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, οι ασάφειες των ρυθμίσεων και οι μεταξύ τους αντιφάσεις, η αποσπασματικότητα της παραγωγής ρυθμίσεων, η ύπαρξη απαρχαιωμένων ρυθμίσεων, οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, τις νέες κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις και τις κοινοτικές οδηγίες, και οι περιττές ρυθμίσεις.

Πανελλήνιο δίκτυο

υποστήριξης καταναλωτών
Πανελλήνιο δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερχρέωσης προωθεί η κυβέρνηση. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ”αναβάθμισης των δημόσιων πολιτικών μέσω εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης” του επιχειρησιακού προγράμματος ”διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013” και η σχετική απόφαση έχει την υπογραφή του ειδικού γραμματέα για τη διοικητική μεταρρύθμιση καθηγητή Στ. Γκρίτζαλη.
Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή της πράξης που προτείνεται για πρώτη εγγραφή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ (ΠΔΕ 2.300.000 ευρώ). Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση: Το δίκτυο θα αποτελείται από κατά τόπους μονάδες κατάλληλα στελεχωμένες, οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των σοβαρών συνεπειών που συνεπάγονται για τη ζωή του καταναλωτή, θα παρέχεται δωρεάν ενημέρωση και συμβουλές σε καταναλωτές σε θέματα διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων οριστικής αδυναμίας να εκπληρώσουν αυτές λόγω υπερχρέωσης βάσει του νόμου 3869/2010.
Οι άνθρωποι που θα προσφέρουν ενημέρωση από τις κατά τόπους μονάδες θα λαμβάνουν υπόψη τους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οφειλετών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης (υγεία, ανεργία κ.λπ.) και εφόσον το επιθυμούν οι καταναλωτές θα μεσολαβούν για λογαριασμό τους στις τράπεζες για την επίτευξη συμφωνίας για τη ρύθμιση της πληρωμής οφειλών, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν για λογαριασμό των καταναλωτών για την προσαρμογή ή τροποποίηση των συμφωνιών σε περίπτωση νέων δεδομένων για τον καταναλωτή που ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.
Στους σκοπούς του δικτύου παροχής συμβουλών ανήκει επιπλέον και η υποστήριξη και καθοδήγηση των απευθυνόμενων στο δίκτυο καταναλωτών στην κατάστρωση οικογενειακών ή ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνημένων πλάνων πληρωμής με τις τράπεζες.
Στην πλήρη ανάπτυξή του το δίκτυο αυτό αναμένεται να βρεθεί το 2012. Θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από το ΕΣΠΑ και θα συνεχίσει με κρατική χρηματοδότηση.
Υπενθυμίζουμε ότι σε πρώτη φάση τον αρχικό πυρήνα δικτύου παροχής πληροφόρησης και συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές στην προσπάθεια για εξωδικαστική ρύθμιση χρεών συμμετέχουν ήδη οι δικηγόροι και οι ενώσεις καταναλωτών, αλλά παρά τις εκτιμήσεις που ήθελαν το ποσοστό επίτευξης συμβιβασμού να φτάνει στο 30% και τον αριθμό διεκπεραιωμένων υποθέσεων τις 20.000 κατά προσέγγιση τελικά οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί ήταν ελάχιστοι.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το