Τοπικά

Αλλαγές από τη νέα χρονιά στα σχολεία του Βόλου

2οΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Μεταβολές έρχονται για το 2014 στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόλο, σύμφωνα με απόφαση της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία δέχτηκε τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την απόφαση, καταργούνται δύο νηπιαγωγεία – σε Νέα Ιωνία και Μακρινίτσα- και υποβιβάζονται δέκα δημοτικά σχολεία και τρία νηπιαγωγεία. Τα Μέλη της Επιτροπής Παιδείας υποστήριξαν τη μη μείωση των θέσεων σε τμήματα και σχολεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην συρρίκνωση της εκπαίδευσης και στην μείωση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή ενέκρινε την ίδρυση παραρτήματος του Γυμνασίου Ν. Αγχιάλου στο χώρο των φυλακών Ανηλίκων Κασσαβέτειας καθώς και τη μεταστέγαση του 2ου Γυμνασίου Βόλου στην περιοχή Αναύρου και την ταυτόχρονη μεταστέγαση του 8ου Λυκείου στο σχολικό συγκρότημα Ορμινίου και Απόλλωνος.

Σύμφωνα με την απόφαση, υποβιβάζεται το 1ο Δ.Σ. Βόλου από 8θέσιο σε 7θέσιο, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς κι ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 8θέσιο Το 3ο Δ.Σ. Βόλου από 7/θ σε 6/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 7θέσιο. Το 6ο Δ.Σ Βόλου από 8/θ σε 6/θ , λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 8/θέσιο. Το 19ο Δ.Σ. Βόλου από 8/8 σε 6/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 8/θέσιο Το 20ο Δ.Σ. Βόλου από 7/θ σε 6/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 7/θέσιο. Το 24ο Δ.Σ. Βόλου από 12/θ σε 7/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 12/θέσιο.Το 33ο Δ.Σ. Βόλου από 3/θ σε 2/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 3/θέσιο.Το 9ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας από 7/θ σε 6/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 7/θέσιο.Το 3ο Δ.Σ. Αισωνίας από 6/θ σε 5/θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 6/θέσιο.Το 1ο Δ.Σ.Ν. Αγχιάλου από 7/θ σε 26θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 7/θέσιο.

Το 19ο νηπιαγωγείο Βόλου από 2/Θ σε 1/Θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 2/θέσιο. Το 29ο νηπιαγωγείο Βόλου από 2/Θ σε 1/Θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 2/θέσιο. Το 29ο νηπιαγωγείο Βόλου από 2/Θ σε 1/Θ, λόγω του ότι την τελευταία τριετία ο αριθμός φοιτούντων μαθητών καθώς και ο προσδοκώμενος αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν μέχρι το 2015 παραμένει σταθερά κάτω από τον προβλεπόμενο αριθμό για 2/θέσιο. Καταργείται το 17ο νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας, τα τελευταία τρία χρόνια είναι σε αναστολή λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και το νηπιαγωγείο Μακρινίτσας, τα τελευταία τρία χρόνια είναι σε αναστολή λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού.

 

Μεταστεγάζεται

το 2Ο Γυμνάσιο

στον Άναυρο

Σε ό,τι αφορά στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η πρόταση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Δονδοντσάκη σχετικά με την ταυτόχρονη μεταστέγαση των σχολείων 2ου Γυμνασίου Βόλου και 8ου Λυκείου Βόλου. Σημειώνεται ότι η σχολική κοινότητα στο 8ο αρνείται τη μεταβολή, σε αντίθεση με το 2ο Γυμνάσιο, που είναι θετικό στη μεταστέγαση στο σχολικό συγκρότημα Αναύρου εκεί που τώρα λειτουργεί το 8ο Γενικό Λύκειο Βόλου.

Το γεγονός ότι το 2ο Γυμνάσιο στεγαζόταν σε περιοχή εκτός της εκπαιδευτικής του ζώνης (η εκπαιδευτική του ζώνη εκτείνεται κάτω από την περιοχή Αγίου Δημητρίου έως παραλία) εκλείπουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους το 2000 μεταφέρθηκε στη Σχολική Στέγη (Ορμινίου – Απόλλωνος). Αυτό είχε συμβεί γιατί είχε ιδρυθεί Αθλητικό Τμήμα, όπου λειτουργούσε Αθλητικό Γυμνάσιο, το οποίο κι έπρεπε να είναι κοντά στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Μετά την κατάργηση του Αθλητικού Τμήματος το 2ο Γυμνάσιο συρρικνώνεται ανησυχητικά – υπάρχει κίνδυνος συγχώνευσης. Επιπλέον, οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου διανύουν μεγάλη απόσταση από το σπίτι τους ως το σχολείο, δεδομένου ότι η εκπαιδευτική τους ζώνη είναι άλλη από την έως τώρα θέση του Σχολείου.

Βάσει αυτών η Επιτροπή υπεραμύνθηκε της άποψης ότι το 2ο Γυμνάσιο επιβάλλεται να επιστρέψει στο χώρο όπου πάντα λειτουργούσε, από τον οποίο εξάλλου αντλεί και το μαθητικό του δυναμικό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε η αντίθεση της Επιτροπής σε μια πιθανή συγχώνευση του 2ου Γυμνασίου, που θα προκαλούσε μεγάλο αριθμό τμημάτων, καθώς και η πρόθεση των Μελών της Επιτροπής να επέμβει άμεσα, για να διασώσει, τόσο το 2ο Γυμνάσιο Βόλου, όσο και το 8ο Λύκειο Βόλου από συγχωνεύσεις και καταργήσεις, θέτοντας σε προτεραιότητα το καλό των μαθητών, με συνολική και παιδαγωγική ματιά σ’ ένα ευαίσθητο ζήτημα που αφορά δύο σχολεία για τα οποία επιδιώκει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας.

Η Επιτροπή Παιδείας ενέκρινε την πρόταση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας που αφορά στη μεταστέγαση του 2ου Γυμνασίου Βόλου στην περιοχή Αναύρου και την ταυτόχρονη μεταστέγαση του 8ου Λυκείου στο σχολικό συγκρότημα Ορμινίου & Απόλλωνος.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν δύο άρτια Σχολικά Συγκροτήματα (2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Βόλου και 8ο Γυμνάσιο – 8ο Λύκειο Βόλου)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το