Photo Gallery, Τοπικά

Έλεγχος της περιουσίας πολιτικών από το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ πρώην αλλά και νυν δήμαρχοι, νομάρχες και βουλευτές

«Φύλλο και φτερό» κάνει την περιουσιακή κατάσταση πρώην βουλευτών, δημάρχων και νομαρχών της Μαγνησίας το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο πανελλήνιας έρευνάς του για την εξεύρεση περιπτώσεων παράνομου πλουτισμού. Αυτό έγινε γνωστό χθες, από υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας στη Λάρισα, που δήλωσε πως είναι πολλοί όσοι ελέγχονται. Στο μεταξύ, πολύ προσεκτικοί με τις αποδείξεις που καταθέτουν στην Εφορία για τις φορολογικές τους δηλώσεις, πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Ύστερα από τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους γιατρούς και τους κατέχοντες σκάφη αναψυχής, στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας μπαίνουν πλέον και φορολογούμενοι που στο παρελθόν αλλά και σήμερα ασχολούνται με τα κοινά, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ξεκίνησαν οι έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης πρώην δημάρχων, πρώην νομαρχών και πρώην βουλευτών, οι οποίοι καλούνται να δικαιολογήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, τόσο τα ακίνητα όσο και τα κινητά. Επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις που τυχόν έχουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή ζητείται και η συνδρομή των τραπεζών.

Η πηγή του ΣΔΟΕ που μίλησε στη «Θ», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταξύ των ελεγχομένων να περιλαμβάνονται και νυν δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της πολιτικής. Ο έλεγχος ξεκινάει από το 2005, καθώς από εκείνη τη χρονιά υπάρχει διαθέσιμη δήλωση περιουσιολογίου. Ο έλεγχος γίνεται διακριτικά και ο κάθε ελεγχόμενος καλείται να προσκομίσει τα στοιχεία που δικαιολογούν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΔΟΕ πρόσθεσε ότι «ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε όσους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο επόμενο στάδιο θα ελεγχθούν και δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές, ραδιοσχολιαστές κ.ά.

 

Προσοχή στις αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι που καταθέτουν αυτές τις ημέρες φορολογικές δηλώσεις, πρέπει να προσέξουν ενδεχόμενα λάθη στον υπολογισμό των αποδείξεων.
Συγκεκριμένα, το ποσό των αποδείξεων που απαιτούνται για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ υπολογίζεται στο 25% του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Αυτό σημαίνει ότι, αν το δηλωθέν εισόδημα είναι π.χ. 5.000 ευρώ και το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικία και αυτοκίνητο) ανέρχεται σε 8.000 ευρώ, για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο όριο, απαιτούνται αποδείξεις ύψους 2.000 ευρώ που υπολογίζονται στο τεκμαρτό εισόδημα των 8.000 ευρώ (8.000 Χ 25% =2.000) και όχι 1.250 ευρώ για το δηλωθέν εισόδημα των 5.000 ευρώ (5.000 Χ 25%=1.250).

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν ο φορολογούμενος παρουσιάσει αποδείξεις 1.250 ευρώ, δηλαδή για το εισόδημα που δηλώνει και όχι για το τεκμαρτό των 8.000 ευρώ, τότε θα επιβαρυνθεί με ποινή φόρου 10% για τις αποδείξεις που λείπουν (2.000 -1.250= 750), δηλαδή θα έχει έξτρα φόρο 75 ευρώ (750 Χ 25%) και επιπλέον θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό εισόδημα των 8.000 ευρώ πληρώνοντας φόρο 300 ευρώ. Δηλαδή, θα πληρώσει συνολικά φόρο ύψους 375 ευρώ, ενώ κανονικά με βάση το δηλωθέν εισόδημα των 5.000 ευρώ θα ήταν αφορολόγητος.
Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι δεν έχουν υποχρέωση να αποστείλουν τις αποδείξεις με τη φορολογικής τους δήλωση, αλλά να τις κρατήσουν στο σπίτι τους, ώστε να τις επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.
Διευκρινίζεται ότι στο συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος στην Ελλάδα, εξαιρούνται τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων».
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από την Εφορία απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό.
Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από την Εφορία. Στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, δηλαδή οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
Περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κ.λπ.), όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή τους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
O διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιόν βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Φωτοτυπία της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες, που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το