Τοπικά

Έλεγχοι στην εμπορική αγορά από την Π.Ε. Μαγνησίας

Χθες μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων και το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού έγινε δημοσιοποίηση των βασικών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν τα εμπορικά καταστήματα

 

Στη διενέργεια ελέγχων στην εμπορική αγορά του Βόλου για να διαπιστωθεί αν τηρείται η νομοθεσία για τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις, αλλά και στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων, αν διαπιστωθούν παραβάσεις από τα εμπορικά καταστήματα, προχωρεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Χθες μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων και το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού η Περιφερειακή Ενότητα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των βασικών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν τα εμπορικά καταστήματα.

Μεταξύ αυτών προβλέπονται τα εξής:

1) Κατά τη διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενδεικτικών πινακίδων με την αναγραφή διπλών τιμών (παλαιάς τιμής και νέας τιμής), με διαγραφή της παλαιάς τιμής, σε όλα τα σημεία των καταστημάτων όπου εκτίθενται προϊόντα, όπως επίσης και στις προθήκες (βιτρίνες) αυτών. Αντί αυτού, μπορεί να υπάρχει ενδεικτική πινακίδα, σε ορατό από τους καταναλωτές σημείο των καταστημάτων, που θα αναγράφει το ύψος της έκπτωσης επί τοις εκατό (%), δηλαδή με τη μορφή ποσοστού. Το ποσοστό μπορεί να αναφέρεται σε κάθε είδος χωριστά, σε ομάδες ειδών ή και σε όλα τα είδη. Επιπλέον, θα πρέπει μαζί με το ποσοστό, να γίνεται αναφορά ότι πρόκειται για «έκπτωση» (π.χ. 10% έκπτωση, 20% έκπτωση, κ.λπ.).

2) Όταν κατά τη διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων γίνεται χρήση και διπλών τιμών και ποσοστών έκπτωσης, τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ως προς την κάθε κατηγορία ειδών που αναφέρονται και να επαληθεύονται από τη σύγκριση των δύο τιμών (αρχικής τιμής και τιμής με την έκπτωση). Επιπλέον, θα πρέπει μαζί με το ποσοστό, να γίνεται αναφορά ότι πρόκειται για «έκπτωση» (π.χ. 10% έκπτωση, 20% έκπτωση, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι και στις διαφημίσεις, το ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να δηλώνεται κατά τον ίδιο σαφή τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.

3) Απαγορεύεται η διενέργεια ανακριβών εκπτώσεων, παραπλανητικών ως προς το ποσοστό τους εκπτώσεων ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή εκπτώσεων που ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση. Σε βάρος των παραβατών, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Τέλος, επισημαίνεται στους ιδιοκτήτες εμπορικών επιχειρήσεων ότι σύμφωνα με την Αγορανομική Νομοθεσία, είναι υποχρεωμένοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και ανεξάρτητα από τη διενέργεια ή μη τακτικών εκπτώσεων, να τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν ενδεικτική πινακίδα με την ένδειξη της τιμής πώλησης σε κάθε προϊόν το οποίο εκθέτουν προς πώληση εντός των καταστημάτων τους, καθώς και στις βιτρίνες αυτών και οπωσδήποτε σε ορατά από τον καταναλωτή σημεία και με ευδιάκριτους χαρακτήρες. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετηθεί η εν λόγω ενδεικτική πινακίδα πάνω σε κάθε ένα από τα εκτεθειμένα προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκεται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου, θα πρέπει να αναγράφεται και η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 500€ για κάθε είδος στο οποίο δεν θα υπάρχει η ανωτέρω αναφερόμενη ενδεικτική πινακίδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης δήλωσε: «Με γνώμονα τόσο την προστασία του καταναλωτή, όσο και την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, δημοσιοποιούμε για ακόμη μία φορά τα κρίσιμα σημεία που διέπουν τη λειτουργία των καταστημάτων ενόψει της περιόδου των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων, την οποία ήδη διανύουμε από 15-01-2013. Κάνουμε έκκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας καθότι στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε θα μας είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να ληφθούν διοικητικά μέτρα ή να επιβληθούν πρόστιμα».

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το