Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Έργα 3 εκ. ευρώ σε Αλόννησο και Παλιό Τρίκερι

Επτά νέα έργα προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ για την Αλόννησο ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός
Επτά νέα έργα προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ για την Αλόννησο ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός

Επτά νέα έργα προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ για την Αλόννησο ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν μετά την αξιολόγηση των τεσσάρων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Παλαιού Τρικερίου), με συνολικό προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ.

Όπως σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η αιρετή Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους, ξεκινά τη χρηματοδότηση ενός στοχευμένου προγράμματος που έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής στα νησιά της Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αποτελούν μια ελπίδα για τις συγκεκριμένες περιοχές καθώς, όχι μόνο καλύπτουν άμεσες ανάγκες στα νησιά μας, αλλά και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία, όπως και νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι να δούμε τις ανάγκες των νησιών μας, προεξοφλώντας το μέλλον στο παρόν αλλάζοντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, να σπρώχνουμε τα προβλήματα του παρόντος στο μέλλον. Μπορεί η οικονομική συγκυρία να είναι αρνητική, όμως με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των φορέων, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τις Β. Σποράδες».

Σε δηλώσεις τους ο δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης ανέφερε τα εξής: «Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για το Δήμο μας καθώς εντάσσονται σημαντικά έργα προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την τοπική κοινωνία και για τον τουρισμό στο νησί και αφορούν νέες αίθουσες για το δημοτικό σχολείο, αθλητικές εγκαταστάσεις, ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις σε δρόμους για παραλίες, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς, χώρους στάθμευσης κ.ά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη κ. Αγοραστό για την καλή συνεργασία που υπάρχει και για το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στα νησιά των Σποράδων και όχι μόνο. Και ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω μια φράση του, ότι Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή συνεργούν και συνεργάζονται.

Τα Σχέδια συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους Δήμους των νήσων, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013», και ειδικότερα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή δέσμης διακριτών δράσεων για ειδικές περιοχές όπως οι νησιωτικές. Η συγχρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο προσεχές διάστημα, εκδίδεται η σχετική Πρόσκληση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αρχίσουν να υποβάλλονται διακριτά πλέον τα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων από τους Δικαιούχους τους, για να αξιολογηθούν για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, όλα τα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων πρόκειται να ενταχθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2013.

Αναλυτικά για την Αλόννησο τα έργα αυτά είναι: Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Προφ. Ηλία έως Γιαλιά 210.000 ευρώ, ασφαλτόστρωση οδού από θέση Αλώνια προς Βρυσίτσα 370.000 ευρώ, βελτίωση υφιστάμενης οδού προς Τζώρτζη Γιαλό 156.000 ευρώ, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Χώρα Αλοννήσου 436.000 ευρώ, βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές 328.000 ευρώ, προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου 650.000 ευρώ και δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στους οικισμούς Βότση, Καλαμάκια και Πατητήρι 350.000 ευρώ.

Έργα 500.000 ευρώ στο Παλαιό Τρίκερι

Δύο νέα έργα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ για το Παλαιό Τρίκερι ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν μετά την αξιολόγηση των τεσσάρων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Παλαιού Τρικερίου), με συνολικό προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργα αναγκαία για τον τόπο μας, έργα τα οποία σε συνεργασία με τους Δήμους, στοχεύουμε στο να έχουν θετικό αντίκτυπο και αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα έργα που περιλαμβάνονται στα Ολοκληρωμένα Σχέδια στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νήσων, στην εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξή του, στην ενίσχυση του τουρισμού αλλά και του πολιτισμού, στην προσβασιμότητα περιοχών κ.ά. Με την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Σχεδίων, ενδυναμώνουμε τις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας, μέσω παρεμβάσεων που προωθούν τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ενδοπεριφερειακή κοινωνική και οικονομική συνοχή, τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε νησιού».

Τα Σχέδια συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους Δήμους των νήσων, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013», και ειδικότερα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61, οι οποίες αφορούν στην εφαρμογή δέσμης διακριτών δράσεων για ειδικές περιοχές όπως οι νησιωτικές. Η συγχρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο προσεχές διάστημα, εκδίδεται η σχετική Πρόσκληση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αρχίσουν να υποβάλλονται διακριτά πλέον τα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων από τους Δικαιούχους τους, για να αξιολογηθούν για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, όλα τα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων πρόκειται να ενταχθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2013.

Αναλυτικά για το Παλαιό Τρίκερι τα έργα αυτά είναι: Τσιμεντοστρώσεις- πλακοστρώσεις οδοποιίας 380.000 ευρώ, επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό Πύθου 120.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το